(08/10/62) วันอังคารสัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา (ปีคี่) : มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562

วันอังคารสัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา (ปีคี่)

{ยนา.3:1-10; บทเพลงสดุดีสดด. 130:1-2, 3-4, 7-8; ลก.10:38-42}

<<มา​รีย์​ได้​เลือก​เอา​ส่วน​ที่​ดี​ที่สุด​ที่​จะ​ไม่​มี​ใคร​เอา​ไป​จาก​เขา​ได้>> {ลก. 10:42}

 

          คนเราไม่สามารถเลือกพ่อแม่, ญาติพี่น้อง, ชาติพันธ์, ความสูง,หรือผิวสีได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อยู่นอกเหนือการเลือกของเราสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นพระเมตตาของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรา

          อย่างไรก็ตาม ยังหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคริสตชนที่เราสามารถเลือกมันได้ หลายสิ่งหลายอย่างเราสามารถมีความหวังได้

          สิ่งที่เราเลือกได้ก็คือ การที่เราจะเลือกพระเยซูเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตคริสตชน และการเลือกพระเยซูเจ้านี่แหล่ะ จะเป็นการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคริสตชน

          เมื่อคริสตชผู้นั้นเลือกพระเยซูเจ้าเป็นอันแรกในชีวิต จะไม่มีใครแช่งชิงพระองค์ไปจากเราได้{ยน.10:28}และ<<ไม่ว่า​ฤทธิ์​อำนาจ​ใด​หรือ​ความ​สูง ความ​ลึกไม่​มี​สรรพ​สิ่งใดๆ จะ​พราก​เรา​ได้​จาก​ความ​รัก​ของ​พระ​เจ้า ซึ่ง​ปรากฏ​ใน​พระ​คริสต​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา>>.{รม.8:39}พระเยซูเจ้าเอง พระองค์ทรงสัญญาว่าใครที่เลือกพระองค์<<จะ​ไม่​มี​ใคร​เอา​ไป​จาก​เขา​ได้>>.{ลก.10:42}

          ชีวิตของเราเลือกพระเยซูเจ้าแล้ว ผู้นั้นได้ให้ความรักของพระเยซูเจ้าเข้าปกครองในจิตใจของเขา ผู้นั้นจะ<<มี​ความ​คิด​แน่วแน่​ถึง​องค์​พระ​เยซู​เจ้า>>.{ฮบ.3:1}; และผู้นั้น<<ได้​เลือก​เอา​ส่วน​ที่​ดี​ที่สุด​>>.{ลก.10:42}

          กระนั้นก็ดี, มีผู้หนึ่งที่สามารถแยกพระเยซูเจ้าไปจากตัวของเราได้ ผู้นั้นก็คือ ตัวเรานั่นเอง

          ซาตานรู้ว่าเป็นการยากที่จะแยกผู้ที่มีความเชื่อไปจากพระเยซูเจ้า มันจึงผจญให้ผู้นั้นหลงใหลในกีฬา ในทีวี ในความสนุกสนานเรื่องต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว, การกิน, การช้อป,โลกีย์  <<เพราะ​ทุกสิ่ง​ที่อยู่​ใน​โลกได้แก่ ความ​มัวเมา​ใน​โลกีย์ความ​โลภ​อยาก​ได้​ทุกสิ่งและ​ความ​หยิ่ง​ทะนง​โอ้อวด​ใน​ทรัพย์​สมบัติล้วน​ไม่​ได้​มา​จาก​พระ​บิดาแต่​มา​จาก​โลก​ทั้งสิ้น>>.{1ยน. 2:16}

          จะพูดได้ว่า มีผู้หนึ่งที่สามารถแยกพระเยซูเจ้าไปจากตัวของเราได้ ผู้นั้นก็คือ "ตัวเรา"นั่นเองตัวเราที่ติดใจเรื่องฝ่ายโลก เขาจะละทิ้งพระเจ้า

          วันนี้ให้เราได้ไตร่ตรองถึงชีวิตคริสตชนของเราว่า ณ เวลานี้ เราเลือกอะไรเป็นอันดับแรกในชีวิต 

 

>>จง​หวัง​ใน​พระเจ้าเถิด

เพราะ​พระเจ้า​ทรง​ความ​รัก​มั่นคง<<

{สดด.130:7}

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com