ติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ
แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี 
21/3 หมู่ 1 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.089-7725589 แฟ๊กซ์ 038-324251