Homeข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน ในเครือ รสจ. เข้าร่วมแข่งขันพระคัมภีร์ในวันวิชาการ ในหัวข้อ "หนังสือบุตรสิรา"

ขอเชิญนักเรียน ในเครือ รสจ. เข้าร่วมแข่งขันพระคัมภีร์ในวันวิชาการ ในหัวข้อ "หนังสือบุตรสิรา"


 ประชาสัมพันธ์ :: แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี เชิญชวนโรงเรียนในเครือ รสจ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์" ในหัวข้อ "หนังสือบุตรสิรา" (สารบบที่สอง) โอกาสวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดแข่งขันขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี ...อ่านต่อ

              แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดโครงการ "แข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์" ในวันวิชาการ รสจ. ซึ่งในปีนี้กำหนดเนื้อหาในการแข่งขัน จาก "หนังสือบุตรสิรา" (สารบบที่สอง) ซึ่งเป็นประเภทหนังสือที่รวมภาษิตสอนหน้าที่ความยำเกรงต่อพระเจ้า ต่อบิดามารดา การถ่อมตน ความรักต่อผู้ยากไร้ มิตรภาพต่อผู้อื่น ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านพระวาจา สร้างความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าและเพื่อนพี่น้อง และได้รู้ถึงความเมตตาของพระเป็นเจ้า

              โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมได้ช่วงชั้นละ 1 ทีม กำหนดทีมละ 3 คน และในทีมต้องมีนักเรียนคาทอลิกอย่างน้อย 1 คน

              รูปแบบและวิธีการแข่งขัน รอบที่ 1
              - ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) คำถามแบบปรนัย 3 ตัวเลือก 30 ข้อ (บุตรสิรา บทที่ 1-30)
              - ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) คำถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 40 ข้อ (บุตรสิรา บทที่ 1-51)
              - ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) คำถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 40 ข้อ (บุตรสิรา บทที่ 1-51 ใช้เนื้อหาในเชิงอรรถด้วย)
              *หมายเหตุ คณะกรรมการจะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศในรอบแรกทันที เมื่อคะแนนของการแข่งขันเป็นเอกฉันท์
                แต่ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน คณะกรรมการจะใช้การแข่งขันรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะให้เหลือเพียงทีมเดียวเท่านั้น

              รูปแบบและวิธีการแข่งขัน (รอบที่ 2 เฉพาะทีมที่คะแนนเท่ากันในรอบแรก)
              - ช่วงชั้นที่ 1          คำถามปรนัย 3 ตัวเลือก 15 ข้อ
                                          ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบนี้ นักเรียนจะต้องจับฉลากเลือกคำถามเพื่อตอบคำถาม
                                          จำนวน 15 คำถาม ตอบคำถามทีละ 1 คำถาม เรียงเป็นทีม โดยนับคะแนนรวมคิดผลเป็นลำดับ
              - ช่วงชั้นที่ 2          คำถามอัตนัย (ข้อเขียน) 10 ข้อ
                                          เติมคำหรือตอบคำถามข้อความพระคัมภีร์หรือบทความสำคัญให้ถูกต้องที่สุด
                                          เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้ให้ ทีมใดที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ
              - ช่วงชั้นที่ 3          คำถามอัตนัย (ข้อเขียน) 10 ข้อ
                                          เติมคำหรือตอบคำถามข้อความพระคัมภีร์หรือบทความสำคัญให้ถูกต้องที่สุด
                                          เขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้ให้ ทีมใดที่ตอบคำถามได้ถูกต้องจะเป็นผู้ชนะ

              โดยผลการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น...
              - ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของรางวัล
              - ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของรางวัล
              - ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของรางวัล
              - โรงเรียนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
              
              **นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

              สำหรับการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงเรียนศรีหฤทัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี

              สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกพระคัมภีร์ สังฆมณฑลจันทบุรี โทรศัพท์ 089-7725589 โทรสาร 038-324251

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5125874
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2958
1725
17537
5088503
39573
95001
5125874
Your IP: 18.204.55.168
Server Time: 2020-08-13 15:04:25
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com