Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(07/04/62) วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปีซี : ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

(07/04/62) วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปีซี : ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระองค์ รู้จักฤทธานุภาพของการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันที่ 07 เมษายน 2562

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปีซี

{อสย.43:16-21; สดด.126:1-6; ฟป. 3:8-14; ยน.8:1-11}

<<ข้าพ​เจ้า​ต้อง​การ​รู้จัก​พระ​องค์ รู้จัก​ฤทธานุ​ภาพ​ของ​การ​กลับคืน​พระ​ชนม​ชีพ​ของ​พระ​องค์ ต้อง​การ​มี​ส่วนร่วม​ใน​พระ​ทรมาน​ของ​พระ​องค์​โดย​มี​สภาพ​เหมือน​พระ​องค์​ใน​ความ​ตาย จะ​ได้​บรรลุ​ถึง​การ​กลับคืน​ชีพ​จาก​บรรดา​ผู้ตาย ด้วย>>  {ฟป.3:10-11}

 

          ในอีกสองสัปดาห์ คริสตชนทั่วโลกจะฉลองปาสกา ฉลองการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ เพื่อจะมีส่วนร่วมในการฉลองการกลับคืนชีพกับพระคริสตเจ้า คริสตชนจำเป็นต้อง<<มี​ส่วนร่วม​ใน​พระ​ทรมาน​ของ​พระ​องค์​โดย​มี​สภาพ​เหมือน​พระ​องค์​ใน​ความ​ตาย>> {ฟป. 3:10-11}<<ถ้า​เรา​ตาย​พร้อมกับ​พระ​องค์ เรา​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระ​องค์>> {2ทธ.2:11}

          กางเขนเป็นหนทางเดียวที่จะนำสู่การกลับคืนชีพ

          วันอาทิตย์ใบลาน (หน้าอาทิตย์ที่กำลังมาถึง) และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ คริสตชนจะได้รับฟังเรื่องราวพระมหาทรมานของพระคริสตเจ้า

          ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ จะมีพิธีนมัสการกางเขนอย่างสง่า

          ในเทศกามหาพรต คริสตชนมีส่วนร่วมในการติดตามในหนทางไปสู่กัลวารีโอ ด้วยการเดินรูป 14 ภาค

          กางเขนของพระคริสตเจ้าเป็นเครื่องหมายแสดงถึง “ความรัก”ที่พระองค์ทรงมีต่อเราทุก ๆ คน <<เพราะ​ความ​รัก​ของ​พระ​คริสต​เจ้า​ผลักดัน​เรา เรา​แน่ใจ​ว่า ถ้า​คน​หนึ่ง​ตาย​เพื่อ​ทุก​คน ก็​เหมือน​กับ​ว่า​ทุก​คน​ได้​ตาย​ด้วย>> {2คร.5:14}

          ด้วยเหตุนี้เอง เพราะความรักที่พระองค์ยอมแบกกางเขนเพื่อเรา คริสตชนจำเป็นจะต้อง <<จง​แบก​ไม้กาง​เขน​ของ​ตน​ทุก​วัน​และ​ติดตาม​เรา>> {ลก.9:23}<<ข้าพ​เจ้า​ถูก​ตรึง​กาง​เขน​กับ​พระ​คริสต​เจ้า​แล้ว ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่ มิใช่​ตัว​ข้าพ​เจ้า​อีก​ต่อไป แต่​พระ​คริสต​เจ้า​ทรง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ใน​ตัว​ข้าพ​เจ้า>> {กท.2:20}<<ข้าพ​เจ้า​ถูก​ตรึง​กาง​เขน​กับ​พระ​คริสต​เจ้า​แล้ว ข้าพ​เจ้า​มี​ชีวิต​อยู่ มิใช่​ตัว​ข้าพ​เจ้า​อีก​ต่อไป แต่​พระ​คริสต​เจ้า​ทรง​ดำรง​ชีวิต​อยู่​ใน​ตัว​ข้าพ​เจ้า>> {กท.2:20}คริสตชนต้องตายต่อตัวเองเพื่อจะได้<<​บังเกิด​ผล​มากมาย>> {ยน.12:24}และคริสตชนจะคงอยู่ในความรักของพระเจ้าตลอดไป

          ธรรมชาติของมนุษย์ ไม่มีใครชอบความยากลำบาก ทุกข์ทรมาน มีแต่ต้องการความสุขสบาย ในช่วงเทศกาลมหาพรตช่วงนี้พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องเราทุกคนให้ออกจากจุดที่สุขสบายในชีวิต เสียสละชีวิตสุขสบายเพื่อพระคริสตเจ้า

  • ลดเวลาเล่นไลน์ เล่นโทรศัพท์ แต่ให้เวลาสวดสายประคำแทน
  • ให้เวลาไปร่วมบูชาขอบพระคุณบ่อยครั้ง
  • สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ จะไม่แก้ตัวว่าไม่มีเวลามาหาพระ แต่จะมาร่วมพิธีกรรมทุกวัน

 

อาศัย​ไม้กาง​เขน​นี้โลก

ถูก​ตรึง​ตาย​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า

และ​ข้าพ​เจ้า​ก็​ถูก​ตรึง​ตาย​ไป​จาก​โลก​แล้ว

{กท. 6:14}

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946092
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3240
3164
20512
3892344
71151
122447
3946092
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 22:46:06
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com