พ่อเล่าเรื่อง

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พ่อเล่าเรื่อง 99 ถวายรถฉุกเฉินให้ประเทศยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 221
2 พ่อเล่าเรื่อง 98 เทววิทยาการถวายประเทศรัสเซียและยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 205
3 พ่อเล่าเรื่อง 97 วันน้ำโลก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 216
4 พ่อเล่าเรื่อง 96 Pope at Angelus เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 207
5 พ่อเล่าเรื่อง 95 Apostolic Constitution Praedicate Evangelium เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 192
6 พ่อเล่าเรื่อง 94 บิชอปทั่วทั้งโลกร่วมในการถวายประเทศรัสเซียและยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 245
7 พ่อเล่าเรื่อง 93 คณะออกัสติเนียน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 214
8 พ่อเล่าเรื่อง 92 พระสันตะปาปาฟรังซิสสนทนาออนไลน์กับพระอัยกาคีริลล์แห่งรัสเซีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 208
9 พ่อเล่าเรื่อง 91 ถวายประเทศรัสเซียและยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 249
10 พ่อเล่าเรื่อง 90 นักธุรกิจชาวอิตาเลียน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 218
11 พ่อเล่าเรื่อง 89 PopeatAngelus (Tranfiguration) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 193
12 พ่อเล่าเรื่อง 87 WYD2023 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 261
13 พ่อเล่าเรื่อง 86 มีนาคม ภาวนาเพื่อการเผชิญหน้ากับปัญหาชีวจริยศาสตร์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 220
14 พ่อเล่าเรื่อง 85 พระคาร์ดินัลคาชเชียวิลลาน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 220
15 พ่อเล่าเรื่อง 84 Pope at Angelus (1th Sunday of Lent) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 210
16 พ่อเล่าเรื่อง 83 สมาคมอิตาเลียนเพื่อต่อสู้กับเนื้องอก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 188
17 พ่อเล่าเรื่อง 82 บทเทศน์วันพุธรับเถ้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 189
18 พ่อเล่าเรื่อง 81 พระสันตะปาปาทรงเจ็บที่เข่า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 196
19 พ่อเล่าเรื่อง 80 คริสตจักรประเทศอีรัก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 218
20 พ่อเล่าเรื่อง 79 Pope at Angelus เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 222
21 พ่อเล่าเรื่อง 78 พระสันตะปาปาฟรังซิสโทรศัพท์ถึงอาร์คบิชอปเชฟชุก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 196
22 พ่อเล่าเรื่อง 77 พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังสถานทูตรัสเซียประจำนครรัฐวาติกัน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 210
23 พ่อเล่าเรื่อง 76 สารเทศกาลมหาพรตของพระสันตะปาปาฟรังซิส เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 190
24 พ่อเล่าเรื่อง 75 2 มีนาคม วันพุทธรับเถ้าและวันภาวนาสากลเพื่อสันติภาพในยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 191
25 พ่อเล่าเรื่อง 74 บาทหลวงไมเคิลแลปสลีย์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 194
26 พ่อเล่าเรื่อง 73 อาร์คบิชอปโปรฟิทลี่ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 187
27 พ่อเล่าเรื่อง 72 Seeing together เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 237
28 พ่อเล่าเรื่อง 71 พระศาสนจักรตะวันออก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 196
29 พ่อเล่าเรื่อง 70 บุญราศีเดวาสะหะยาม ชาวอินเดีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 194
30 พ่อเล่าเรื่อง 69 นายเชฮาน มาลาก้า กาเมจ ถูกจับในศรีลังกา เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 195
31 พ่อเล่าเรื่อง 68 Fr. Jacques Hamel บาทหลวงและมรณสักขี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 200
32 พ่อเล่าเรื่อง 67 PopeAtAngelus เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 191
33 พ่อเล่าเรื่อง 66 สามเณราลัยในบูร์กินาฟาโลถูกโจมตี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 213
34 พ่อเล่าเรื่อง 65 วันผู้ป่วยสากลในเมียนมาร์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 203
35 พ่อเล่าเรื่อง 64 สารวันผู้ป่วยสากล เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 211
36 พ่อเล่าเรื่อง 63 วันผู้ป่วยสากลครั้งที่ 30 และครบรอบ 160 ปี ของแม่พระเมืองลูร์ด เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 199
37 พ่อเล่าเรื่อง 62 น.โยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 237
38 พ่อเล่าเรื่อง 61 สามเณราลัยลอมบาร์ดแห่งนักบุญอัมโบรสและนักบุญชาร์ลส์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 247
39 พ่อเล่าเรื่อง 60 PopaAtAngelus จงแล่นเรือออกไปที่ลึก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 209
40 พ่อเล่าเรื่อง 59 สมาคมเทศบาลแห่งชาติอิตาลี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 213
41 พ่อเล่าเรื่อง 58 ความเป็นพี่น้องของมนุษยชาติสากล ครั้งที่ 2 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 188
42 พ่อเล่าเรื่อง 57 หน่วยตรวจความมั่นคงสาธารณะของนครวาติกัน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 211
43 พ่อเล่าเรื่อง 56: การปลูกฝังวิสัยทัศน์ใหม่ๆของชีวิตผู้ถวายตน(นักบวช) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 237
44 พ่อเล่าเรื่อง 55: วัตถุประสงค์การสวดภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส กุมภาพันธ์ 2022 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 224
45 พ่อเล่าเรื่อง 54: Angelus เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 224
46 พ่อเล่าเรื่อง 53: สาส์นวันนักบวชสากล 2022 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 245
47 พ่อเล่าเรื่อง 52: สมาคมนักเคมีเครื่องหนังแห่งอิตาลี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 231
48 พ่อเล่าเรื่อง 51: สมาคมสื่อสารมวลชนคาทอลิกสากล เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 239
49 พ่อเล่าเรื่อง 50: สมาชิกศาลฎีกาแห่งโรมันโรต้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 273
50 พ่อเล่าเรื่อง 48: ความฝัน 4 ประการของนักบุญโยเซฟ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 272

หน้า 1 จาก 2

สถิติการเยี่ยมชม

9835069
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1240
2347
1240
9809813
72043
79417
9835069
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:42:39

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com