Homeสื่อคำสอนจันท์สื่อประกอบการสอน

 

     

 

แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 “Good Friday” “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” 13 พฤษภาคม 2567 34
2 วันทามารีย์ 12 พฤษภาคม 2567 50
3 LENT เทศกาลมหาพรต (6สัปดาห์) เริ่มหลังจากวันพุธรับเถ้า ถึง วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 11 พฤษภาคม 2567 33
4 Easter เทศกาลปัสกา (7 สัปดาห์) เริ่มจากวันอาทิตย์ปัสกาถึงวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา 10 พฤษภาคม 2567 30
5 แม่พระฟาติมา 09 พฤษภาคม 2567 37
6 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ 08 พฤษภาคม 2567 36
7 นักบุญคือใคร? 07 พฤษภาคม 2567 50
8 palm Sunday วันอาทิตย์ใบลาน 06 พฤษภาคม 2567 36
9 holy Thursday วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 05 พฤษภาคม 2567 27
10 Holy Saturday วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 04 พฤษภาคม 2567 32
11 พระเมตตาของพระเยซูเจ้า 03 พฤษภาคม 2567 31
12 เทศกาลพระคริสตสมภพ Christmas 02 พฤษภาคม 2567 36
13 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า 01 พฤษภาคม 2567 30
14 12 Apostles อัครสาวกทั้ง 12 28 มีนาคม 2567 137
15 บทบาทของพระนางมารีย์ในพระวรสาร 28 มีนาคม 2567 105
16 สังฆานุกร (Deacon) 28 มีนาคม 2567 81
17 ผู้ช่วยพิธีกรรม (Acolyte) 28 มีนาคม 2567 88
18 ผู้อ่านพระคัมภีร์ 28 มีนาคม 2567 90
19 4 ขั้นตอนคร่าว ๆ ของการเลือกบิชอป 28 มีนาคม 2567 94
20 คุณสมบัติของผู้เหมาะสมเป็นบิชอป 28 มีนาคม 2567 90
21 (สื่อประกอบการสอน) ลิลลี่กระดาษ 22 มกราคม 2564 1976
22 (สื่อประกอบการสอน) ดอกลิลลี่สีขาว สัญลักษณ์ของนักบุญโยแซฟ 13 มกราคม 2564 1981
23 พิธีล้างของพระเยซู (Baptism of Jesus) 11 มกราคม 2564 3943
24 (สื่อประกอบการสอน) พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง 06 มกราคม 2564 1172
25 ต้นคริสต์มาส (เผื่อคุณยังไม่รู้) 23 ธันวาคม 2563 1149
26 เทียนทั้ง 4 แห่งเทศกาล​เตรียม​รับเสด็จ​พระคริสตเจ้า 14 ธันวาคม 2563 1282
27 คำอุปมาของพระเยซูเจ้า เรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์ ตอน "อวน" 03 กันยายน 2563 1642
28 คำอุปมาของพระเยซูเจ้า เรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์ ตอน "ข้าวละมาน" 27 สิงหาคม 2563 1586
29 คำอุปมาของพระเยซูเจ้า เรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์ ตอน "ลูกหนี้ไร้เมตตา" 20 สิงหาคม 2563 1487
30 คำอุปมาของพระเยซูเจ้า เรื่อง พระอาณาจักรสวรรค์ ตอน "คนงานในสวนองุ่น" 13 สิงหาคม 2563 1326

หน้า 1 จาก 11

สถิติการเยี่ยมชม

9834681
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
852
2347
852
9809813
71655
79417
9834681
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 08:40:04

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com