Homeสื่อคำสอนจันท์สื่อประกอบการสอน

 

     

 

แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 ใบความรู้ ‘พิธีบูชาขอบพระคุณ’ | ภาควจนพิธีกรรม 07 กุมภาพันธ์ 2562 16
2 ใบความรู้ ‘พิธีบูชาขอบพระคุณ’ | เริ่มพิธี 28 มกราคม 2562 42
3 ใบความรู้ ‘พิธีบูชาขอบพระคุณ’ | ภาคต่างๆ ของพิธีบูชาขอบพระคุณ 28 มกราคม 2562 36
4 ใบงาน วันทามารีย์ 13 สิงหาคม 2561 304
5 กิจกรรม พระแม่มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ 13 สิงหาคม 2561 286
6 สมุดคัดลายมือบทภาวนา 22 กรกฎาคม 2561 374
7 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 16 การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า (กจ 1.9-12) (จบเล่ม) 02 กรกฎาคม 2561 309
8 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 14 พระเยซูเจ้าและสาวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับมา (ยน 20.24-29) 28 มิถุนายน 2561 245
9 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 13 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ลก 24.1-12) 26 มิถุนายน 2561 204
10 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 12 พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในพระคูหา (มธ 27.57-66) 24 มิถุนายน 2561 235
11 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 11 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (ลก 23.44-46) 22 มิถุนายน 2561 221
12 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 10 ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย (ลก 23.39-43) 20 มิถุนายน 2561 227
13 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27.27-31) 18 มิถุนายน 2561 240
14 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต (มธ 27.15-24) 16 มิถุนายน 2561 260
15 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 7 เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า (มธ 26.69-75) 14 มิถุนายน 2561 226
16 หนังสือสวดภาวนาของฉัน 22 พฤษภาคม 2561 367
17 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 15 พฤษภาคม 2561 294
18 เสื้อคลุมของโยเซฟ 07 พฤษภาคม 2561 330
19 กล่องกระดาษมหาสนุก “พระเจ้าสร้างโลก” 29 เมษายน 2561 349
20 ใบงาน ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 24 เมษายน 2561 402
21 มงกุฎกระดาษ 20 เมษายน 2561 542
22 พระคูหาว่างเปล่า 10 เมษายน 2561 310
23 พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 02 เมษายน 2561 363
24 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 6 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มธ 26.47-52) 01 เมษายน 2561 344
25 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 5 พระบิดาเจ้าข้า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด (มธ 26.36-39) 30 มีนาคม 2561 442
26 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 4 บทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า (ยน 13.31-35) 28 มีนาคม 2561 330
27 กระต่ายกับไข่ปัสกา 27 มีนาคม 2561 362
28 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังแล้วบิออก (มธ 26.26-28) 26 มีนาคม 2561 432
29 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ (ยน 13.1-17) 24 มีนาคม 2561 532
30 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 1 โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด (มธ 21.1-11) 22 มีนาคม 2561 438

หน้า 1 จาก 7

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3294682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2346
4705
2346
3263260
65015
107267
3294682
Your IP: 54.210.61.41
Server Time: 2019-02-17 12:31:46
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com