Homeสื่อคำสอนจันท์สื่อประกอบการสอน

 

     

 

แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 16 การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า (กจ 1.9-12) (จบเล่ม) 02 กรกฎาคม 2561 37
2 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 14 พระเยซูเจ้าและสาวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับมา (ยน 20.24-29) 28 มิถุนายน 2561 35
3 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 13 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ลก 24.1-12) 26 มิถุนายน 2561 34
4 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 12 พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในพระคูหา (มธ 27.57-66) 24 มิถุนายน 2561 27
5 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 11 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (ลก 23.44-46) 22 มิถุนายน 2561 28
6 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 10 ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย (ลก 23.39-43) 20 มิถุนายน 2561 29
7 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27.27-31) 18 มิถุนายน 2561 35
8 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต (มธ 27.15-24) 16 มิถุนายน 2561 36
9 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 7 เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า (มธ 26.69-75) 14 มิถุนายน 2561 36
10 หนังสือสวดภาวนาของฉัน 22 พฤษภาคม 2561 80
11 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 15 พฤษภาคม 2561 91
12 เสื้อคลุมของโยเซฟ 07 พฤษภาคม 2561 97
13 กล่องกระดาษมหาสนุก “พระเจ้าสร้างโลก” 29 เมษายน 2561 122
14 ใบงาน ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 24 เมษายน 2561 106
15 มงกุฎกระดาษ 20 เมษายน 2561 115
16 พระคูหาว่างเปล่า 10 เมษายน 2561 88
17 พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 02 เมษายน 2561 136
18 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 6 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มธ 26.47-52) 01 เมษายน 2561 127
19 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 5 พระบิดาเจ้าข้า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด (มธ 26.36-39) 30 มีนาคม 2561 134
20 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 4 บทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า (ยน 13.31-35) 28 มีนาคม 2561 136
21 กระต่ายกับไข่ปัสกา 27 มีนาคม 2561 142
22 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังแล้วบิออก (มธ 26.26-28) 26 มีนาคม 2561 172
23 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ (ยน 13.1-17) 24 มีนาคม 2561 196
24 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 1 โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด (มธ 21.1-11) 22 มีนาคม 2561 184
25 หน้ากากกระต่ายอีสเตอร์ 22 มีนาคม 2561 170
26 กิจกรรมวันปัสกา...ลูกไก่ในเปลือกไข่ 11 มีนาคม 2561 226
27 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 16 อัครสาวกของพระเยซู 08 มีนาคม 2561 276
28 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 15 คนตาบอดที่เมืองเยรีโค 06 มีนาคม 2561 293
29 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 14 พระเยซูเจ้าทรงอวยพระพรเด็กเล็กๆ 04 มีนาคม 2561 286
30 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 13 ศักเคียส 02 มีนาคม 2561 272

หน้า 1 จาก 7

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

2487152
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
618
4119
4737
2452062
82685
105651
2487152
Your IP: 54.224.2.123
Server Time: 2018-07-23 03:26:31
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com