Homeสื่อคำสอนจันท์สื่อประกอบการสอน

 

     

 

แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 ใบงาน วันทามารีย์ 13 สิงหาคม 2561 75
2 กิจกรรม พระแม่มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ 13 สิงหาคม 2561 98
3 สมุดคัดลายมือบทภาวนา 22 กรกฎาคม 2561 107
4 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 16 การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า (กจ 1.9-12) (จบเล่ม) 02 กรกฎาคม 2561 140
5 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 14 พระเยซูเจ้าและสาวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับมา (ยน 20.24-29) 28 มิถุนายน 2561 97
6 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 13 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ลก 24.1-12) 26 มิถุนายน 2561 79
7 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 12 พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในพระคูหา (มธ 27.57-66) 24 มิถุนายน 2561 72
8 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 11 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (ลก 23.44-46) 22 มิถุนายน 2561 75
9 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 10 ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย (ลก 23.39-43) 20 มิถุนายน 2561 100
10 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27.27-31) 18 มิถุนายน 2561 88
11 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต (มธ 27.15-24) 16 มิถุนายน 2561 90
12 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 7 เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า (มธ 26.69-75) 14 มิถุนายน 2561 81
13 หนังสือสวดภาวนาของฉัน 22 พฤษภาคม 2561 183
14 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 15 พฤษภาคม 2561 140
15 เสื้อคลุมของโยเซฟ 07 พฤษภาคม 2561 169
16 กล่องกระดาษมหาสนุก “พระเจ้าสร้างโลก” 29 เมษายน 2561 196
17 ใบงาน ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 24 เมษายน 2561 212
18 มงกุฎกระดาษ 20 เมษายน 2561 268
19 พระคูหาว่างเปล่า 10 เมษายน 2561 169
20 พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 02 เมษายน 2561 202
21 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 6 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มธ 26.47-52) 01 เมษายน 2561 183
22 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 5 พระบิดาเจ้าข้า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด (มธ 26.36-39) 30 มีนาคม 2561 299
23 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 4 บทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า (ยน 13.31-35) 28 มีนาคม 2561 187
24 กระต่ายกับไข่ปัสกา 27 มีนาคม 2561 219
25 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังแล้วบิออก (มธ 26.26-28) 26 มีนาคม 2561 247
26 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ (ยน 13.1-17) 24 มีนาคม 2561 322
27 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 1 โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด (มธ 21.1-11) 22 มีนาคม 2561 254
28 หน้ากากกระต่ายอีสเตอร์ 22 มีนาคม 2561 227
29 กิจกรรมวันปัสกา...ลูกไก่ในเปลือกไข่ 11 มีนาคม 2561 336
30 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 16 อัครสาวกของพระเยซู 08 มีนาคม 2561 414

หน้า 1 จาก 7

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

2760646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1870
2452
9902
2724261
102331
134309
2760646
Your IP: 54.166.141.69
Server Time: 2018-09-26 11:21:44
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com