Homeสื่อคำสอนจันท์สื่อประกอบการสอน

 

     

 

แสดง # 
# ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
1 ใบงาน วันทามารีย์ 13 สิงหาคม 2561 161
2 กิจกรรม พระแม่มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ 13 สิงหาคม 2561 167
3 สมุดคัดลายมือบทภาวนา 22 กรกฎาคม 2561 215
4 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 16 การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า (กจ 1.9-12) (จบเล่ม) 02 กรกฎาคม 2561 206
5 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 14 พระเยซูเจ้าและสาวกที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับมา (ยน 20.24-29) 28 มิถุนายน 2561 156
6 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 13 พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ลก 24.1-12) 26 มิถุนายน 2561 122
7 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 12 พระเยซูเจ้าถูกฝังไว้ในพระคูหา (มธ 27.57-66) 24 มิถุนายน 2561 144
8 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 11 พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (ลก 23.44-46) 22 มิถุนายน 2561 136
9 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 10 ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วย (ลก 23.39-43) 20 มิถุนายน 2561 146
10 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 9 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27.27-31) 18 มิถุนายน 2561 150
11 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงถูกนำไปพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต (มธ 27.15-24) 16 มิถุนายน 2561 157
12 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 7 เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า (มธ 26.69-75) 14 มิถุนายน 2561 135
13 หนังสือสวดภาวนาของฉัน 22 พฤษภาคม 2561 245
14 พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ 15 พฤษภาคม 2561 202
15 เสื้อคลุมของโยเซฟ 07 พฤษภาคม 2561 237
16 กล่องกระดาษมหาสนุก “พระเจ้าสร้างโลก” 29 เมษายน 2561 255
17 ใบงาน ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ 24 เมษายน 2561 296
18 มงกุฎกระดาษ 20 เมษายน 2561 349
19 พระคูหาว่างเปล่า 10 เมษายน 2561 220
20 พระเยซูคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพ 02 เมษายน 2561 263
21 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 6 พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม (มธ 26.47-52) 01 เมษายน 2561 251
22 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 5 พระบิดาเจ้าข้า ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด (มธ 26.36-39) 30 มีนาคม 2561 358
23 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 4 บทบัญญัติใหม่ของพระเยซูเจ้า (ยน 13.31-35) 28 มีนาคม 2561 241
24 กระต่ายกับไข่ปัสกา 27 มีนาคม 2561 271
25 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังแล้วบิออก (มธ 26.26-28) 26 มีนาคม 2561 315
26 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงล้างเท้าบรรดาศิษย์ (ยน 13.1-17) 24 มีนาคม 2561 407
27 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 3 ตอนที่ 1 โฮซานนาแด่โอรสของดาวิด (มธ 21.1-11) 22 มีนาคม 2561 320
28 หน้ากากกระต่ายอีสเตอร์ 22 มีนาคม 2561 303
29 กิจกรรมวันปัสกา...ลูกไก่ในเปลือกไข่ 11 มีนาคม 2561 405
30 (ใบงาน) เล่น&ระบายสี กับพระเยซู เล่ม 2 "พระเยซูเจ้าปฏิบัติตามคำของพระบิดา" ตอนที่ 16 อัครสาวกของพระเยซู 08 มีนาคม 2561 523

หน้า 1 จาก 7

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

2971289
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
912
4699
9740
2934304
68670
128348
2971289
Your IP: 54.221.75.115
Server Time: 2018-11-20 04:45:26
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com