วาจาธรรมนำชีวิต

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

0671259
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
2679
7725
649065
59426
67709
671259
Your IP: 23.22.146.139
Server Time: 2016-09-28 02:06:26
KAMSONCHAN

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบปะและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน แขวงสระแก้ว


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2016 คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ จัดงานพบปะและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนแขวงสระแก้ว ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีการแนะแนวทางการสอนคำสอนและพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน

พบปะและอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน แขวงหัวไผ่


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ซิสเตอร์สุมาลี สุดจินดา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ จัดงานพบปะและฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนแขวงหัวไผ่ขึ้น ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งมีการแนะแนวทางการสอนคำสอนและพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานฯ ได้รับเชิญมาอบรมฟื้นฟูจิตใจครูโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ในหัวข้อ "จิตสำนึกรักโรงเรียน" ตั้งแต่วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2016 ณ บ้านสวนมารีย์ จ.ปราจีนบุรี โดยมีคุณครูเข้าร่วมทั้งสิ้น 63 คน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

แวดวงคำสอนต่างประเทศ

อิตาลี : ยูบีลีสำหรับครูคำสอน

สมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่  ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการชุมนุมครูคำสอนระดับโลก ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมขึ้น โดยใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 23 - 25 กันยายน ณ กรุงโรม อิตาลี โดยทางประเทศไทยของเราก็จะมีครูคำสอนไปร่วมงานนี้ด้วยเช่นกัน กำหนดการต่างๆ มีดังนี้

อเมริกา : ปฐมนิเทศสำหรับครูคำสอน


อัครสังฆมณฑลนิวยอร์ค จะจัดการปฐมนิเทศสำหรับครูคำสอนที่ทำงานภาคสนามและที่ทำงานในสำนักงาน ในวันที่ 17 กันยายน 2016 เวลา 09.30 - 16.00 น.

อังกฤษ : การเตรียมผู้ปกครองสำหรับศีลล้างบาปของลูกๆ ของเขา

สังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์ อังกฤษ จะจัดการอบรมครูคำสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ผู้ปกครองที่ต้องเตรียมตัวสำหรับตนเองและบุตรหลาน ในการเตรียมรับศีลล้างบาป ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10.00-13.00 น. ณ วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

บทความ :: พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com