วาจาธรรมนำชีวิต

ตามรอยบิดา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน  2017“ภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก...” อ่านต่อ

>>อ่านทั้งหมด<<


 

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017  : ต่อมาในวันเดียวกัน ดิฉันได้ยินคำพูดในวิญญาณดังนี้ลูกรัก ถึงเวลาที่ลูกต้องทำงานแล้ว เราอยู่กับลูก การเบียดเบียนและความทุกข์ทรมานอย่างหนักกำลังรอลูกอยู่... อ่านต่อ

>>อ่านทั้งหมด<<


 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

1644334
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1577
2393
17414
1606324
69813
90316
1644334
Your IP: 23.20.162.200
Server Time: 2017-11-24 17:48:14
KAMSONCHAN

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาฆราวาสและครูคำสอน | วันที่ 9 หลักปฏิบัติของครูคำสอน


วันที่ 28 ตุลาคม 2017 เรียนรู้เรื่องหลักปฏิบัติของครูคำสอน ซึ่งมีบาทหลวงชาติชาย เวฬุรัตนกูล เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเรียนรู้ ศึกษาหลักการและสาระของการสอนคำสอน เพื่อให้เข้าใจและมีวิธีการสอนคำสอนที่หลากหลาย โดยอาศัยคำสอนในพระคัมภีร์ เอกสารด้านคำสอน และศึกษาการสอนคำสอนแก่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และครอบครัว โดยเรียนรู้ด้านเนื้อหา จิตวิทยา วิธีการ รูปแบบ และอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนคำสอนแต่ละวัยได้รับสิ่งที่เหมาะสมกับวัยของเขาที่สุด

โครงการพัฒนาฆราวาสและครูคำสอน | วันที่ 8 การภาวนา-สมาธิ


วันที่ 27 ตุลาคม 2017 เรียนรู้เรื่องการภาวนา-สมาธิ ซึ่งมีบาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเรียนรู้ ศึกษาความหมาย ความสำคัญของการภาวนาของคริสตศาสนา บอกวิธีการ รูปแบบและจุดมุ่งหมายของการภาวนาแบบคริสต์ (คาทอลิก) ตระหนักถึงประโยชน์ ความสำคัญของการภาวนาและสามารถปฏิบัติการภาวนาได้ด้วยความตั้งใจ เชื่อมั่นและศรัทธา

โครงการพัฒนาฆราวาสและครูคำสอน | วันที่ 7 กฎหมายพระศาสนจักร


วันที่ 26 ตุลาคม 2017 เรียนรู้เรื่องกฎหมายพระศาสนจักร ซึ่งมีบาทหลวงอังคาร เจริญสัตย์สิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยเรียนรู้ศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 773-780 เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การสอนของพระศาสนจักร์บรรพ 3

แวดวงคำสอนต่างประเทศ

อิตาลี: สนพ. เปาลีเน เสนอนิตยสารเพื่อครูคำสอนประจำวัด


เดือนธันวาคมเป็นเวลาแห่งการรอคอยของเราคริสตชน เพราะเราจะเฉลิมฉลองรหัสธรรมยิ่งใหญ่แห่งการบังเกิดมาของพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า พระวาจาที่มีชีวิตที่สัมผัสได้ของพระบิดา ผู้ทรงรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา

อังกฤษ : การเตรียมเด็กๆ สำหรับการรับศีลอภัยบาป


สังฆมณฑลเวสต์มินสเตอร์ เห็นความจำเป็นในการช่วยให้คุณครูคำสอนเข้าใจถึงบทบาท และหน้าที่ของการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ จึงมีโครงการอบรมครูคำสอน ในหัวข้อ “การเตรียมเด็กๆ สำหรับการรับศีลอภัยบาป” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 เวลา 19.00 - 20.30 น.

แคนาดา,ลอนดอน : คำสอนครอบครัว


Family Foundations Institute (ffi) แห่งแคนาดาและลอนดอน เล็งเห็นว่า การสอนคำสอนให้กับลูกๆ ของตนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่คือครูคำสอนคนแรกในบ้าน และพบว่าไม่ง่ายนักที่จะสอนให้เด็กๆ เข้าใจพื้นฐานของความเชื่อ แต่เมื่อนำพ่อแม่หลายๆ ครอบครัวมารวมกัน พบปะ - แบ่งปันประสบการณ์ และช่วยเหลือกันในเทคนิคต่างๆ ทำให้พบว่า การสอนคำสอนให้กับเด็กๆ ในบ้าน กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก ทางสถาบันจึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้นมา และจะจัดขึ้นอีกในวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2017 นี้ ตามสถานที่ที่อยู่ในลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้

บทความ :: พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com
.black-and-white { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(grayscale=1); -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }