HomeJubilee 2025 (APP)คณะกรรมการเตรียมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี 2025 (Preparatory Commissions for the Jubilee of 2025)

คณะกรรมการเตรียมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี 2025 (Preparatory Commissions for the Jubilee of 2025)

#คณะกรรมการเตรียมการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี 2025 (Preparatory Commissions for the Jubilee of 2025)

#คณะกรรมาธิการด้านอภิบาล (Pastoral Commission)

คณะกรรมาธิการอภิบาล เป็นคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้แทนส่วนใหญ่จากแต่ละสำนักในสันตะสำนัก (Roman Curia) และผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ ของพระศาสนจักร ความร่วมมือของพวกเขากับสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสาร (Dicastery for Evangelization) ประกอบด้วยการวางแผนการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชากรของพระเจ้ามีส่วนร่วมมากที่สุด

#คณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรม (Cultural Commission)

คณะกรรมาธิการวัฒนธรรม มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการ คอนเสิร์ต และการแสดง ซึ่งจะจัดขึ้นควบคู่ไปกับการเฉลิมฉลองทางศาสนาอย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี จุดมุ่งหมายคือการต้อนรับและเกี่ยวข้องกับผู้แสวงบุญในระดับวัฒนธรรม

#คณะกรรมาธิการด้านการสื่อสาร (Commission for Communication)

คณะกรรมาธิการด้านการสื่อสาร รวบรวมนักข่าวจากสำนักข่าวต่าง ๆ พร้อมด้วยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อใหม่ เพื่อสนับสนุนสมณสภา ในการให้ข้อมูลและสื่อสารข่าวสารเกี่ยวกับการฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี

#คณะกรรมธิการด้านคริสตศาสนจักรส้มพันธ์ (Ecumenical Commission)

คณะกรรมธิการด้านคริสตศาสนจักรส้มพันธ์ ให้การสนับสนุนสมณสภา ในองค์กรและการเฉลิมฉลองกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเน้นการครบรอบ 1,700 ปีของสังคายนานิเชอา (ค.ศ. 325) ซึ่งวันครบรอบจะตรงกับปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังดำเนินการในหัวข้อ "ความหวัง" ในด้านการเจรจาระหว่างศาสนาด้วย

#คณะกรรมาธิการด้านเทคนิค (Technical Committee)

คณะกรรมาธิการด้านเทคนิค เป็นคณะทำงานที่ให้การสนับสนุนสมณภา ในการวางแผนขนส่งมวลชนในงานฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี และในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการภายในพระมหาวิหาร การรักษาความปลอดภัย การดูแลสุขภาพ และการจัดการของอาสาสมัคร

#ผู้แทนจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ในอิตาลีและสภาบิชอปทั่วโลก (Delegates from Italian Dioceses and Episcopal Conferences)

คณะกรรมาธิการที่ขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสังฆมณฑลต่างๆ ของอิตาลีและสภาบิชอปทั่วโลก ทำหน้าที่ในการจัดตั้งและบำรุงรักษาความเชื่อมโยงระหว่างสมณภากับโครงสร้างการบริหารงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักรในอิตาลีและทั่วโลก

'สะพาน' นี้ มีความสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสมณสภาและสังฆมณฑลท้องถิ่น และในทางกลับกัน

 

สถิติการเยี่ยมชม

9834747
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
918
2347
918
9809813
71721
79417
9834747
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:03:51

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com