Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์  

          นั่งอ่านจดหมายของนักบุญอัลฟอนโซ เดอ ลีโกวรี ถึงพระสงฆ์ (To Priest with Love) ได้สร้างความฮึกเหิมและแรงใจที่ปรารถนาจะเป็นพระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ จดหมายฉบับนี้ ท่านได้นำคำพูดของบรรดานักบุญมาเตือนใจพระสงฆ์

          บทจดหมายถึงชาวฮีบรูได้บันทึกว่า <มหาสมณะทุกองค์ย่อมได้รับการคัดเลือกจากมวลมนุษย์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนมนุษย์ในความสัมพันธ์ติดต่อกับพระเจ้าเพื่อถวายทั้งบรรณาการและเครื่องบูชาชดเชยบาป> (ฮบ.5:1) พระสงฆ์ได้รับพันธกิจเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตนเอง

          ท่านนักบุญได้ขยายความตอนนี้ว่า “ตั้งแต่วันที่เขารับศีลบวช พระสงฆ์ที่ดีต้องเลิกคิดถึงตนเอง ความสะดวกสบายส่วนตัว ความสนใจส่วนตัว ความรื่นเริงส่วนตัวและจงจำไว้ว่า เขาดำรงชีวิตเพื่อพระเจ้าและในกิจการของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว”

          นักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีน ได้บอกว่า “วิบัติแก่เราผู้เป็นพระสงฆ์ ถ้าการเรียกของเราทำให้เราอยู่ห่างจากความกระตือรือร้นซึ่งพระเจ้าปรารถนาจากบรรดาพระสงฆ์”

          ครั้งหนึ่งประกาศกได้อิสยาห์เรียกร้องชาวอิลราเอล อาจจะพูดได้ว่า ท่านได้เรียกร้องต่อพระสงฆ์เช่นกัน ด้วยถ้อยคำที่ว่า <ท่านทั้งหลายจงออกไปเถิดจงออกไปจากที่นั่นอย่าแตะต้องสิ่งใดที่มีมลทินท่านทั้งหลายที่ถือภาชนะของพระยาห์เวห์เอ๋ยจงออกจากที่นั่นจงชำระตนให้บริสุทธิ์เถิด> (อสย. 52:11)

          มีผู้หนึ่งกล่าวว่า มันยิ่งใหญ่เพียงใดที่พระสงฆ์ต้องมีความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน ผู้ซึ่งแบกหามพระเยซูเจ้าอยู่ในมือและในใจของพวกเขา พระแม่มารีย์ผู้เป็นอิสระจากความบาปเพราะพระนางได้อุ้มพระวจนาตถ์ไว้ในครรภ์ของพระนาง

          ดังนั้น นักบุญยอห์น คริสซอสโตมได้กล่าวว่า “บรรดาพระสงฆ์ต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะได้มองเขาเป็นแบบอย่างของความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงตั้งพวกเขาไว้ในโลกนี้

          ในฐานะพระสงฆ์ ผู้ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ ไม่มีกิจการใดที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกวานี้อีกแล้ว พระสงฆ์จึงต้องพึงระวังในการถวายพิธีบูชาขอบพระคุณด้วยมโนธรรมที่สะอาดเท่าที่จะทำได้ ในหนังสือเลวีนิติบทที่ 21 ข้อ 17 ได้เขียนว่า <ผู้ใดมีร่างกายพิการจะต้องไม่นำธัญบูชาเข้ามาถวายแด่พระเจ้าของตน>

          หากพระสงฆ์เป็นผู้พิการฝ่ายจิต พระสงฆ์ที่ไม่ยอมก้าวในชีวิตฝ่ายจิตและดำเนินชีวิตด้วยการรับแต่ความร่ำรวย ชื่อเสียง เกียรติยศ ความเพลิดเพลินทางโลก และอื่น ๆ ก็ย่อมไม่เหมาะกับการถวายบูชาแด่พระเจ้า เพราะพระสงฆ์ของพระเจ้าผู้ซึ่งถวายพิธีบูชาขอบพระคุณต้องมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง

          จดหมายของท่านนักบุญจะไม่มีความหมายอะไรเลย หรือจะเป็นแค่ตัวอักษร ตัวหนังสือที่ตายแล้วเท่านั้น หากพระสงฆ์ไม่สนใจและไม่ใส่ใจในคำเตือนของท่านนักบุญ...

 

น้อมจิตคารวะ

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

 

สถิติการเยี่ยมชม

9834824
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
995
2347
995
9809813
71798
79417
9834824
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:36:40

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com