ก้าวไปกับโป๊ป

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ก้าวไปกับโป๊ป #330 : การแก้ไขข้อผิดพลาดของเพื่อนพี่น้องเป็นการแสดงออกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 111
2 ก้าวไปกับโป๊ป #329 : บทบาทของครอบครัวในการส่งเสริมความเป็นพี่น้องและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคม เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 103
3 ก้าวไปกับโป๊ป #328 : พิธีตื่นเฝ้าภาวนาเพื่อตอกย้ำถึงศูนย์กลางของการอธิษฐานภาวนาในกระบวนการสมัชชา เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 97
4 ก้าวไปกับโป๊ป #326 : การเสด็จเยือนมองโกเลียของพระสันตะปาปาได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสมานฉันท์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 95
5 ก้าวไปกับโป๊ป #325 : ขอให้ศาสนาปลูกฝังการเสวนาความปรองดองและความหวัง เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 105
6 ก้าวไปกับโป๊ป #324 : ความเชื่อของคริสตชนคือคำตอบของความกระหายความรัก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 98
7 ก้าวไปกับโป๊ป #323 : พระศาสนจักรต้องประกาศพระเยซูเจ้าอย่างต่อเนื่อง เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 94
8 ก้าวไปกับโป๊ป #322 : คณะผู้ติดตามของพระสันตะปาปาฟรังซิสได้รับการต้อนรับด้วยการแสดงตามประเพณีมองโกเลีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 98
9 ก้าวไปกับโป๊ป #321 : พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงประเทศมองโกเลียแล้ว เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 94
10 ก้าวไปกับโป๊ป #320 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มต้นการเดินทางเผยแพร่ศาสนาสู่มองโกเลีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 96
11 ก้าวไปกับโป๊ป #319.2 : วัตถุประสงค์การภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจำเดือนกันยายน 2023 เพื่อผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 55
12 ก้าวไปกับโป๊ป #319 : นักบุญกาเตรีเทคักวิธาแสดงให้เห็นการกระทำธรรมดาๆก็สามารถบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ได้ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 58
13 ก้าวไปกับโป๊ป #318 : เลาดาโตซีภาค 2 จะถูกเผยแพร่ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 56
14 ก้าวไปกับโป๊ป #317 : พระสันตะปาปาฟรังซิสมอบความไว้วางใจในการเดินทางไปมองโกเลียแด่พระนางมารีย์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 58
15 ก้าวไปกับโป๊ป #316 : สำหรับพระศาสนจักรสิ่งสำคัญไม่ใช่ตัวเลข เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
16 ก้าวไปกับโป๊ป #315 : เราไม่ได้อยู่คนเดียวบนเส้นทางแห่งชีวิต เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 52
17 ก้าวไปกับโป๊ป #314 : การนมัสการศีลมหาสนิทเร่งเร้าให้ใส่ใจคนยากจน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 52
18 ก้าวไปกับโป๊ป #313 : พระวรสารถูกถ่ายทอดผ่านทางภาษาแม่ของเรา เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
19 ก้าวไปกับโป๊ป #312 : หยุดใช้พระนามของพระเจ้าเพื่ออ้างเหตุผลในการฆาตกรรมและการก่อการร้าย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 48
20 ก้าวไปกับโป๊ป #311 : พระสันตะปาปาฟรังซิสกำลังเขียนพระสมณสาส์นเลาตาโตซีภาคที่ 2 เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
21 ก้าวไปกับโป๊ป #310 : พระเจ้าไม่สามารถต้านทานเราได้เมื่อเราอธิษฐานภาวนาถึงพระองค์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 52
22 ก้าวไปกับโป๊ป #309 : มิตรภาพทางสังคมเป็นยาแก้พิษต่อสงครามและความขัดแย้ง เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 52
23 ก้าวไปกับโป๊ป #308 : ชีวิตของพระนางมารีย์เป็นเครื่องหมายแห่งการรับใช้และการสรรเสริญพระเจ้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
24 ก้าวไปกับโป๊ป #307 : จงเป็นผู้ชนะแห่งการสร้างความเป็นพี่น้องกัน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
25 ก้าวไปกับโป๊ป #306.2 : ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
26 ก้าวไปกับโป๊ป #306 : งานชุมุนมเยาวชนโลกครั้งต่อไปที่กรุงโซลเกาหลีใต้ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
27 ก้าวไปกับโป๊ป #305.3 : พระเยซูเจ้ายังคงเดินทางเคียงคู่กับเรา เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
28 ก้าวไปกับโป๊ป #305.2 : พระเจ้าทรงเรียกเราแต่ละคนด้วยชื่อของเราเอง เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
29 ก้าวไปกับโป๊ป #305 : การแสวงหาและต้อนรับความรักอันมีค่าของพระเจ้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 50
30 ก้าวไปกับโป๊ป #304 : พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จเยือนมาร์กเซยในเดือนกันยายนนี้ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
31 ก้าวไปกับโป๊ป #303 : วัตถุประสงค์การภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส ประจำเดือนสิงหาคม 2023 #เพื่องานชุมนุมเยาวชนโลก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 53
32 ก้าวไปกับโป๊ป #302 : สันตะสำนักและเวียดนามเจริญความสัมพันธ์ทวิภาคี เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
33 ก้าวไปกับโป๊ป #301 : ก้าวเดินไปด้วยความชื่นชมยินดีร่วมกับผู้อื่น เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 50
34 ก้าวไปกับโป๊ป #300 : การชุมนุมเยาวชนโลกจะเป็นช่วงเวลาที่เปิดหูเปิดตาสำหรับเยาวชนคาทอลิกจำนวนมากในออสเตรเลีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 50
35 ก้าวไปกับโป๊ป #299 : ผู้สูงอายุเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 54
36 ก้าวไปกับโป๊ป #298 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดาเด็กๆณค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 54
37 ก้าวไปกับโป๊ป #297 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องให้เยาวชน “ใช้ชีวิตอย่างเข้มข้น” เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
38 ก้าวไปกับโป๊ป #296 : อย่าเบื่อที่จะหว่านความดีแต่จงทำตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 54
39 ก้าวไปกับโป๊ป #295 : อนาคตของมหาวิทยาลัยคาทอลิกในยุคปัญญาประดิษฐ์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 71
40 ก้าวไปกับโป๊ป #294 : กีฬาสอนให้รู้จักการเสียสละและการทำงานเป็นทีม เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
41 ก้าวไปกับโป๊ป #293 : เฉพาะผู้ที่ต่ำต้อยเท่านั้นที่รู้จักต้อนรับความรักของพระเจ้า เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 54
42 ก้าวไปกับโป๊ป #292 : พระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จไปเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 55
43 ก้าวไปกับโป๊ป #291 : พระสันตะปาปาทรงจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อบรรดามรณสักขีใหม่ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 72
44 ก้าวไปกับโป๊ป #290 : พระสันตะปาปาฟรานซิสได้รับรางวัล“ภาพยนตร์เพื่อสันติภาพ”สำหรับความพยายามในการสร้างสันติภาพในยูเครน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 54
45 ก้าวไปกับโป๊ป #289 : นักบุญแมรีแมคคิลลอปนำความรักของพระคริสต์มาสู่คนพื้นเมืองของออสเตรเลีย เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 51
46 ก้าวไปกับโป๊ป #288 : การเข้าเฝ้าทั่วไปของพระสันตะปาปาฟรังซิสถูกระงับชั่วคราวในเดือนกรกฎาคมเพื่อหยุดภาคฤดูร้อน เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 55
47 ก้าวไปกับโป๊ป #287 : จงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่มีค่าแม้จะต้องแลกมาด้วยต้นทุนก็ตาม เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 56
48 ก้าวไปกับโป๊ป #286 : นับถอยหลัง40วันสู่งานชุมนุมเยาวชนโลก พระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า หมอบอกกับฉันว่าฉันสามารถไปร่วมงานได้ ฉันไม่สามารถคอยมันได้ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 56
49 ก้าวไปกับโป๊ป #285 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวาของบราซิล เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 56
50 ก้าวไปกับโป๊ป #284 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกย่อง แบลส ปาสคาล นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสผ่านทางพระสมณลิขิตของพระองค์ เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 55

หน้า 1 จาก 7

สถิติการเยี่ยมชม

8851421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
247
3552
10127
8814351
111029
124360
8851421
Your IP: 35.172.165.64
Server Time: 2023-11-29 01:45:57

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com