ก้าวไปกับโป๊ป

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ก้าวไปกับโป๊ป #510 : เราสามารถได้รับคุณธรรมโดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า (Pope at Audience: We can acquire virtue through God's grace) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
2 ก้าวไปกับโป๊ป #509 : บิชอปแห่งแอฟริกา:'หยุดการปล้นสะดมแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติในแอฟริกา ('African Bishops: 'Stop plundering mineral and natural resources in Africa') เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
3 ก้าวไปกับโป๊ป #508 : พระเจ้าทรงโอบกอดเราและปลดปล่อยเราจากบาปของเรา (God embraces us and frees us from our sins) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
4 ก้าวไปกับโป๊ป #507 : ให้การให้อภัยของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของพระศาสนจักร (Put God’s forgiveness at the centre of the Church) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
5 ก้าวไปกับโป๊ป #506 : ต่อสู้กับความจองหองด้วยความสุภาพถ่อมตน (Combat pride with humility) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 2
6 ก้าวไปกับโป๊ป #505 : ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมของพระศาสนจักร (Pope highlights ‘gratuitousness’ of Church's humanitarian aid) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
7 ก้าวไปกับโป๊ป #504 : พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในพิธี24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า (Pope Francis to preside over upcoming '24 Hours for the Lord') เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
8 ก้าวไปกับโป๊ป #503 : การเปลี่ยนแปลงโลกเริ่มต้นด้วย คำว่า “ได้โปรด” และ “ขอบคุณ” (Changing the world starts with ‘please’ and ‘thank you’) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
9 ก้าวไปกับโป๊ป #502 : จงยอมรับความอ่อนแอของคุณ! (Pope: Embrace your vulnerabilities!) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
10 ก้าวไปกับโป๊ป #501 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย (Pope Francis visits Rome hospital for diagnostic tests) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 3
11 ก้าวไปกับโป๊ป #500 : วัตถุประสงค์การภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส #ประจำเดือนมีนาคม2024 #เพื่อบรรดาผู้ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อประกาศพระวาจาในส่วนต่าง ๆ ของโลก เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
12 ก้าวไปกับโป๊ป #499 : ผู้นำพระศาสนจักรในฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการคุ้มครอง "แอมะซอนแห่งมหาสมุทร" (Church leaders in Philippines call for protected status of the "Amazon of Oceans") เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
13 ก้าวไปกับโป๊ป #498 : คริสตชนคาทอลิก15รายเสียชีวิตจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในบูร์กินาฟาโซ (15 Catholics reported killed in terrorist attack in Burkina Faso) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
14 ก้าวไปกับโป๊ป #497 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ติดต่อกันหลายวันแต่ไม่มีไข้ (Pope Francis has mild flu-like symptoms.) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
15 ก้าวไปกับโป๊ป #496 : ให้เราเปิดใจของเรารับแสงสว่างของพระเยซูเจ้า (Let's open ourselves to the light of Jesus!) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
16 ก้าวไปกับโป๊ป #495 : เรามาอยู่ที่นี่ทำไมถ้าไม่ได้รับใช้มนุษยชาติ (World Day of Social Justice: Why are we here if not to serve humanity?) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
17 ก้าวไปกับโป๊ป #494 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิษฐานภาวนาเพื่อซูดานทางตอนเหนือของโมซัมบิกกรณีวัดโบสถ์คาทอลิกถูกโจมตี (Pope prays for Sudan, northern Mozambique as Catholic church attacked) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
18 ก้าวไปกับโป๊ป #493 : เดินทางเข้ามหาพรตด้วยการฟังเสียงของพระเจ้า (Journey through Lent listening to voice of God) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
19 ก้าวไปกับโป๊ป #492 : เศษอาหารของเราสามารถเลี้ยงผู้ที่หิวโหยได้ (Our food waste could feed all the hungry) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
20 ก้าวไปกับโป๊ป #491 : พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้กลับเข้าสู่ใจของเราในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้ (Jesus calls us to return to our heart this Lent) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
21 ก้าวไปกับโป๊ป #490 : ความเหงาเป็นหัวใจสำคัญของในวันปู่ย่าตายายสากลครั้งที่4 (‘Loneliness’ at heart of Pope’s theme for 4th Grandparents Day) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
22 ก้าวไปกับโป๊ป #489 : ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยความอดทนของความเชื่อ (Everything is possible with patience of faith) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
23 ก้าวไปกับโป๊ป #488 : พระคาร์ดินัลตาเกลเฉลิมฉลองวันตรุษจีนกับชาวจีนในโรม (Cardinal Tagle celebrates Lunar New Year with Chinese in Rome) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
24 ก้าวไปกับโป๊ป #487 : บรรดาบิชอปแห่งสหภาพยุโรปเน้นย้ำมิติทางศาสนาของการสังหารหมู่ในวันคริสต์มาสในไนจีเรีย (EU Bishops highlight religious dimension of Christmas massacre in Nigeria) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
25 ก้าวไปกับโป๊ป #486 : มนุษย์ค้นหาความหมายในความสัมพันธ์ไม่ใช่เทคโนโลยี (Humans find meaning in relationships, not technology) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
26 ก้าวไปกับโป๊ป #485 : เข้าถึงความทุกข์ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูด (‘Reach out to the suffering with actions, not words’) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
27 ก้าวไปกับโป๊ป #484 : ความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่สั่นคลอนของคุณแม่อันทูล่าได้รับแรงผลักดันจากความไว้วางใจในพระเจ้า (Pope: Mama Antula's unshakeable holiness was driven by trust in God) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
28 ก้าวไปกับโป๊ป #483 : ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าจงรับความบรรเทาใจจากการฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า (At times of sadness, draw comfort from Jesus' Resurrection) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
29 ก้าวไปกับโป๊ป #482 : การประชุมพระสงฆ์เริ่มต้นขึ้นที่กรุงโรม (Clergy conference kicks off in Rome) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
30 ก้าวไปกับโป๊ป #481 : พระศาสนจักรในเยอรมนีกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพรรคเกลียดชังชาวต่างชาติ (Church in Germany concerned about rise of xenophobic parties) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
31 ก้าวไปกับโป๊ป #480 : พระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นประธานการประชุมสภาพระคาร์ดินัล 9 องค์ หรือ C9 (Pope presides over Council of Cardinals meeting) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 1
32 ก้าวไปกับโป๊ป #479 : สันติภาพต้องอาศัยการรู้จักผู้อื่น การฟัง และความยืดหยุ่นทางสติปัญญา (peace requires knowing others, listening and intellectual flexibility) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
33 ก้าวไปกับโป๊ป #478 : กำหนดการถ่ายทอดความเชื่อในพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักของเรา (Set forth transmitting faith in our loving God) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
34 ก้าวไปกับโป๊ป #476 : มหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการกลับใจและอิสรภาพ (Lent is a time of conversion and freedom) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
35 ก้าวไปกับโป๊ป #477 :ยึดมั่นในพระคริสต์และรับใช้ประชากรของพระองค์ (Cling to Christ and serve His people) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
36 ก้าวไปกับโป๊ป #475 : พระคาร์ดินัลลากุนซ่าลูคานซ่าแห่งปานามาหายตัวไปในสถานการณ์ที่ไม่ทราบสาเหตุ (Panama: Cardinal Lacunza disappears in unknown circumstances) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
37 ก้าวไปกับโป๊ป #474 : จงคืนดีกันและอย่าปล่อยความโกรธอยู่ไปจนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน (Reconcile, let go of anger before the sun sets) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
38 ก้าวไปกับโป๊ป #473 : อภิเษกพระสังฆราชองค์ใหม่แห่งเฉาอู๋ประเทศจีน (China: Consecration of the new bishop of Shaowu) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 0
39 ก้าวไปกับโป๊ป #472 : เมื่อถูกล่อลวงหรือเดินผิดทางให้เราวิงวอนขอต่อพระเยซูเจ้า (When tempted or taking wrong path, invoke Jesus) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 21
40 ก้าวไปกับโป๊ป #471 : พระสันตะปาปาฟรังซิสประณามเหตุโจมตีวัดคาทอลิกในอิสตันบูล (Pope decries attack on Catholic Church in Istanbul) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 18
41 ก้าวไปกับโป๊ป #470 : ความขัดแย้งในเมียนมาร์ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคริสตชนในรัฐชิน (Myanmar conflict heavily impacting Christians in Chin State) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 19
42 ก้าวไปกับโป๊ป #469 : พิธีอภิเษกบิชอปองค์ใหม่ของเจิ้งโจว (China: New Bishop of Zhengzhou consecrated) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 20
43 ก้าวไปกับโป๊ป #468 : เฮติ:ซิสเตอร์ที่ถูกลักพาตัวหกคนในปอร์โตแปรงซ์ได้รับการปล่อยตัวแล้ว (Haiti: Six abducted nuns released in Port-au-Prince) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 17
44 ก้าวไปกับโป๊ป #467 : เอไอไม่สามารถแทนที่ภูมิปัญญาของหัวใจมนุษย์ได้ (Pope's Communications Day message: AI can never replace wisdom of human heart) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 20
45 ก้าวไปกับโป๊ป #466 : ความโลภคือความเจ็บป่วยของหัวใจ (Avarice is a sickness of the heart) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 17
46 ก้าวไปกับโป๊ป #464 : มือปืนลักพาตัวซิสเตอร์หกคนในเฮติ (Armed gunmen kidnap six nuns in Haiti) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 18
47 ก้าวไปกับโป๊ป #463 : แสดงให้เห็นว่าการรักพระเจ้านั้นช่างสวยงามเพียงใด (Show how beautiful it is to love the Lord เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 21
48 ก้าวไปกับโป๊ป #462 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับผู้นำพระศาสนจักรนิกายต่างๆ: (Pope to Finnish ecumenical group) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 22
49 ก้าวไปกับโป๊ป #461 : ขอให้ศิลปินของเวโรนาอารีน่ามอบความรักการกุศลและความสุข (Pope Francis encourages Verona Arena's artists to offer love, charity, joy) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 4
50 ก้าวไปกับโป๊ป #460 : ฟอรั่มเศรษฐกิจดาวอส: การพัฒนาจำเป็นต้องมีเข็มทิศทางศีลธรรม (Davos Economic Forum: Development needs a moral compass) เขียนโดย คพ.นุพันธุ์ ทัศมาลี 4

หน้า 1 จาก 11

สถิติการเยี่ยมชม

9756579
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1602
990
4932
9736546
72970
169976
9756579
Your IP: 44.223.39.67
Server Time: 2024-05-28 23:01:54

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com