Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์แก่นแท้ความศรัทธา ต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

แก่นแท้ความศรัทธา ต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

แก่นแท้ความศรัทธา

ต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้า  

          แก่นแท้ความศรัทธาต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้าก็คือจิตแห่งการ “วางใจ” ในพระองค์การวางใจในพระเยซูเจ้า ไม่เพียงแต่จะหมายถึง ความหวัง เท่านั้น แต่ยังหมายถึง ความเชื่อ ความรัก ความสุภาพ ความพากเพียร ด้วย

          ปราศจากการวางใจในพระเยซูเจ้า ความศรัทธาต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง เมื่อการภาวนาต่อพระเมตตา กลายเป็นการพูด การท่องแบบนกแก้ว
นกขุนทอง ไม่รู้ความหมาย ก็แค่พูดตามคนสอนเท่านั้น เมื่อเป็นเช่น ภาวนาพระเมตตาแต่ภายในจิตใจยังไม่มั่นใจในคำภาวนาที่ผู้ภาวนาได้สวดวอนขอต่อพระเมตตา

          จิตแห่งการวางใจต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่การนอน ยืน นั่ง อยู่เฉยๆ และไม่ใช่คิดว่าพระเยซูเจ้าสัญญาใครที่ศรัทธาต่อพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ช่วยให้เรารอดเลย แค่สวดสายประคำพระเมตตาแค่นี้ ก็ไปสวรรค์โดยตรงแล้ว อันนี้คิดผิด เพราะว่าในขณะที่ผู้สวดสายประคำพระเมตตา ยังคงนินทาคนอื่นต่อไป ยังคงเอาเปรียบคนอื่นต่อไป ยังคงทำบาปต่อไป ไม่มีการกลับใจ ไม่มีการเป็นทุกข์ถึงบาป ไม่เคยไปแก้บาป นานๆ รับศีลมหาสนิทสักที

          ดั้งนั้น ผู้มีจิตแห่งการวางใจต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้าต้องมีการกลับใจอย่างต่อเนื่อง พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญ
โฟสตินาว่า  ไม่มีวิญญาณใดที่เข้ามาหาเราแล้วจะจากไปโดยไม่ได้รับความบรรเทา(บันทึกวิญญาณโฟสตินา: 1777) และพระเยซูเจ้าได้อธิบายต่อว่า เราเปิดหัวใจของเราให้เป็นต้นธารความเมตตาที่ไหลอยู่ตลอดเวลา ขอให้วิญญาณทั้งหลายจงเข้ามาตักตวงชีวิตจากต้นธารนี้ ให้พวกเขาเข้ามาหาทะเลความเมตตานี้ด้วยความวางใจมากๆ คนบาปจะได้รับความเป็นธรรม ส่วนคนชอบธรรมจะยิ่งมั่นใจในความดี ใครก็ตามที่วางใจในความเมตตาของเราย่อมมีแต่สันติสุขของพระเจ้าเมื่อเขาจะสิ้นใจ(บันทึกวิญญาณ
โฟสตินา:1520) เราปรารถนาจะมอบพระหรรษทานซึ่งเหนือความคาดคิดให้แก่วิญญาณเหล่านั้นที่วางใจในความเมตตาของเรา (บันทึกวิญญาณโฟสตินา:687)

          ด้วยเหตุนี้ผู้มีจิตแห่งการวางใจต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้าจะต้องเข้าพระเยซูเจ้าด้วยและต้องกลับใจไม่ใช่การนอน ยืน นั่ง อยู่เฉยๆ

          แก่นแท้ความศรัทธาต่อพระเมตตาของพระเยซูเจ้าก็คือ เมื่อเราหิวท่านให้เรากิน เรากระหายท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับ(มธ.25:35) แก่นแท้ความศรัทธต่อ
พระเมตตาของพระเยซูเจ้าต้องรักเพื่อนพี่น้องของตนด้วย ไม่ใช่ฉันศรัทธาต่อพระเมตตาแต่ไม่เคยมองเห็นความเดือนร้อนของเพื่อนพี่น้อง พระเยซูเจ้าสอนนักบุญโฟสตินาว่า ลูกรัก เมื่อเราเรียกร้องผ่านลูกให้คนทั้งหลายสักการะความเมตตาของเรานั้น ลูกควรเป็นคนแรกที่แสดงความวางใจในความเมตตาของเราให้เห็นเด่นชัด เราเรียกร้องให้ลูกทำกิจเมตตาซึ่งเกิดจากความรักที่มีต่อเรา ลูกควรแสดงความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ทุกเวลาและทุกสถานที่ ลูกไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือพยายามหาข้อแก้ตัวที่จะไม่ทำกิจเมตตานี้(บันทึกวิญญาณโฟสตินา:742)

          ดังนั้นทุกครั้งที่เราวอนขอพระเยซูเจ้าว่า “พระเยซูเจ้าเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์” ให้เราวางใจพระองค์ 100% แม้การวางใจของเราจะมีความลังเล สงสัย 99.999999999999999999 ก็ไม่ได้ ต้องวางใจในพระเมตตาของพระเยซูเจ้า 100% เท่านั้น

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

สถิติการเยี่ยมชม

9835053
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1224
2347
1224
9809813
72027
79417
9835053
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:28:01

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com