Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ จำเป็นต้องมีพระคัมภีร์ที่บ้านไหม เพราะมันแพง

จำเป็นต้องมีพระคัมภีร์ที่บ้านไหม เพราะมันแพง

จำเป็นต้องมีพระคัมภีร์ที่บ้านไหม เพราะมันแพง

         จะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นประโยชน์ของพระคัมภีร์มากน้อยเพียงใด

         ไม่ว่าจะเป็นมุมมองจากพระคัมภีร์ จากความนึกคิดแบบไทย หรือจากนักจิตวิทยาล้วนชี้ชัดว่าข่าวดีก่อให้เกิดพลังแก่ชีวิต

         1. ข่าวดีคือข่าวรักชีวิตเหมือนพระเจ้าคือชีวิตแห่งความรักเพราะ “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” (1 ยน 4:8, 16) และบัญญัติเอกของพระองค์คือ “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน” (มธ 22:37;ฉธบ6:5)“บัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ 22:39)

          • รักพระเจ้าสุดจิตใจและสุดวิญญาณ คือ ให้ความรักของพระองค์มีอำนาจเหนืออารมณ์และความรู้สึกของเรา (ปรารถนาเหมือนพระเจ้า)

          • รักพระเจ้าสุดสติปัญญา คือ ให้ความรักของพระองค์นำทางความคิดและทัศนคติของเรา (คิดเหมือนพระเจ้า)

          • รักพระเจ้าสุดกำลัง คือ ให้ความรักของพระองค์เป็นพลังขับเคลื่อนการกระทำทั้งปวงของเรา (ดำเนินชีวิตเหมือนพระเจ้า)

         ลำพังความรักตามประสามนุษย์ก็มีพลังยิ่งใหญ่เพียงพอที่จะทำให้เราอดทน เสียสละ มุมานะ หรือแม้แต่ยอมตายเพื่อผู้ที่ตนรักได้แล้ว

         หากเราน้อมรับข่าวดีด้วยการ “รักเหมือนพระเจ้า”  แรงจูงใจและ “พลังชีวิต” ของเราจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกสักเพียงใด ?!!

         2. ข่าวดีดับทุกข์ซึ่งส่งผลใหญ่หลวงต่อโลกภายในจิตใจของเรา

         โลกภายในจิตใจของเราเกิดจาก “การแปลผลตีความ”สิ่งที่ประสาทสัมผัสรับรู้จากโลกภายนอกรอบตัวเรา

         ประสบการณ์สอนเราว่า โลกภายในอันเป็นผลมาจากการแปลผลตีความนั้น มีอิทธิพลสำคัญต่อตัวเรามากกว่าโลกภายนอก ดังภาษิตไทยที่ว่า “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”

         หากเราปล่อยให้กระแสสังคม ประสบการณ์ในอดีต ความโลภ โกรธ หลง หรือพยศชั่วต่างๆ มีอิทธิพลต่อการแปลผลตีความ เราก็จะได้ “นรกอยู่ในใจ”ของเรา

         ตรงกันข้ามหากเราแปลผลตีความโลกภายนอกตาม “พระประสงค์ของพระเจ้า” นั่นคือคิดและปรารถนาเหมือนพระองค์แล้ว โลกภายในจิตใจของเราก็จะเป็นเหมือนโลกของพระเจ้า เป็นดั่งพระอาณาจักรของพระองค์

         ข่าวดี” จึงเป็น “พลังชีวิต” ทั้งในเชิงบวกที่ทำให้เราปรารถนาให้ “สวรรค์อยู่ในอก” และในเชิงลบที่ทำให้เราขับไล่ “นรกออกไปจากใจ”ของเรา !

         ข่าวดีคือหนทางดับทุกข์และนำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง !!

          3. ข่าวดีดึงดูดของดีรอนดา ไบรน์(RhondaByrne) ผู้เขียนหนังสือจิตวิทยาเรื่อง “The Secret”กล่าวว่า ความลับที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนคือ“กฎแห่งการดึงดูด”

          ตามกฎแห่งการดึงดูด “สิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากัน”

          ความคิดของเราก่อให้เกิดคลื่นความถี่ต่างๆ ซึ่งมีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก  เมื่อเราคิด คลื่นความคิดจะถูกส่งกระจายออกไปแล้วดึงดูดสิ่งที่อยู่ในแถบคลื่นความถี่เดียวกันกลับมายังแหล่งต้นกำเนิด ซึ่งก็คือตัวเรา

          หากคิดดีเราจะรู้สึกได้ทันทีว่ากำลังอยู่ในคลื่นความถี่ดีๆ และกำลังดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรามากขึ้น  ตรงกันข้าม หากคิดแย่เรากำลังอยู่ในคลื่นความถี่ที่จะดึงดูดสิ่งแย่ๆ เข้ามาสู่ตัวเราเพิ่มมากขึ้น

          “ความรัก” คือคลื่นความถี่สูงสุดที่เรามนุษย์สามารถส่งออกไปได้ ยิ่งรักและส่งกระจายความรักออกไปมากเท่าใด เราจะยิ่งดึงดูดคนดีและน่ารักเข้ามาแวดล้อมตัวเราและทำให้เรามี “พลังบารมี” เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

           เนื่องจากความคิดของเรามีแรงดึงดูดเหมือนแม่เหล็ก สิ่งที่เราคิดและรู้สึกในเวลานี้จึงส่งผลต่อชีวิตในอนาคตของเรา เพราะสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดและเพ่งสมาธิจดจ่อมากที่สุดจะถูกดึงดูดเข้ามาและปรากฏเป็นชีวิตจริง

          ความคิดจะกลายเป็นความจริงขึ้นมา !

           หากเราคิดและปรารถนาเหมือนพระเจ้า เรากำลังดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ตัวเราและค่อยๆ ทำให้สิ่งที่เราคิดและปรารถนาเป็นจริงขึ้นมา

          นั่นคือ พระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังได้รับการสถาปนาขึ้นภายในจิตใจของเรา ซึ่งเท่ากับว่าความสุขและความมั่นคงแท้จริงกำลังปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเรา !

          แล้วยังจะมี “พลัง” อันใดขับเคลื่อน “ชีวิต” ของเราได้มากไปกว่านี้อีกเล่า ?!

สถิติการเยี่ยมชม

9835044
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1215
2347
1215
9809813
72018
79417
9835044
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:20:59

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com