Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ

เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ

เหตุผลที่ต้องภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับ  

          บทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนว่า “ถ้าอวัยวะหนึ่งเป็นทุกข์ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมเป็นทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะอื่นๆ ทุกส่วนก็ร่วมยินดีด้วยเช่นเดียวกัน” (1คร.12:26)

 

          ในฐานะคริสตชน ข้อคำสอนของพระศาสนจักรสอนว่า การตายของร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติ1 ความตายคือจุดจบของชีวิตบนแผ่นดิน2 ชีวิตมิได้ถูกทำลาย แต่ถูกเปลี่ยนแปลงไป3 ญาติพี่น้องของผู้ที่ได้จากไปก็เป็นแค่จากกันแค่ร่างกาย “เราเชื่อในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของสัตบุรุษทุกคน ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์  ทุกคนที่เป็นผู้จาริกแสวงบุญอยู่บนแผ่นดิน ผู้ตายที่กำลังชำระตนให้บริสุทธิ์เรียบร้อย บุญราศีทั้งหลายในสวรรค์ ทุกคนรวมกันเข้าเป็นพระศาสนจักรเดียว และเราเชื่อว่าในความสนิทสัมพันธ์อันนั้น”4
ดังนั้นพี่น้องผู้ล่วงลับของเรายังคงเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ยังคงเป็นอวัยวะเดียวกับพระศาสนจักร

 

          สำหรับความเชื่อ แท้จริงแล้ว ความตายคือ “ค่าจ้างของความบาป” (รม.6:23) และสำหรับเขาทั้งหลายที่ตายในพระหรรษทานของพระคริสต์ ความตายคือการมีส่วนในการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะได้สามารถมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของพระองค์ด้วย5

 

          แม้คริสตชนจะมีความหวังและมีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพของ
พระคริสตเจ้า แม้ตายในพระหรรษทาน และในความเป็นมิตรกับพระเจ้า แต่ยังชำระตนให้บริสุทธิ์ไม่เพียงพอ แม้จะมั่นใจว่าจะได้ความรอดนิรันดร แต่เมื่อตายแล้ว ก็ยังต้องรับทรมานเพื่อชำระตนให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้มาซึ่งศักดิ์สิทธิภาพอันจำเป็นแก่การเข้าสู่ความชื่นชมยินดีในสวรรค์6 และสถานที่ในการชำระตนให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้ายของ
ผู้ได้รับเลือกสรรว่า “ไฟชำระ”7

 

          ด้วยเหตุนี้เองเพื่อช่วยพี่น้องของเราที่ยังชำระความบริสุทธิ์ในไฟชำระให้ได้รับชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าในสวรรค์จะได้สามารถบรรลุถึงการมองเห็นพระเจ้าอันเป็นความบรมสุขอย่างยิ่ง8 คริสตชนจำเป็นต้องได้ถวายผลบุญเป็นคะแนนเสียงเพื่อช่วยพวกเขาด้วย9 โดยเฉพาะ

 

  ü ในการถวายมิสซาเพื่ออุทิศแด่ผู้ตาย

 

  ü ให้ทำทาน

 

  ü ถวายพระคุณการุญ

 

  ü และทำกิจใช้โทษบาปเพื่ออุทิศแด่ผู้ตายอีกด้วย

 

          เพราะฉะนั้น คริสตชน จงช่วยสงเคราะห์พวกเขา และภาวนาอุทิศให้แก่เขา อย่ามาตั้งข้อสงสัยว่า สิ่งที่เราอุทิศถวายเพื่อผู้ตายนั้น จะนำความบรรเทามาสู่พวกเขาบ้างหรือไม่ เราจงอย่าลังเลเลยที่จะช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ได้จากเราไปแล้ว และถวายคำภาวนาของเราอุทิศให้แก่พวกเขา10

 

น้อมจิตคารวะ

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 


 

 

1 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1006
2 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1007
3 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1012
4 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 962
5 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1006
6 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1030
7 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1031
8 คำสอนพระศาสนจักรข้อ 1032
9 เรื่องเดียวกัน
10 เรื่องเดียวกัน 

สถิติการเยี่ยมชม

9834753
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
924
2347
924
9809813
71727
79417
9834753
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:06:07

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com