Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ไม่เข้าใจว่า ทำไมนายร้อยจึงต้องกล่าวว่า เขามีลูกน้อง สั่งให้ทำอะไรก็ทำต่อหน้าพระเยซูเจ้า เขากำลังบอกว่า พระเยซูไม่ควรไปที่บ้านแต่ควรทำตามที่เขาขอหรือไม่?

ไม่เข้าใจว่า ทำไมนายร้อยจึงต้องกล่าวว่า เขามีลูกน้อง สั่งให้ทำอะไรก็ทำต่อหน้าพระเยซูเจ้า เขากำลังบอกว่า พระเยซูไม่ควรไปที่บ้านแต่ควรทำตามที่เขาขอหรือไม่?

ไม่เข้าใจว่า ทำไมนายร้อยจึงต้องกล่าวว่า เขามีลูกน้อง สั่งให้ทำอะไรก็ทำต่อหน้าพระเยซูเจ้า เขากำลังบอกว่า พระเยซูไม่ควรไปที่บ้านแต่ควรทำตามที่เขาขอหรือไม่?

         นายร้อยคนนี้เป็นชาวโรมันก็จริง แต่ลูกาเล่าว่าเขารักชาวยิวและสร้างศาลาธรรมให้ชาวยิว (ลก 7:5) ซึ่งเท่ากับว่าเขารับรู้และยอมรับวัฒนธรรมของชาวยิว

         สำหรับชาวยิว การเข้าไปในที่พักของคนต่างชาติต่างศาสนาย่อมเป็นมลทิน

         นายร้อยไม่ต้องการทำให้พระเยซูเจ้ามีมลทิน จึงยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า คำสั่งของเขามีผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาฉันใด คำสั่งของพระองค์ก็ย่อมมีผลรักษาผู้รับใช้ของเขาให้หายป่วยโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปในบ้านของเขาฉันนั้น  ไม่ใช่ว่าเขาต้องการข่มขู่พระองค์ให้ทำตามคำสั่งของเขา

         พระเยซูเจ้ายังตรัสชมเขาเลยว่า “เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า เรา​ยัง​ไม่​เคย​พบ​ใคร​มี​ความ​เชื่อ​มาก​เช่นนี้​ใน​อิสราเอล​เลย (ลก 7:9)

         และประโยคที่เขาทูลพระเยซูเจ้าว่า “ข้าพ​เจ้า​ไม่​สมควร​ให้​พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​มา​ใน​บ้าน​ของ​ข้าพ​เจ้า” (ลก 7:6) เราก็นำมาพูดซ้ำทุกครั้งก่อนรับศีลมหาสนิท 

สถิติการเยี่ยมชม

9834792
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
963
2347
963
9809813
71766
79417
9834792
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:20:55

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com