Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #547 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เด็กๆเป็นช่างฝีมือแห่งสันติภาพ (Pope asks children to be “artisans of peace”)

ก้าวไปกับโป๊ป #547 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เด็กๆเป็นช่างฝีมือแห่งสันติภาพ (Pope asks children to be “artisans of peace”)

#พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เด็กๆเป็นช่างฝีมือแห่งสันติภาพ (Pope asks children to be “artisans of peace”)

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2024 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอให้เด็ก ๆ ชาวอิตาลีอธิษฐานภาวนาเพื่อเพื่อน ๆ ของพวกเขาในยูเครนและฉนวนกาซา และสนับสนุนให้พวกเขาเป็น “ช่างฝีมือแห่งสันติภาพ” ในขณะที่พระองค์ทรงพบปะกับนักเรียนและครูของเครือข่ายโรงเรียนแห่งสันติภาพ จำนวนกว่า 6,000 คน ณ นครรัฐวาติกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเรียกร้องเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงเด็ก ๆ ที่ทุกข์ทรมานจากสงครามและความขัดแย้ง โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในยูเครน “ที่ลืมวิธีการยิ้ม” และเพื่อลูกหลานของฉนวนกาซา “ถูกยิง” และทนทุกข์จากความหิวโหย

เครือข่ายโรงเรียนแห่งสันติภาพก่อตั้งขึ้น หลังจากหลายปีของการทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาถาวรเพื่อสันติภาพและสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่งในทุกระดับ เครือข่ายนี้มุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับสันติภาพ ความยุติธรรม ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบ

#การเดินทางที่เต็มไปด้วยความคิด (A journey 'full of ideas')

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบคุณพวกเขาสำหรับการเดินทางของพวกเขาที่ “เต็มไปด้วยความคิด” ที่มุ่งส่งเสริม “วิสัยทัศน์ใหม่ของโลกที่เปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น” และสำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพวกเขา ในการทำงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

เมื่อมองไปข้างหน้าถึงการประชุมสุดยอดแห่งอนาคตในฤดูใบไม้ร่วงครั้งต่อไป ซึ่งจัดโดยองค์การสหประชาชาติในนิวยอร์ก พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสว่า การมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขียนไว้บนกระดาษจะ “เป็นรูปธรรมและตระหนักผ่านหนทางและการกระทำเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

เป็นความคิดริเริ่มของอิตาลีที่จะ "การเปลี่ยนแปลงอนาคต: เพื่อสันติภาพด้วยความเอาใจใส่" พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงท้าทายบรรดาเด็ก ๆ ให้เป็น "ตัวเอก ไม่ใช่ผู้ชมแห่งอนาคต" สิ่งนี้จำเป็นต้องมีเครือข่าย การเชื่อมต่อ และเพื่อให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างประสานกำลังและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

#ความฝันร่วมกัน (A collective dream)

ความท้าทายในปัจจุบันเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างแท้จริง ส่งผลกระทบต่อทุกคน และจำเป็นต้องมี “ความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์แห่งความฝันร่วมกัน ที่จะกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเผชิญกับวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่”

 “มันเป็นความฝันที่กำหนดให้เราต้องตื่น ไม่ใช่หลับ” ความฝันดังกล่าวเป็นจริงผ่านการอธิษฐานภาวนา “นั่นคือร่วมกับพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเอง”

#ช่างฝีมือแห่งสันติภาพและทัศนคติแห่งการดูแลเอาใจใส่ (Artisans of peace, attitude of caring)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปราศรัยกับคนหนุ่มสาวด้วยความรักอันลึกซึ้ง ทรงเชิญชวนพวกเขาให้ทำหน้าที่ของตนเพื่อส่งเสริมสันติภาพในโลกของเรา

“ในเวลานี้ยังคงมีสงครามเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอให้พวกคุณเป็นช่างฝีมือแห่งสันติภาพ ในสังคมที่ยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมทิ้งขว้าง ข้าพเจ้าขอให้คุณเป็นตัวเอกของการรวมพลังกัน ในโลกที่ถูกทำลายด้วยวิกฤตการณ์ระดับโลก ข้าพเจ้าขอให้คุณเป็นผู้สร้างอนาคต เพื่อบ้านส่วนรวมของเราจะได้กลายเป็นสถานที่แห่งภราดรภาพ”

ข้าพเจ้าขอให้พวกคุณต่อต้านทัศนคติแห่งความเฉยเมย ด้วยทัศนคติแห่งความห่วงใย ขอให้พวกคุณ “ใส่ใจเกี่ยวกับชะตากรรมของโลกของเรา และเพื่อนมนุษย์ของคุณเสมอ” และ “เกี่ยวกับอนาคตที่เปิดกว้างต่อหน้าเรา เพื่อที่มันอาจจะเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงฝันสำหรับทุกคน คือ อนาคตแห่งสันติภาพและความงามสำหรับมวลมนุษยชาติ”

#ก้าวไปกับโป๊ป 547 #เยาวชน #เยาวชนคาทอลิก #youth #CatholicYouth #chanthaburidiocese

สถิติการเยี่ยมชม

9834675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
846
2347
846
9809813
71649
79417
9834675
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 08:35:24

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com