HomeJubilee 2025 (APP)การคืนดี (Reconciliation)

การคืนดี (Reconciliation)

#การคืนดี (#Reconciliation)

ปีศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องหมายของการคืนดีเนื่องจากเป็นการกำหนด "เวลาที่เหมาะ" (เทียบ 2 โครินธ์ 6:2) สำหรับการกลับใจ

เราถูกเรียกให้วางพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเรา เติบโตสู่พระองค์ และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเรา แม้แต่การเรียกร้องในพระคัมภีร์ให้ฟื้นฟูความยุติธรรมทางสังคมและการเคารพต่อโลกก็เกิดจากความเป็นจริงทางเทววิทยาว่า หากพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างจักรวาล พระองค์จะต้องได้รับความสำคัญเหนือความเป็นจริงและผลประโยชน์ของพรรคพวก พระเจ้าคือผู้ที่ทำให้ปีนี้ศักดิ์สิทธิ์ โดยประทานความบริสุทธิ์ของพระองค์แก่เรา

ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษ 2015 แห่งความเมตตา ไม่ได้ต่อต้านความยุติธรรม แต่เป็นการแสดงออกถึงวิธีการของพระเจ้าในการเข้าถึงคนบาป โดยเสนอโอกาสใหม่ให้เขาได้มองดูตัวเอง กลับใจ และมีความเชื่อ

ความยุติธรรมของพระเจ้า คือความเมตตาที่ประทานแก่ทุกคน เป็นพระพระหรรษทานที่หลั่งไหลจากการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า ดังนั้น ไม้กางเขนของพระคริสต์จึงเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อเราทุกคนและทั่วโลก แห่งความรักและชีวิตใหม่" (Misericordiae Vultus, 21)

ในทางปฏิบัติ การคืนดีเกี่ยวข้องกับการรับศีลระลึกแห่งการคืนดี การใช้ประโยชน์จากเวลานี้เพื่อค้นพบคุณค่าของการสารภาพบาปอีกครั้ง และประสบกับพระวาจาแห่งการให้อภัยของพระเจ้าเป็นการส่วนตัว มีพระศาสนจักรบางแห่งจัดให้มีการรับศีลอภัยบาปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราสามารถเตรียมตั้วและรับศีลอภัยบาปตามคำแนะนำต่าง ๆ

สถิติการเยี่ยมชม

9835068
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1239
2347
1239
9809813
72042
79417
9835068
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:42:01

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com