Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #548 : พระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงที่ดีทรงรอคอยเราด้วยแขนที่เปิดกว้าง (Pope at Regina Coeli: Jesus the Good Shepherd awaits us with open arms)

ก้าวไปกับโป๊ป #548 : พระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงที่ดีทรงรอคอยเราด้วยแขนที่เปิดกว้าง (Pope at Regina Coeli: Jesus the Good Shepherd awaits us with open arms)

#พระเยซูเจ้าผู้เลี้ยงที่ดีทรงรอคอยเราด้วยแขนที่เปิดกว้าง (Pope at Regina Coeli: Jesus the Good Shepherd awaits us with open arms)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024 ระหว่างการสวดบทราชินีสวรรค์ โอกาสวันนายชุมพาบาลที่ดี พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนเราว่า พระเยซูเจ้าทรงรักเราอย่างไม่มีขีดจำกัด ทรงสละพระชนมชีพเพื่อเรา ขอให้เราไปพบพระองค์และยอมให้ตัวเอง "ได้รับการต้อนรับและยกขึ้นด้วยแขนอันเปี่ยมด้วยความรักของผู้เลี้ยงแกะที่ดีของเรา"

จากพระวรสารประจำวันอาทิตย์ พระเยซูเจ้าตรัสซ้ำสามครั้งว่า "ผู้เลี้ยงแกะที่ดีสละชีวิตของตนเพื่อแกะ" พระองค์ทรงรักเราทุกคนอย่างไม่มีขีดจำกัดและสละชีวิตเพื่อเรา

ผู้เลี้ยงแกะในสมัยของพระเยซูเจ้าต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนในการดูแลแกะ ไม่ใช่แค่สองสามชั่วโมงต่อวัน ผู้เลี้ยงที่ดีรู้จักแกะแต่ละตัวของเขา คอยดูแล และค้นหาหากหลงทาง รับประกันความปลอดภัยและความต้องการของพวกเขาโดยการใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกมัน

พระเยซูเจ้าไม่เพียงแต่แบ่งปันชีวิตของฝูงแกะ รู้จักชื่อแต่ละคน ตามหาเราเมื่อเราหลงทางจนพบเรา แต่ทรงเป็น "ผู้เลี้ยงที่ดีผู้สละชีวิตของพระองค์เพื่อเราและได้ประทานพระจิตของพระองค์แก่เราผ่านการกลับฟื้นคืนพระชนมชีพของพระองค์"

#รักไม่มีขีดจำกัด (Love without limit)

ภาพลักษณ์ของผู้เลี้ยงแกะที่ดี แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทางของเราเท่านั้น  เป็นหัวหน้าฝูงแกะ แต่เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรง "ถือว่าเราแต่ละคนเป็นความรักในชีวิตของพระองค์" ดังที่พระเจ้ามองว่าเราแต่ละคน "สำคัญ ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ คุ้มค่ากับราคาอันไม่มีขอบเขตของชีวิตของพระองค์" และนี่ไม่ใช่เพียงวิธีการพูดเท่านั้น พระองค์ “ทรงสละพระชนมชีพเพื่อเราอย่างแท้จริง พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และกลับฟื้นคืนพระชนมชีพเพื่อเราอีก เพราะพระองค์ทรงรักเรา และทรงพบความงามในตัวเราซึ่งเรามักไม่เห็นตัวเอง”

#มูลค่าอันประเมินไม่ได้ (Inestimable worth)

หลาย ๆ คนมองว่า ตัวเองไม่เพียงพอหรือผิด โดยพิจารณาจากคุณค่าของพวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาบรรลุผลสำเร็จ โลกมองพวกเขาอย่างไร หรือการตัดสินของผู้อื่น แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราว่า เรามีค่ามากสำหรับพระองค์ ดังนั้น เพื่อค้นพบตนเองและความสุขอย่างแท้จริง เราต้องพยายามอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า "ยอมให้ตัวเราได้รับการต้อนรับและพยุงตัวด้วยแขนอันเปี่ยมด้วยความรักของนายชุมพาบาลที่ดีของเรา"

#ความลับของชีวิตที่ถูกค้นพบอีกครั้ง (Rediscovering life's secret)

ให้เราตรวจสอบชีวิตของเราเองและพิจารณาว่า เรายอมรับความเชื่อมั่นในความรักอันไร้ขอบเขตของพระเจ้าที่ให้คุณค่าและความหมายแก่ชีวิตของเราจริง ๆ หรือไม่ และสิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการอธิษฐานภาวนา การบูชา การสรรเสริญ การมุ่งมั่นที่จะจดจำ และอยู่ในการสถิตอยู่ด้วยความรักของพระเจ้า ถ้าเราพยายามที่จะทำเช่นนี้ในชีวิตของเรา เราจะค้นพบความลับของชีวิตอีกครั้ง "คุณจะจำได้ว่าพระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อคุณ เพื่อฉัน เพื่อเราทุกคน และสำหรับพระองค์ เราทุกคนมีความสำคัญ เราทุกคน"

“ขอให้พระนางมารีย์ช่วยให้เราพบสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตในพระเยซูเจ้า”

#วันอธิษฐานภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียก (World Day of Prayer for Vocations)

วันนี้เราเฉลิมฉลองวันอธิษฐานภาวนาสากลเพื่อกระแสเรียกของพระศาสนจักร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่หัวข้อ "ถูกเรียกให้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังและสร้างสันติภาพ" (Called to sow seeds of hope and to build peace)

เป็น "โอกาสที่สวยงามในการค้นพบพระศาสนจักรอีกครั้ง ในฐานะชุมชนที่โดดเด่นด้วยวงดนตรีที่มีเสน่ห์และกระแสเรียกในการรับใช้พระวรสาร"

จากนั้นพระองค์ทรงทักทายกลุ่มพระสงฆ์ใหม่ที่พึ่งบวชเมื่อวานนี้ในสังฆมณฑลโรม ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร และขอให้ทุกคนอธิษฐานภาวนาเพื่อพวกเขา

#ก้าวไปกับโป๊ป 548 #PopeatReginaCoeli

#chanthaburidiocese

สถิติการเยี่ยมชม

9835028
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1199
2347
1199
9809813
72002
79417
9835028
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:12:46

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com