Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #549 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องความรับผิดชอบต่อบ้านส่วนรวมของเรา (Earth Day: Pope Francis urges responsibility for our common home)

ก้าวไปกับโป๊ป #549 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องความรับผิดชอบต่อบ้านส่วนรวมของเรา (Earth Day: Pope Francis urges responsibility for our common home)

#พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องความรับผิดชอบต่อบ้านส่วนรวมของเรา (Earth Day: Pope Francis urges responsibility for our common home)

ในวันคุ้มครองโลกปี 22 เมษายน 2024 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนทุกคนถึงหน้าที่ของเราในการปกป้องโลกและปกป้องสันติภาพ

วันคุ้มครองโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1970 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่โลกของเราเผชิญอยู่ และเพื่อระดมความพยายามเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น

การเฉลิมฉลองดังกล่าวเปิดโอกาสให้บุคคล ชุมชน องค์กร และรัฐบาล ได้รวมตัวกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อซ่อมแซมและรักษาระบบนิเวศ ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาโลกไว้สำหรับคนรุ่นอนาคต

#โลกไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ (World not doing enough)

ในโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ของพระองค์ (เดิมชื่อ Twitter) พระสันตะปาปาฟรังซิสตั้งข้อสังเกตว่า รุ่นของพระองค์ได้มอบความมั่งคั่งทางการเงินมากมายให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อปกป้องโลก นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกับความขัดแย้งมากมายที่เกิดขึ้นทั่วโลก

#วันคุ้มครองโลกปี2024เพื่อโลกที่ปราศจากพลาสติก (2024 Earth Day for a plastic-free world)

ในแต่ละปี วันคุ้มครองโลกจะมีหัวข้อเฉพาะ เพื่อดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วน ในวันคุ้มครองโลก ครั้งที่ 54 ปี 2024 นี้ มีหัวข้อคือ “โลกและพลาสติก” (Planet vs. Plastics) มุ่งเน้นไปที่มลพิษจากพลาสติก และความจำเป็นเร่งด่วนในการลดการใช้และการผลิต

นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การแพร่กระจายของพลาสติกยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่นเดียวกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#ผลิตพลาสติกได้400ล้านตันต่อปี (400 million metric tons of plastic produced annually)

มนุษย์ผลิตพลาสติกได้มากกว่า 400 ล้านเมตริกตันต่อปี ซึ่งเท่ากับน้ำหนักของมนุษย์ทุกคนบนโลกโดยประมาณ

มีเพียง 9% เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิล และขยะพลาสติกประมาณ 22% ทั่วโลกไม่ได้รับการรวบรวม กำจัดทิ้งอย่างไม่เหมาะสม หรือกลายเป็นขยะ

เมื่อพลาสติกย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติก พวกมันจะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษออกสู่ระบบนิเวศ ปนเปื้อนในมหาสมุทร (ซึ่งมีขยะมากกว่า 1 ล้านเมตริกตันทุกปี) แหล่งอาหารและน้ำ และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ

#ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ (Detrimental effects on environment and human health)

การรณรงค์ในปีนี้จึงให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายเหล่านี้ โดยเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการสัมผัสพลาสติก และสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสในการแบ่งปันข้อค้นพบกับสาธารณะ

เป้าหมายเร่งด่วนของการรณรงค์คือ การกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างรวดเร็วภายในปี 2030 และกำหนดความมุ่งมั่นนี้ไว้ในสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยมลพิษจากพลาสติกภายในปี 2024 เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับโลกในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนี้

เป้าหมายระยะยาวคือการลดการผลิตพลาสติกลง 60 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2040 เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติการรณรงค์นี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนในเทคโนโลยีและวัสดุ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อปูทางสู่โลกที่ปราศจากพลาสติก

#ก้าวไปกับโป๊ป 549 #EarthDay #laudatosi #เลาดาโตซี #สิ่งแวดล้อม #commonhome #บ้านส่วนรวม #จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด #ขอสรรเสริญพระเจ้า #LaudateDeum #kamsonchanthaburi #catechesisofchanthaburi #คำสอนจันท์ #สังฆมณฑลจันทบุรี #chanthaburidiocese

สถิติการเยี่ยมชม

9834796
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
967
2347
967
9809813
71770
79417
9834796
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:22:06

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน





บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอน



KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 



JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com