HomeJubilee 2025 (APP)พิธีกรรม (Liturgy)

พิธีกรรม (Liturgy)

#พิธีกรรม (#Liturgy)

พิธีกรรมเป็นการอธิษฐานภาวนาในที่สาธารณะของพระศาสนจักร ตามถ้อยคำของสภาวาติกันครั้งที่สอง พิธีกรรมคือ "การประชุมสูงสุด ซึ่งกิจกรรมของพระศาสนจักรมุ่งตรงไป และในเวลาเดียวกัน พิธีกรรมเป็นเวทีที่พระศาสนจักรทั้งหมดแสดงให้เห็นและทำให้เกิดพลัง” (Sacrosanctum Concilium, 10) จุดศูนย์กลางของพิธีกรรมของคริสรชนคือพิธีบูชาขอบพระคุณ - พิธีศีลมหาสนิท ซึ่งพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างแท้จริง

ในฐานะผู้แสวงบุญ พระเยซูเจ้าเองทรงเดินเคียงข้างเหล่าสาวก และทรงเปิดเผยแก่พวกเขาถึงพระธรรมล้ำลึกของพระบิดา เพื่อพวกเขาจะได้พูดเหมือนเหล่าสาวกบนถนนสู่เอมมาอูสว่า “อยู่กับพวกเราเถิด เพราะใกล้จะเย็นแล้วและวันนั้นก็ใกล้จะถึงค่ำแล้ว เกือบจะจบแล้ว” (ลูกา 24:29)

พิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลีคือการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งถึงศตวรรษที่ผ่านมา พระสันตะปาปาจะทรงเริ่มการรื้อกำแพงที่ปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ไว้ในช่วงปีที่ไม่ใช่ปีศักดิ์สิทธิ์ยูลีในเชิงสัญลักษณ์ จากนั้น ช่างก่อสร้างจะรื้อกำแพงอิฐออกทั้งหมดเพื่อให้สามารถเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ได้

ตั้งแต่ปี 1950 พิธีได้เปลี่ยนไป และตอนนี้กำแพงถูกรื้อออกเสียก่อน และภายในพิธีร้องเพลงประสานเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาก็ผลักเปิดประตูจากด้านนอก และเดินผ่านประตูนี้ในฐานะผู้แสวงบุญคนแรก สำนวนนี้และพิธีกรรมอื่น ๆ ที่มาพร้อมกับปีศักดิ์สิทธิ์เน้นย้ำว่า การจาริกแสวงบุญปีศักดิ์สิทธิ์ยูบีลี ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงท่าทางที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณของการเดินทางของประชากรของพระเจ้าทั้งหมดไปสู่พระอาณาจักรของพระองค์

สถิติการเยี่ยมชม

9835067
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1238
2347
1238
9809813
72041
79417
9835067
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 10:40:49

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com