Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(09/04/62) วันอังคารสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต : เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น...

(09/04/62) วันอังคารสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต : เมื่อใดที่ท่านยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น...

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันที่ 09 เมษายน 2562

วันอังคารสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

{กดว.21:4-9; สดด.102:2-3, 16-21; ยน.8:21-30}

<<เมื่อใด​ที่​ท่าน​ยก​บุตร​แห่ง​มนุษย์​ขึ้น...>>  {ยน.8:28}

 

          เมื่อบุตรแห่งมนุษย์ถูกยกขึ้น{กางเขน}พระเยซูเจ้าจะเป็ฯนำประชากรของพระเจ้า “จะดึงดูดทุกคน เข้า​มา​หา​เรา” (ยน. 12:32) เพื่อประชากรของเจ้าจะตระหนักว่า พระองค์คือพระเจ้า “เมื่อนั้น​ท่าน​จะ​รู้​ว่า เรา​เป็น” (ยน. 8:28), และเชื่อว่าพระองค์คือผู้รักษาและให้ชีวิตนิรันดรแก่ประชากรของพระองค์ “ไม่​มี​ใคร​เคย​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์นอก​จาก​ผู้​ที่​ลง​มา​จาก​สวรรค์​คือ​บุตร​แห่ง​มนุษย์​เท่านั้น โมเสส​ยก​รูป​งู​ขึ้น​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร​ฉันใด​บุตร​แห่ง​มนุษย์ก็​จะ​ต้อง​ถูก​ยก​ขึ้น​ฉันนั้น” (ยน.3:14-15).

          การยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น จะทำให้คริสตชนเป็นอิสระจากบาป มุ่งไปสู่ชิวิตในพระคริสตเจ้า

          คริสตชนจะยกบุตรแห่งมนุษย์ได้อย่างไร

ü  ประดับกางเขนภายในบ้านของเรา,ในวัด,ในโรงเรียน,ที่ทำงาน,ในรถยนต์ และอื่น ๆ

ü  เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ไปวัดเป็นประจำ สม่ำเสมอ โดยเฉพาะมิสซาวันอาทิตย์และชวนคนรอบข้างไปด้วย

ü  หาโอกาสเฝ้าศีลมหาสนิท

ü  กิริยา ท่าทางของเรา “จง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ใน​สถาน​ศักดิ์สิทธิ์​ของ​พระ​องค์จง​สรร​เสริญ​พระ​องค์​บน​ท้องฟ้า​ที่​ประทับ​แห่ง​พระ​อานุภาพ​ของ​พระ​องค์” (Ps 150:1)“พูด​สำหรับ​พระ​เจ้าพระ​จิต​เจ้า​ทรง​ดลใจ​เขา​ให้​พูด​ถึง​เรื่อง​ลึกล้บ (1 คร.14:2, 17)“ทุกสิ่ง​ที่​มี​ลมหายใจจง​สรร​เสริญ​พระ​ยาห์​เวห์เถิด” (สดด.150:6)

ü  “​เรา​จะ​มอง​ผู้​ที่​ถ่อม​ตน​และ​มี​ใจ​สำนึก​ผิดและ​ฟัง​คำพูด​ของ​เรา​ด้วย​ความ​ยำเกรง” (อสย.66:2).

พระเยซูเจ้าประกาศว่า “และ​เมื่อ​เรา​จะ​ถูก​ยก​ขึ้นจาก​แผ่น​ดินเรา​จะ​ดึงดูด​ทุก​คนเข้า​มา​หา​เรา” (ยน.12:32)

 

ภาวนา:พระเยซูเจ้าข้า “พระ​องค์​จะ​ต้อง​ทรง​ยิ่งใหญ่​ขึ้นส่วน​ข้าพ​เจ้า​จะ​ต้อง​ด้อย​ลง” (ยน. 3:30).

ข้อตั้งใจ:"ท่าน​จะ​ตาย​เพราะ​บาป​ของ​ท่านถ้า​ท่าน​ไม่​เชื่อ​ว่า​เรา​เป็นท่าน​จะ​ตาย​เพราะ​บาป​ของ​ท่าน”"(ยน.8:24)

 

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3946151
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3299
3164
20571
3892344
71210
122447
3946151
Your IP: 18.232.99.123
Server Time: 2019-07-20 22:54:27
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com