Homeรำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อเอนก นามวงษ์(11/07/62) วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา : ท่านมีบิดาหรือน้องชายไหม

(11/07/62) วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา : ท่านมีบิดาหรือน้องชายไหม

   

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

วันพฤหัสสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

**ระลึกถึง นักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

{ปฐก.44:18-21, 23-29; 45:1-5; สดด.105:16-21; มธ.10:7-15}

<<ท่าน​มี​บิดา​หรือ​น้อง​ชาย​ไหม>> {ปฐก.44:19}

 

         โยเซฟ เป็นผู้ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมไม่ว่าจะเป็นความสามารถ,ฉลาด บุคคลิกภาพที่ดี <<ไม่​มี​ใคร​ฉลาด​และ​มี​ปรีชา​ญาณ​มาก​กว่า​ท่าน>>{ปฐก.41:39}, ร่ำรวย, และมีอำนาจ <<พระ​เจ้า​ฟาโรห์​ตรัส​กับ​โย​เซฟ​ว่า“เรา​ตั้ง​ท่าน​เป็น​ผู้​สำเร็จ​ราชการ​ทั่ว​แผ่น​ดิน​อียิปต์>>{ปฐก.41:41}

         โยเซฟน่าจะมีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในโลกสมัยนั้น และน่าจะมีความสุขมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง

         อย่างไรก็ตามทรัพย์สินภายนอกและ หัวโขนที่โยเซฟได้รับ ไม่ได้ทำให้โยเซฟมีความสุข ตรงข้าม โยเซฟหัวใจสลายเมื่อต้องพลัดพรากจากพี่น้องของตนเป็นเวลา 25 ปี และหลังจากแสดงตนแล้ว <<โย​เซฟ​ร้องไห้​ดัง​มาก​จน​ชาว​อียิปต์​ได้ยิน>>{ปฐก.45:2}

         หลังจากโยเซฟได้แสดงตนเองแล้ว ประโยคแรกโยเซฟถามถึงบิดาของเขา <<ฉัน​คือ​โย​เซฟพ่อ​ยัง​มี​ชีวิต​อยู่​หรือ>>{ปฐก.45:3}

         สำหรับชีวิตคริสตชน ก็เปรียบเสมือนชีวิตของโยเซฟ พลัดพรากจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ เพราะบาปของเราเอง ไม่ว่าเราจะมีทรัพทย์สินมากมาย มีตำแหน่งใหญ่โต ชีวิตจิตของเราก็ไม่สามารถมีความสุขได้ ปราศจากพระบิดาเจ้าชีวิตคริสตชนก็ไร้ความหมาย

         เหตุนี้เอง พระเยซูเจ้าทรงไถ่เราให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปและได้ให้คริสตชนกลับมาพบกับพระบิดาเจ้าสวรรค์อีกครั้ง.....................

  พระเยซูเจ้าทรงเป็น<<เรา​เป็น​หนทางความ​จริงและ​ชีวิตไม่​มี​ใคร​ไป​เฝ้า​พระ​บิดา​ได้​นอก​จาก​ผ่าน​ทาง​เรา>>{ยน.14:6}

R   พระเยซูเจ้าทรงเป็น<<พระ​บุตร​ทรง​เป็น​รังสี​แห่ง​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​เจ้าทรง​เป็น​ภาพลักษณ์​ที่​สมบูรณ์​ของ​องค์​พระ​เจ้า>>{ฮบ.1:3}

R   พระเยซูเจ้าทรงเป็นภาพของพระบิดา<<ผู้​ที่​เห็น​เราก็​เห็น​พระ​บิดา​ด้วย>>{ยน.14:9}

R   พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับงพระบิดา<<เรา​กับ​พระ​บิดา​เป็น​หนึ่ง​เดียวกัน>>{ยน.10:30}

R   พระเยซูทรงสอนให้คริสตชนสวดวอนขอพระบิดา{มธ.6:9}

 

>>พระ​บิดา​ของ​เรา​ทรง​รัก​เรา​อย่างไร

เรา​ก็​รัก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​อย่าง​นั้น

จง​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​รัก​ของ​เรา​เถิด<<

{ยน.15:9}

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

รำพึงพระวาจาประจำวันได้ที่ www.kamsonchan.com

 

 

   

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4298278
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2291
2877
26800
4247853
67889
102184
4298278
Your IP: 3.231.228.109
Server Time: 2019-10-19 21:33:28
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com