ตอนที่ 6 : บาทหลวงคือใคร?

ตอนที่ 6

บาทหลวงคือใคร?

              ศาสนาต่างๆ จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นสมณะ สงฆ์ หรือ พระผู้เป็นคนกลางระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรม และสอนศาสนา ผู้นำชีวิตฝ่ายจิตของสัตบุรุษ

              สำหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ผู้สมัครเป็นบาทหลวงต้องเป็นสุภาพบุรุษ ที่สมัครใจเข้ารับการบวชเป็นบาทหลวง มีความรู้อย่างน้อยปริญญาตรีทางด้านวิชาปรัชญา และเทววิทยา ทำหน้าที่เป็นผู้นำสัตบุรุษ คือคริสตศาสนิกชนในการประกอบศาสนพิธี เทศน์สอนอบรมศีลธรรม จริยธรรม ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่บรรดาสัตบุรุษในฐานะเป็นเจ้าวัดประจำวัด บาทหลวง ดูแลรับผิดชอบสถาบันการศึกษา ดูแลรับผิดชอบโรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่างๆ ในงานเมตตาจิต ฯลฯ ตามที่ พระสมณประมุขแห่งเขตศาสนปกครอง (มิสซัง) จะมอบหมายเป็นวาระๆ ไปตามความเหมาะสม และเมื่อได้รับการบวชเป็นบาทหลวงแล้ว ท่านต้องถือโสดตลอดชีวิต และอุทิศตนให้กับพระเจ้าและพระศาสนจักรตลอดไป

 

สถิติการเยี่ยมชม

7558584
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
916
3533
12741
7532255
7019
123115
7558584
Your IP: 3.222.251.91
Server Time: 2023-02-03 08:19:35

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com