Homeถาม-ตอบ กับคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ ทำไมคนชอบธรรมหรือคนดี มักจะได้รับความทุกข์ มักถูกทดลอง?

ทำไมคนชอบธรรมหรือคนดี มักจะได้รับความทุกข์ มักถูกทดลอง?

ทำไมคนชอบธรรมหรือคนดีมักจะได้รับความทุกข์ มักถูกทดลอง?

          

          

ข้อเท็จจริง

          คนเลวไม่เป็นทุกข์หรือ?

          ไม่ต้องพูดถึงคนดีหรือไม่ดี ตั้งแต่เกิดมาทุกคนก็เป็นทุกข์แล้ว ต้องจากความอบอุ่นในครรภ์มารดาออกมาเผชิญกับโลกภายนอก

          ทุกคนล้วนต้องได้รับความทุกข์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ยังเจ็บป่วยได้ เพียงแต่ว่าโอกาสเจ็บป่วยนั้นลดน้อยลงเท่านั้น

 

ทำไมคนดีจึงรู้สึกว่าได้รับความทุกข์มากกว่า?      

          คนดีต้องทนทุกข์มากกว่าก็เพราะเขาเชื่อผิดๆ ว่าโอกาสดีๆ รางวัลดีๆ จะต้องไหลมาเทมา เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ อีกทั้งไม่ได้เตรียมตัวจะรับความทุกข์ด้วย จึงรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากกว่า

          อีกเหตุผลหนึ่ง คนมี 2 จำพวกคือ คนที่แสวงหาความสุขใส่ตัว กับคนที่แสวงหาความสุขใส่คนอื่น

          คนที่แสวงหาความสุขใส่คนอื่น หรือที่เราเรียกว่าคนดี มีแนวโน้มว่าจะต้องทนทุกข์มากกว่าเพราะพวกเขาแบกความรักผิดชอบในอันที่จะทำให้ทุกคนรอบข้างเป็นสุขไว้ด้วย

          ความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเขาคาดหวังว่าคนอื่นจะทำเช่นเดียวกับตนเมื่อเขาเดือดร้อน หรือเมื่อเขาตระหนักว่า ขณะที่ช่วยคนอื่นตัวเขาเองกลับกำลังเดือดร้อน

          แต่คนดีจริงๆ คือคนที่ปรารถนาดีต่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แม้ผู้นั้นจะทำร้ายเราก็ตาม (เหมือนพระเยซูเจ้า)

          กายเป็นทุกข์ จิตใจก็เป็นทุกข์ และในทางกลับกัน จิตใจเป็นทุกข์ กายก็เป็นทุกข์

          แต่จิตใจนั้นส่งผลมากกว่าร่างกาย ร่างกายนั้นไม่สามารถรับรู้ความทุกข์หรือความสุขได้ “คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก”

 

สำหรับคริสตชน

          เราจะเป็นคนดีเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เหมือนอวัยวะของเราเป็นหนึ่งเดียวกัน หากนิ้วพลาดจิ้มตา เราก็อภัยให้ทันที เพราะตาของเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับนิ้ว หากเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เราก็เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน และพร้อมจะให้อภัยทุกคน แม้เขาจะทำร้ายเราเหมือนนิ้วจิ้มตาก็ตาม

          หากใครอ้างว่าตัวเองเป็นคนดีและคิดว่าตนกำลังทนทุกข์ในขณะที่คนเลวกำลังเป็นสุข เราแน่ใจได้เลยว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนดีจริง

          ในการดำเนินชีวิตคริสตชน เราไม่มีทางหลีกเลี่ยงความทุกข์ แต่พระวาจาของพระเยซูเจ้าสามารถปกป้องจิตใจของเราและช่วยให้เรายอมรับความทุกข์นั้นได้ เหมือนร่มที่ช่วยป้องกันเราไม่ให้เปียกในวันฝนตก

          ความทุกข์แท้จริงนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราสูญเสียความดี เราต้องยึดมั่นในบางสิ่ง หาไม่แล้วเราจะสูญเสียทุกสิ่ง และสิ่งที่เราควรยึดมั่นคือพระเยซูเจ้า

 

พระคัมภีร์สอนอะไร?

          พระคัมภีร์พูดถึงความทุกข์ยากไว้มากมาย และก็พูดตรงไปตรงมาว่าคนชั่วนั้นดูเหมือนจะร่ำรวยมั่งคั่ง ตัวอย่างเช่น 12คน​ชั่ว​ก็​เป็น​เช่นนี้เขา​มี​ความ​สุข​เสมอมุ่ง​แต่​สะสม​ทรัพย์​สมบัติ​ให้​มาก​ขึ้น13เป็น​การ​เปล่าประโยชน์​หรือ​ที่​ข้าพ​เจ้า​รักษา​ใจ​ให้​สะอาด​หมดจดและ​ชำระล้าง​มือ​ข้าพ​เจ้า​เพื่อ​แสดง​ความ​บริสุทธิ์?14เพราะ​ข้าพ​เจ้า​ถูก​เฆี่ยน​ตี​ทุก​วันและ​ถูก​ลงทัณฑ์​ทุก​ยาม​เช้า” (สดด 73:12-14)

          ทำไมจึงเป็นเช่นนี้?

          เหตุผลประการแรก โลกนี้เป็นโลกที่จิตวิญญาณและศีลธรรมเสื่อมลงเพราะหันเหไปจากพระเจ้า แรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงสร้างโลกมาดี แต่เมื่อบิดามารดาคู่แรกของมนุษย์เลือกที่จะดำเนินชีวิตโดยปราศจากพระเจ้า ความเลวร้ายต่างๆ ก็เข้ามาสู่โลก เช่น

          - ความอับอาย“ทัน​ใด​นั้นตา​ของ​ทั้ง​สอง​คน​ก็​เปิด​และ​เห็น​ว่า​ตน​เปลือย​กาย​อยู่จึง​เอา​ใบ​มะเดื่อ​มา​เย็บ​เป็น​เครื่อง​ปกปิด​ร่าง​ไว้” (ปฐก 3:7)

          - ความเจ็บปวดเมื่อคลอดบุตร“เรา​จะ​เพิ่ม​ความ​ทุกข์​ทรมาน​ใน​การ​คลอด​บุตร​แก่​ท่านท่าน​จะ​คลอด​บุตร​ด้วย​ความ​เจ็บปวด” (ปฐก 3:16)

          - ความสัมพันธระหว่างชายหญิงแตกหัก“ท่าน​จะ​ใฝ่หา​สามีแต่​เขา​จะ​เป็น​นาย​เหนือ​ท่าน”(ปฐก 3:16)

          - ความทุกข์ยากในการทำมาหากิน“เพราะ​ท่าน​ได้​ฟัง​เสียง​ของ​ภรรยาและ​กิน​ผล​จาก​ต้นไม้​ที่​เรา​ห้าม​มิ​ให้​กินแผ่น​ดิน​จะ​ถูก​สาปแช่ง​เพราะ​ท่านท่าน​จะ​ต้องหา​กิน​จาก​แผ่น​ดิน​ด้วย​ความ​ทุกข์ยากทุก​วัน​ตลอดชีวิต18แผ่น​ดิน​จะ​ผลิต​ต้น​หนาม​และ​กอ​หนามและ​ท่าน​จะ​กิน​พืช​ที่​งอก​ใน​ทุ่งนา19ท่าน​จะ​มี​อาหาร​กิน​ก็​ด้วย​หยาดเหงื่อ​บน​ใบหน้าจนกว่า​ท่าน​จะ​กลับ​เป็น​ดิน​อีกเพราะ​ท่าน​ถูก​ปั้น​มา​จาก​ดินท่าน​เป็น​ฝุ่น​ดินและ​จะ​กลับ​ไป​เป็น​ฝุ่น​ดิน​อีก” (ปฐก 3:17-19)

          - และที่สุด ความตาย “อา​ดัม​มี​อายุ​รวม​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ปีจึง​ถึงแก่​กรรม” (ปฐก 5:5)

          สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนดีจริงหรือ?คนชั่วไม่ตายหรือ?

          อีกประการหนึ่ง เรากล้าพูดหรือว่าเราเป็นคนดี?

          พระคัมภีร์บอกว่า ทุก​คน​หลงผิดทุก​คน​ไม่​มี​ประโยชน์​เหมือน​กัน​หมดไม่​มี​สัก​คน​ที่​ทำ​ความ​ดีไม่​มี​แม้แต่​คน​เดียว” (รม 3:12) เราก็เหมือนกับบิดามารดาคู่แรก คือละทิ้งพระเจ้า และก็สมควรที่จะได้รับความทุกข์ยากและเจ็บปวด

          อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ไม่ได้สอนเรื่องกรรม คือไม่ได้สอนว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นคนชั่ว แต่สอนว่าโลกทั้งโลกละทิ้งพระเจ้า ความวุ่นวายและความทุกข์ยากต่างๆ นานาจึงเข้ามาสู่โลก นี่คือผลของการดำเนินชีวิตถอยห่างจากพระเจ้า

          เหตุผลประการที่สองที่คนดีต้องทนทุกข์ก็เพราะบรรดาศัตรูของพระเจ้า ดังเพลงสดุดีที่ว่า1ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ศัตรู​ของ​ข้าพ​เจ้า​ช่าง​มากมายผู้​ลุก​ขึ้น​ต่อต้าน​ข้าพ​เจ้า​ช่าง​มากมาย​เหลือเกิน2คน​มากมาย​กล่าว​ถึง​ข้าพ​เจ้า​ว่า‘แม้แต่​พระ​เจ้า​ก็​ไม่​ทรง​ช่วย​เขา​ให้​รอด​พ้น’”(สดด 3:1-2)

          แม้โดยธรรมชาติ เราทุกคนจะละทิ้งพระเจ้า แต่ก็มีบางคนที่ยังวางใจในพระองค์ และคนเหล่านี้แหละที่จะทนทุกข์มากกว่า เพราะปีศาจมันทำให้เราถูกทดลอง ทำให้เราตกอยู่ในความยากลำบาก เพื่อจะล่อลวงเราให้ถอยห่างจากพระเจ้า เป็นศัตรูของพระเจ้านี่แหละที่ทำให้ผู้ที่ติดตามพระเจ้าต้องทนทุกข์และเจ็บปวดมากกว่าคนอื่น

          อย่างไรก็ตาม แม้โลกจะยุ่งเหยิงและยังมีศัตรู แต่พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้ายังคงสามารถควบคุมทุกสิ่ง สาเหตุที่พระองค์ทรงยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็เพื่อความดีของเราเอง ดังที่นักบุญเปาโลบอกว่า“เรา​รู้​ว่าพระ​เจ้า​ทรง​บันดาลให้​ทุกสิ่ง​กลับ​เป็น​ประโยชน์​แก่​ผู้​ที่รัก​พระ​องค์ผู้​ที่​ทรง​เรียก​มา​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์”(รม 8:28) เช่น บางคนพลาดงานนี้แล้วได้งานอื่นที่ดีกว่า บางคนอกหักครั้งนี้แล้วได้คู่ครองที่ดีกว่า เป็นต้น

          พระองค์ทดลองเราเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้น ดียิ่งขึ้น !!!

          นักบุญเปโตรก็สอนว่าเมื่อเรานำทองคำใส่เข้าไปในไฟ ไฟจะหลอมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้ไหลออกไป คงเหลือไว้แต่ทองคำบริสุทธิ์ฉันใด ความทุกข์ยากก็จะหลอมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวเราออกไป คงเหลือไว้แต่ทองคำแห่งความเชื่ออย่างแท้จริง 6ดังนั้นท่าน​จง​ชื่นชมแม้ว่า​ใน​เวลา​นี้​ท่าน​ยัง​ต้อง​ทนทุกข์​จาก​การ​ถูก​ทดสอบ​ต่างๆชั่วขณะ​หนึ่ง7เพื่อ​คุณค่า​ที่แท้​จริง​แห่ง​ความ​เชื่อ​ของ​ท่าน​จะ​ได้​รับ​การ​สรร​เสริญรับ​สิริ​รุ่งโรจน์​และ​รับ​เกียรติ​เมื่อ​พระ​เยซู​คริสต​เจ้า​จะ​ทรง​แสดง​พระ​องค์ความ​เชื่อ​นี้​ประเสริฐ​ยิ่ง​กว่า​ทองคำ​ที่​เสื่อมสลาย​ได้แต่​ก็​ยัง​ถูก​ทดสอบ​ด้วย​ไฟ” (1 ปต 1:6-7)

          ที่สำคัญ ไม่ใช่เฉพาะเรามนุษย์เท่านั้นที่ต้องทนทุกข์ แม้แต่พระเจ้าเมื่อเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็ทรงรับทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกัน พระองค์ทรงเกิดมาในคอกเลี้ยงสัตว์ ซ้ำร้ายยังถูกกล่าวหาว่าเกิดมาจากหญิงนอกคอก (ซึ่งน่าอัปยศอดสูที่สุดในสังคมสมัยนั้น) อีกทั้งชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ก็เป็นคนเร่ร่อน ไม่มีบ้าน

          แต่ที่หนักที่สุดคือกางเขน พระองค์ทรงวอนขอพระบิดาอย่าให้ตายบนกางเขนเลย ลูกาเล่าว่า41แล้ว​พระ​องค์​เสด็จ​ห่าง​ออก​ไป​จาก​บรรดา​ศิษย์​ประ​มาณ​ระยะ​ปา​ก้อน​หินทรง​คุกเข่า​ลงอธิษ​ฐาน​ภาวนา​ว่า42‘พระ​บิดา​เจ้าข้าถ้า​พระ​องค์​มี​พระ​ประสงค์โปรด​ทรง​นำ​ถ้วย​นี้​ไป​จาก​ข้าพ​เจ้า​เถิดแต่​อย่า​ให้​เป็น​ไป​ตามใจ​ข้าพ​เจ้าให้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์​เถิด’”(ลก 22:41-42)

          ลูกายังเล่าต่ออีกว่าพระองค์ทรงเป็นทุกข์หนักถึงกับเหงื่อหยดเป็นโลหิต “พระ​องค์​ทรง​อยู่​ใน​ความ​ทุกข์​กังวล​อย่าง​สาหัสจึง​ทรง​อธิษ​ฐาน​อย่าง​มุ่งมั่น​ยิ่ง​ขึ้นพระ​เส​โท​ตกลง​บน​พื้นดิน​ประดุจ​หยด​โลหิต”(ลก 22:44)

          พระองค์ทรงยอมทนทุกข์ทุกอย่างก็เพื่อเราจะได้มีความยินดีนิรันดร

          บางคนถามว่า “ทำไมพระองค์ไม่ทรงยับยั้งความทุกข์ในโลกนี้”?

          หนังสือวิวรณ์ให้คำตอบไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหยุดความทุกข์ยากทั้งสิ้น “พระ​องค์​จะ​ทรง​เช็ดน้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​นัยน์ตา​ของ​เขาจะ​ไม่​มี​ความ​ตาย​อีก​ต่อไปจะ​ไม่​มี​การ​คร่ำครวญการ​ร้องไห้และ​ความ​ทุกข์​อีก​ต่อไปเพราะ​โลก​เดิม​ผ่านพ้น​ไป​แล้ว” (วว 21:4)

          แล้วเมื่อใดสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเสียที?

          นักบุญเปโตรตอบว่า“องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มิได้​ทรง​รีรอ​ที่​จะ​ปฏิบัติ​ตาม​พระ​สัญญา​ดังที่​บาง​คน​คิดแต่​พระ​องค์​ทรง​อดกลั้น​ต่อ​ท่าน​ทั้ง​หลายไม่​ทรง​ประสงค์​ให้​ผู้ใด​ต้อง​พินาศแต่​ทรง​ประสงค์​ให้​ทุก​คน​กลับใจเปลี่ยน​วิถีชีวิต” (2 ปต 3:9) พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้เราตาย จึงทรงรออีกนิดเพื่อเราจะได้กลับใจ

          เพราะฉะนั้น หากเราต้องการหลีกหนีความทุกข์ยาก มาอยู่ในสถานที่ใหม่ที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดให้เรา เราจำเป็นต้องติดตามพระเยซูเจ้า เราจำเป็นต้องหันกลับจากการเดินตามหนทางของเราเอง แล้วหันมาวางใจว่าการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าได้ชดเชยความผิดบาปของเรา และได้ช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์ยากของโลกนี้แล้ว

          คำถามคือ เรายังมีความเช่นนี้อยู่หรือไม่?

          พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ถึงความทุกข์ยาก (ชาวกาลิลีถูกปีลาตสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชา) ที่เกิดขึ้นว่า 2ท่าน​คิด​ว่า​ชาว​กา​ลิลี​เหล่า​นี้​เป็น​คน​บาป​มาก​กว่า​ชาว​กา​ลิลี​ทุก​คน​หรือจึง​ต้อง​ถูก​ฆ่า​เช่นนี้3มิได้เรา​บอก​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า​ถ้า​ท่าน​ไม่​กลับใจ​เปลี่ยน​ชีวิตทุก​ท่าน​จะ​พินาศ​ไป​เช่น​กัน”(ลก 13:2-3)

          ความทุกข์ยากดำรงอยู่ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าความเจ็บปวดนั้นมาจากการละทิ้งพระเจ้า มันควรทำให้เรากลับใจ หันจากหนทางของเรา มาวางใจในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า แล้วติดตามพระองค์ตลอดชีวิตของเรา

          กล่าวโดยสรุป ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพราะมีบาปในโลกนี้ แต่จะมีสักวันหนึ่งที่พระเจ้า “จะ​ทรง​เช็ดน้ำ​ตา​ทุก​หยด​จาก​นัยน์ตา​ของ​เขา” (วว 21:4) หากว่าเราวางใจในพระองค์

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5126522
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3606
1725
18185
5088503
40221
95001
5126522
Your IP: 34.238.248.103
Server Time: 2020-08-13 23:34:44
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com