Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

          รูปภาพพระหฤทัยทีมีรูปดวงใจที่มีแผลเพราะถูกทิ่มแทง มีหนามล้อมรอบ ด้านบนดวงใจมีเปลวไฟและไม้กางเขน เป็นดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก

        ในปี 1673 พระเยซูเจ้าได้ทรงประจักษ์แก่นักบุญมากาเร็ต มารี อาลาก๊อก พระองค์ตรัสว่า ดวงใจของเราเต็มไปด้วยความรักต่อมนุษยชาติจนไม่อาจเก็บกักไฟที่กำลังแผดเผาด้วยความรักนี้เอาไว้ได้ เราจำเป็นต้องบอกให้มนุษย์ได้รู้ถึงสมบัติล้ำค่าแห่งดวงพระหฤทัยของเราและช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากหายนะในนรก

        ดวงใจของเราเต็มไปด้วยความรักต่อมนุษยชาติเพราะ พระเจ้าทรงเป็นความรัก (1ยน 4:16) นี่คือ ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงให้แก่เราทุกคน พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร
(ยน 3:16) พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเราเพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป (รม 5:8) เมื่อทหารมาถึงพระเยซูเจ้าก็เห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงมิได้ทุบขาของพระองค์แต่ทหารคนหนึ่งใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกายของพระองค์ โลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที
(ยน 19:33-34)

        โลหิตและน้ำที่ไหลออกมาจากด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงรักเรา

        พระโลหิตเป็นเครื่องหมายของการไถ่กู้ ไถ่บาปของมนุษยชาติทั้งมวล

        น้ำ เป็นเครื่องหมายของการชำระมนุษย์ชาติให้บริสุทธิ์

        พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไม่ใช่เพราะตอบสนองความรักของเราที่รักพระองค์ แต่ เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน (1ยน 4:19)

        นอกจากพระเจ้าจะเผยแสดงความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ พระองค์ยังได้ส่งอัครสาวก, ประกาศก, พระสงฆ์, นักบวช, ครูคำสอน และบรรดานักบุญชายหญิงของพระองค์ให้ประกาศถึงความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน เช่น พระเยซูเผยแสดงแก่นักบุญโฟสตินาถึงความรักของพระองค์ผ่านทางพระเมตตาของพระเจ้าและยังได้สอนให้ท่านนักบุญภาวนาว่า โอ้! พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย ลูกวางใจในพระองค์(บันทึกวิญญาณของนักบุญโสตินา:186,187)

        แม้ว่าพระเยซูเจ้าเปิดเผยความรักของพระองค์ให้มนุษยชาติได้รับรู้แต่ยังมีหลาย ๆ คนที่ยังเมินเฉยต่อความรักของพระองค์ พระองค์ตรัสกับนักบุญมากาเร็ต มารีย์ ว่า จงมองดูหัวใจดวงนี้ที่รักมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่มนุษย์กลับไม่ต้องการรักเราเป็นการตอบสนอง ดวงพระหฤทัยดวงนี้ปรารถนาจะใช้ลูกเพื่อเผยแพร่ความรักของเราไปทั่วทุกหนแห่งบนโลกนี้

        เพื่อตอบสนองความรักของพระเยซูเจ้า เราจะต้องเปิดใจเรียนรู้ว่า พระเยซูเจ้ารักเรามากเพียงใด?

        ผู้ใดที่ตระหนักถึงความรักของพระเยซูเจ้าที่มีต่อตนเองมาก เขาจะตอบสนองความรักต่อพระเยซูเจ้ามากเช่นเดียวกัน

        เอกสาร MISERENTISSIMUS REDEMPTOR1 ข้อ 3 พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้เขียนว่า ความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้ากระตุ้นใจเราให้รักพระเยซูเจ้าอย่างร้อนรนยิ่งขึ้น

        เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่พระศาสนจักรถวายเกียรติแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เดือนนี้ทั้งเดือน ขอเชิญชวน
คุณพ่อให้รำพึงถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อสงฆ์ของพระองค์ เพื่อเราจะถวายคารกิจแด่ดวงหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้อย่างศรัทธา

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

สถิติการเยี่ยมชม

9834977
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1148
2347
1148
9809813
71951
79417
9834977
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:42:56

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com