สังฆภาพของศาสนบริกร

สังฆภาพของศาสนบริกร 

          พระศาสนจักรทั้งมวลเป็นประชากรสงฆ์ สัตบุรุษทั้งปวงมีส่วนในสังฆภาพของพระคริสตเจ้าอันเนื่องมาจากศีลล้างบาป การมีส่วนร่วมนั้นเรียกกันว่า สังฆภาพทั่วไปของบรรดาผู้มีความเชื่อยังมีการมีส่วนร่วมกับภารกิจของพระคริสตเจ้าอีกบนพื้นฐานและการบริการรับใช้ เป็นการมีส่วนร่วมของศาสนบริกรที่โปรดให้โดยศีลบรรพชา ซึ่งมีหน้าที่คือ ให้บริการในนามของพระคริสตเจ้าท่ามกลางชุมชน1

          สังฆภาพทั่วไปของสัตบุรุษ กับสังฆภาพของศาสนบริกรหรืออีกนัยหนึ่งของผู้อยู่ในพระฐานานุกรม แม้แตกต่างกันทางด้านสภาวะ (ด้านธรรมชาติ), มิใช่แตกต่างกันที่หลั่นชั้น, ถึงกระนั้นสังฆภาพทั้งสองก็เกี่ยวข้องประสานกันและกัน เหตุว่าสังฆภาพแต่ละอัน  ตามทำนองพิเศษเฉพาะของตนๆ ก็ได้รับปันส่วนมาจากสังฆภาพอันหนึ่งอันเดียวของพระคริสตเจ้า2

          พระสงฆ์คือใครกัน? เขาคือผู้ปกป้องความจริง ผู้ยืนเคียงข้างเทวดา มีพระสิริพร้อมกับอัครเทวดา นำเครื่องบูชาขึ้นไปบนพระแท่นแห่งฟ้าสวรรค์ แบ่งปันสังฆภาพของพระคริสตเจ้า ปั้นสิ่งสร้างขึ้นใหม่ ฟื้นฟูพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า สร้างสรรใหม่เพื่อโลกที่อยู่เบื้องบน เขาได้รับการทำให้เป็นพระเจ้าและทำให้คนอื่นคล้ายพระเจ้า

          พระสงฆ์ศาสนบริกร โดยที่ท่านประกอบด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ ท่านจึงก่อสร้างการปกครองประชากร – สงฆ์, ท่านกระทำพิธีสดุดีบูชาอันเป็นตัวแทนของพระคริสตเจ้า และท่านถวายสดุดีบูชาอันนี้แด่พระเป็นเจ้าในนามของประชากรทั้งสิ้น3

          สังฆภาพของศาสนบริกรหรือพระสงฆ์นักบุญยอห์นมารีวีอันเน ได้กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นผู้ต่องานแห่งการไถ่บาปบนแผ่นดินโลก4

          สังฆภาพของศาสนบริกรหรือพระสงฆ์จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคนด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ของท่าน (1ทธ 4:12)

          สังฆภาพของศาสนบริกรหรือพระสงฆ์อย่าละเลยพระพรพิเศษที่มีอยู่ในท่านพระพรซึ่งเป็นของประทานให้ท่านเมื่อมีการประกาศพระวาจา(1ทธ 4:14)

          สังฆภาพของศาสนบริกรหรือพระสงฆ์เป็นผู้แจกจ่ายพระหรรษทานของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์ โดยประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ5 

          ต่อหน้าความยิ่งใหญ่ของพระหรรษทานและหน้าที่สงฆ์นั้น นักบุญเกรโกรี แห่งนาเซียน ขณะเป็นพระสงฆ์หนุ่ม ร้องบอกว่า.......

Rเราต้องเริ่มด้วยการชำระตนให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะชำระคนอื่นให้บริสุทธิ์

Rเราต้องได้รับการอบรมสั่งสอนก่อนที่จะอบรมสั่งสอนคนอื่น

Rต้องกลายเป็นแสงสว่างเพื่อส่องสว่าง

Rเข้าหาพระเจ้าเพื่อให้คนอื่นเข้าหาพระองค์

Rได้รับการทำให้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์

Rนำพาและให้คำปรึกษาอย่างชาญฉลาด

          นักบุญเปาโล กล่าวกับทิโมธี ศิษย์ของท่านว่า ข้าพเจ้าจึงเตือนความจำของท่าน เพื่อปลุกพระพรของพระเจ้าให้เป็นไฟที่รุ่งโรจน์ขึ้นอีก พระพรนี้ท่านได้รับมาโดยการปกมือของข้าพเจ้า(2ทธ 1:6)

          มิตรสงฆ์ฉบับนี้ ขอต้อนรับคุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ศิรวิชย์ มารีย์พัฒนกิจ เข้าสู่คณะสงฆ์จันทบุรี หลังจากได้รับการบวช ชีวิตสงฆ์ในวันหน้าเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตสงฆ์ของเราบ้าง จงทบทวนวันที่ตัดสินใจที่จะเป็นพระสงฆ์ให้มาก เราจะได้กำลังใจจากตรงนั้น...

 

คารวะคุณพ่อทุกท่าน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 


1 คำสอนพระศาสนจักร: 1591     
2 Lumen Gentium: 11             
3 Ibid.                               
4
คำสอนพระศาสนจักร: 1589              
5 พิธีกรรมวันเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

 

สถิติการเยี่ยมชม

9834772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
943
2347
943
9809813
71746
79417
9834772
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 09:12:18

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com