Homeบทความบทความ :: คุณพ่อเอนก นามวงษ์ความศรัทธาต่อเสาร์ต้นเดือน (ตอนที่ 1)

ความศรัทธาต่อเสาร์ต้นเดือน (ตอนที่ 1)

ความศรัทธาต่อเสาร์ต้นเดือน (ตอนที่ 1)

        การประจักษ์ของพระแม่มารีย์ที่ฟาติมาครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 1917 พระแม่มารีย์ได้ให้เด็กทั้งสามได้เห็นนิมิตของ นรก แล้วพระแม่มารีย์ตรัสกับเด็กทั้งสามว่า พวกเธอ ได้มาเห็นแหล่งนรกนี้ จงคิดถึงวิญญาณของคนบาปที่น่าสงสารซึ่งจะต้องตกลงในนรก และเพื่อช่วยเขาให้พ้นจากแห่งทรมานนิรันดร พระเจ้าทรงปรารถนาจะตั้งความศรัทธาต่อดวงใจอันบริสุทธิ์ (ดวงหทัยนิรมล ภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน) ของเราขึ้นในโลก หากจะปฏิบัติตามที่เราได้บอก คนจำนวนมากจะเอาตัวรอดและจะมีสันติภาพ แต่หากไม่ปฏิบัติตาม หากว่ามิได้เลิกละเลย ซึ่งการกระทำแสลงพระทัยพระเจ้า พระยุติธรรมจะประจักษ์มาด้วยโทษภัยใหญ่หลวงและรุนแรงยิ่งขึ้น1

        พร้อมกันนี้ พระแม่มารีย์ได้ตรัสกับเด็กทั้งสามอีกว่า แม่ได้มา เพื่อขอให้ถวายโลกแด่ดวงใจบริสุทธิ์ของเราพร้อมกับรับศีลมหาสนิทเป็นการชดเชยทุกวันเสาร์ต้นเดือน หากเชื่อฟังตามคำร้องขอของเรา จะพ้นโทษได้ หรือโทษนั้นจะเบาลงหาไม่แล้ว.....” 2

        สรุปความง่าย ๆ ก็คือ พระแม่มารีย์ขอให้เรามีความศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่และขอให้ในวันเสาร์ต้นเดือนทุกๆ เดือน มีการรับศีลมหาสนิท เป็นการชดเชย เพื่อใช้โทษบาปของโลก

        ในวันที่ 10 ธันวาคม 1925 พระแม่มารีย์ประจักษ์แก่
ซิสเตอร์ลูชีอา ที่อารามนักบุญโดโรที เมืองปอนเตเวดรา ประเทศสเปน พระแม่มารีย์ตรัสกับซิสเตอร์ลูชีอาว่า สงสารต่อดวงหทัยอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่เถิด ดวงใจของแม่ล้อมรอบด้วยหนามที่มนุษย์ผู้อกตัญญูใช้ทิ่มแทงดวงใจอยู่ทุกขณะ และไม่มีใครเลยที่ทำกิจแห่งการชดเชยบาปเพื่อถอนมันออก3

        พระแม่มารีย์ขอร้องให้เราศรัทธาต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ตั้งแต่ปี 1917 แต่ไม่มีใครใส่ใจและสนใจ จน 8 ปีต่อมาในปี 1925 ต้องมาเตือนเราอีกทีด้วยข้อความ “ดวงใจของแม่ล้อมรอบด้วยหนามที่มนุษย์ผู้อกตัญญูใช้ทิ่มแทงดวงใจอยู่ทุกขณะ และไม่มีใครเลยที่ทำกิจแห่งการชดเชยบาปเพื่อถอนมันออก”

        สงฆ์ของพระคริสตเจ้า จงเป็นผู้นำสัตบุรุษให้ถอนหนามออกจากหัวใจของพระแม่มารีย์เถิด

 

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 


1 แม่พระฟาติมา หน้า 38          
2 แม่พระฟาติมา หน้า 39          
3 Taken from: https://www.americaneedsfatima.org/Our-Blessed-Mother/the-five-first-saturdays-devotion.html

 

สถิติการเยี่ยมชม

9834684
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
855
2347
855
9809813
71658
79417
9834684
Your IP: 44.192.48.196
Server Time: 2024-06-16 08:42:15

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com