Homeบทความบทความ :: จากทางบ้านชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระคริสต์

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

สวัสดีครับ พบกันอีกเช่นเคย ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ 3 แล้ว 2 ฉบับที่
ผ่านมาท่านใดที่ติดตามก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ผมว่าน่าจะได้รับ
อะไรบ้าง สำหรับฉบับนี้เรามาพูดถึง “ชีวิตในพระคริตเจ้า” ซึ่งมี
นักบุญท่านหนึ่งได้พูดถึงศักดิ์ศรีของมนุษย์ไว้อย่างไร ก็ลองติดตาม
กันดูนะครับว่าท่านพูดว่าอย่างไร

คำว่าศักดิ์ศรีเป็นคำที่ดูแล้วมันสำคัญและยิ่งใหญ่ว่าไหมครับ สำหรับ
คริสตขนแล้วเรามิได้มองว่าจะมีเกียรติ ศักดิ์ศรีอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอก
แต่คริสตชนเรามองที่ว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมกับธรรมชาติพระเจ้า
ที่นักบุญเลโอ องค์ใหญ่ได้พูดไว้ว่า “โอ คริสตชนเอ๋ย จงรับรู้ศักดิ์ศรี
ของท่านเถิด และทำให้ตนมีส่วนร่วมกัลธรรมชาติพระเจ้า
อย่ากลับไปสู่ความตกต่ำแต่เดิมด้วยการทำบาป จงจดจำไว้ว่า
ใครเป็นประมุขของท่าน และท่านเป็นสมาชิกขององค์ใด
อย่าลืมว่าใครช่วยชีวิตท่าน จากอำนาจแห่งความมืดมาสู่
แสงสว่างแห่งอาณาจักรพระเจ้า” (ccc ข้อ 1691)

หรือในหนังสือประมวลคำสอนพระศสานจักรคาทอลิก (เล่มสีเขียว)
ที่ได้ย่อเนื้อหาไว้แล้วว่า “คริสตชนเอ๋ย จงสำนึกถึงศักดิ์ศรี
ของเจ้าเถิด” (หน้า 224) มนุษย์นั้นมีรากฐานแห่งศักดิ์ศรีจากการที่
พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาตามภาพลักษณ์และคาวมคล้ายคลึงกับ
พระเป็นเจ้าอย่างมากให้มนุษย์มีวิญญาณที่เป็นจิตและไม่รู้จักตาย
มีสติปัญญาและมีอิสระตามใจชอบ

พระเป็นเจ้ามิได้บังคับมนุษย์ว่าจะต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้ถึงจะ
ได้รับความสุขแท้ร่วมกับพระองค์ แต่ก็มิได้ทำอย่างนั้นเลย แม้น
พระองค์จะรู้ว่ามนุษย์ต้องทำผิดต่อพระองค์อย่างแน่นอน
ก็ยังทรงให้อิสระแก่มนุษย์ อีกครั้งสำหรับคริสตชนนั้นต้องรู้ว่า
จะทำอย่างไรถึงจะได้มี ส่วนร่วมกับพระธรรมชาติพระเจ้าได้
คือการหลุดพ้นจากอำนาจจากชีวิต ฝ่ายเนื้อหนัง
และดำเนินชีวิตตามเสียงของพระจิตที่กำลังนำเราในขณะนั้น
เสมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำตอนที่ถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร
(มธ.4:1-11 ;ลก.4:1-13) พระเยซูทรงทำตามเสียงที่พระบิดาบอก
มิได้ทำตามใจของพระองค์

ดังนั้นคริสตชนทุกคนควรที่จะเลียนแบบพระเยซูผู้ซึ้งเป็นแบบอย่างที่ดี
สำหรับคริสตชน ไม่น่ายากใช่ไหมครับการที่คริสตชนจะดำเนินชีวิตใน
พระคริสต์นั้น เราสามารถทำได้ง่ายๆ โดยที่เราใช้จิตใจของเราเข้ามา
สัมผัสกับพระทุกวัน เราจะสัมผัสได้อย่างไรกัน ก็ไม่เห็นจะยากเลย
ใช่ไหมครับ เราก็อ่านพระวาจาของพระทุกวัน เรามีของดีอยู่กับเราแล้ว
ก็น่าใช่ให้คุ้มค่า ใช่ประโยชน์กับชีวิตได้มากเลยทีเดียวนะครับ

ในปัจจุบันนี้ ก็มีหลายคนที่ใช้พระวาจาในการดำเนินชีวิต
และประสบผลสำเร็จในหลายๆ ด้านด้วยนะครับ
ถ้าไม่เชื่อก็ลองนำไปใช้ดูนะครับ สำหรับประสบการณ์
ของผมเองพระวาจาก็ทำให้ผมนั้นสามารถที่จะควบคุมอารมณ์
การที่จะคิดก่อนจะพูด นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประสบกับตัวเอง
และผมเชื่อว่าท่านใดที่อ่านและนำมาปฏิบัติด้วย
ผมเชื่อนะครับว่าท่านจะประสบผลสำเร็จในชีวิต
ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง

สำหรับฉบับนี้ผมขอพูดเกี่ยวชีวิตในพระคริสตเจ้าไว้เพียงเท่านี้
และขอให้ทุกท่านโชคดี

 

โดย คุณสุญาโณ จงตระกูลศิริ

สถิติการเยี่ยมชม

6425370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2299
2869
19380
6388146
55613
73846
6425370
Your IP: 54.92.164.9
Server Time: 2022-01-22 21:44:01

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com