ข้อดีๆ ที่น่าคิด

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะดำเนินชีวิตด้วย ทัศนคติด้านบวก
โดยไม่หวังว่าจะแก้ปัญหา
ชีวิตทั้งหมดให้เสร็จในวันเดียว

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะระมัดระวังตัวเอง
ฉันจะแต่งกายอย่าง สุภาพ
ฉันจะไม่ใช้เสียงดัง
ฉันจะระมัดระวังความประพฤติ
ฉันจะไม่ติเตียนคนอื่น ฉันจะไม่บอก
คนอื่นให้ปรับปรุงหรือจัดระเบียบชีวิตของเขา
ยกเว้นของตัวฉันเอง

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันพอใจกับตัวเองที่มั่นใจว่า
ฉันถูกสร้างมาเพื่อ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ไม่ใช่เฉพาะโลกหน้าเท่านั้น
แต่เริ่มจากโลกนี้ด้วย

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ของ
สังคมรอบด้านโดยไม่หวัง
ที่จะให้สภาพรอบข้างปรับตามความต้องการของฉัน

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะใช้เวลา 10 นาที
อ่านหนังสือที่ดี โดยรำลึกเสมอว่าหนังสือที่ดี
จำเป็นสำหรับชีวิตเช่นเดียวกับอาหารจำเป็น
สำหรับชีวิตกาย

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะทำความดีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
หนึ่งเรื่อง ทุกวันโดยไม่บอกใครเลย

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่อยากจะทำเลย
โดยไม่แสดงความไม่พอใจออกนอกหน้าให้คนอื่นเห็น

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะวางแผนชีวิตของแต่ละวัน
แม้ฉันอาจจะไม่สามารถทำตาม
แผนนั้นทุกประการ
แต่ฉันจะพยายาม
และฉันจะระวังสองประการ คือ
การด่วนตัดสินใจ และการไม่ตัดสินใจ

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันเชื่ออย่างมั่นใจ(ไม่ว่าในวันนี้ฉันจะเป็นอย่างไรก็ตาม)
ว่า พระญาณสอดส่อง ของ พ ร ะ เ จ้ า จะเฝ้าดูแลฉันอย่าง
ใกล้ชิดเสมือนว่าทั้งโลกนี้ พระองค์มีฉันเพียงคนเดียว

เพียงเพื่อวันนี้
ฉันจะไม่กลัวอะไร สิ่งใดเลย
เฉพาะอย่างยิ่งฉันจะไม่ลังเลใจเลย
ที่จะชื่นชมกับความสวยงามของชีวิต
และเชื่อในความดีงามของ
เพื่อนมนุษย์ ช่วง 12 ชั่วโมงที่ตื่นในแต่ละวัน

ฉันสามารถจะทำอะไร

บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวฉันเองประหลาดใจ
(ด้วยความชื่นชมยินดี)

บางสิ่งบางอย่างนั้นที่ฉันทำได้ตลอดชีวิตของฉัน 
ถ้าเราคิดได้อย่างนี้โลกเราคงมีแต่ความสุขและสันติ

 

โดย คุณสุญาโณ จงตระกูลศิริ

สถิติการเยี่ยมชม

8851576
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
402
3552
10282
8814351
111184
124360
8851576
Your IP: 35.172.165.64
Server Time: 2023-11-29 02:57:07

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com