พรจากพระเจ้า

(ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต)

Never blame a day in your life.

Good Days Give u happiness.

Bad days give u Experience.

Both are essential in life!

All are God's blessings!

 

อย่าติบ่น ด่าทอต่อ ชีวิต

โปรดพินิจ  ดูวันคืน ให้ถ่องแท้

วันดีงาม มอบความสุข  ให้เราแน่

วันแย่แย่  หยิบยื่น ประสบการณ์

ทั้งสองวัน ดี-ร้าย เราล้วนผ่าน

มาผสาน เป็นแก่นแท้ แห่งวันวาร

ช่วงชีวิต สั่งสม ประสบการณ์

อีกละลาน  ล้านร้อย พรพระองค์

จะสิ่งดี สิ่งร้ายล้วน พระประสงค์

อาจยังงง ไฉนหนอ ร้ายจากองค์

เพื่อหล่อหลอม คุณความดี ให้เจ้าคง

ยังดำรง มนุษย์งาม พระเจ้าปอง

 

โดย คุณ Van

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4912771
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1801
4410
8303
4887678
71147
64117
4912771
Your IP: 34.232.62.209
Server Time: 2020-05-26 15:45:59
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com