Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #53 : วัตถุประสงค์การสวดภาวนาเดือนมิถุนายน: เพื่อครอบครัว

ก้าวไปกับโป๊ป #53 : วัตถุประสงค์การสวดภาวนาเดือนมิถุนายน: เพื่อครอบครัว

วัตถุประสงค์การสวดภาวนาของพระสันตะปาปาฟรังซิส เดือนมิถุนายน 2022 เพื่อครอบครัวทั้งหลาย (Pope’s June prayer intention: ‘For families’)

ครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราเรียนรู้จักชีวิตของกันและกัน การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กและผู้สูงอายุ ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ และเด็ก ๆ ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความแตกต่าง เราก็ประกาศข่าวดีด้วยชีวิตของเราให้แก่กันและกัน แม้ว่าในแต่ละครอบครัวจะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีความบกพร่อง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ เราต้องไม่กลัวความผิดพลาด เราต้องเรียนรู้จากกันและกัน เพื่อที่จะก้าวเดินต่อไป

เราต้องไม่ลืมว่าพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ ในครอบครัวของเรา ในเพื่อนพี่น้องของเรา ในเมืองที่เราอาศัยอยู่ และพระองค์ทรงดูแลเรา พระองค์ทรงเตือนเราตลอดเวลาดุจเรือที่กำลังโต้คลื่นอยู่กลางมหาสมุทร เมื่อเรามีความขัดแย้ง ความทุกข์ทรมาน หรือมีความสุข พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่น ทรงอยู่เคียงข้างเรา ช่วยเหลือเรา แนะนำเรา ความรักในครอบครัวเป็นหนทางหนึ่งที่จะประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเราแต่ละคน

นี่คือสาเหตุที่ข้าพเจ้าเลือกหัวข้อการภาวนานี้ พร้อมกับการประชุมครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวทั่วโลก ให้มีความเข้มแข็ง มีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในทุกวันตลอดชีวิตเสมอไป ...

สถิติการเยี่ยมชม

7271359
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1550
1499
3049
7251897
70428
98530
7271359
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 11:09:28

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com