Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #55 : พระสันตะปาปาฟรังซิสพบพระสงฆ์และนักพรตหนุ่มจากนิกายออร์ธอด็อกซ์ตะวันออก

ก้าวไปกับโป๊ป #55 : พระสันตะปาปาฟรังซิสพบพระสงฆ์และนักพรตหนุ่มจากนิกายออร์ธอด็อกซ์ตะวันออก

พระศาสนจักรเป็นดังคาราวานแห่งความเป็นพี่น้องในการเดินทางร่วมกัน (The Church is a ‘caravan of brothers’ on a journey)

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับตัวแทนพระสงฆ์และนักพรตหนุ่มจากพระศาสนจักรออโตเซฟาลัสตะวันออก (Oriental Autocephalous Churches) ทรงนำไตร่ตรองถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า และพระพรของพระจิตเจ้าที่บันดาลให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นข้อคิด 4 ประการ คือ

1. ผลงานของพระจิตเจ้า (Working of the Holy Spirit)

ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นพระหรรษทานจากองค์พระจิตเจ้า เป็นไฟที่ลงมาจากเบื้องบน มิใช่เป็นผลมาจากความพยายามของพวกเรา หรือเป็นข้อตกลงร่วมกัน แต่เป็นผลงานของพระจิตเจ้า อาศัยการเปิดใจของเราเพื่อที่จะเชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงนำทางเราไปสู่หนทางแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์

2. ความเข้ากันได้อย่างลงตัว (Harmony)

วันสมโภชพระจิตเจ้าสอนเราเรื่อง ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย (unity is harmony) จากพระพรต่าง ๆ ที่เราแต่ละคนได้รับมาจากพระจิตเจ้า ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ เป็นหนทางของพระจิตเจ้า ดังที่นักบุญบาซิลได้กล่าวไว้ว่า พระจิตเจ้าคือความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความเข้ากันได้ ความผสมกลมกลืนในความแตกต่างกันหลากหลาย (he is harmony)

3. การก้าวไปข้างหน้า (Moving forward)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการเดินทางร่วมกัน เป็นการก้าวไปข้างหน้า ไม่ใช่เรื่องการวางแผนการทำงาน หรือคิดโครงการต่าง ๆ อยู่บนโต๊ะ ไม่ใช่การหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่เป็นการก้าวไปข้างหน้าด้วยแรงผลักดันที่มาจากพระจิตเจ้า เช่นเดียวกับที่ได้ผลักดันบรรดาศิษย์ได้ออกไปประกาศข่าวดีจนสุดปลายแผ่นดินโลก

พระจิตเจ้าทรงอยู่ร่วมในการเดินทาง พระพรของพระองค์จะเพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น เมื่อเราได้แบ่งปันพระพรให้แก่กันและกัน และก้าวออกเดินทางไปข้างหน้าร่วมกัน แม้ในการเผชิญหน้ากับความสำเร็จและความล้มเหลว พบกับสิ่งที่เราคาดหวัง และไม่ได้คาดหวังมาก่อน ดังเช่นนักบุญอีเรเนอุสได้กล่าวไว้ว่า “พระศาสนจักรคือคาราวานแห่งความเป็นพี่น้องกัน”

ในคาราวานนี้ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ แม้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแบบอัศจรรย์ แต่ค่อยเป็นค่อยไปด้วยความพากเพียรพยายามและความอดทน เมื่อได้ออกเดินทางไปร่วมกัน

4. ความเป็นหนึ่งเดียวกันและพันธกิจ (Unity and mission)

ความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้มีไว้สำหรับพันธกิจที่เรากระทำ ดังเช่นพระศาสนจักรได้ถือกำเนิดขึ้นในวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา และบรรดาศิษย์ได้ออกไปประกาศข่าวดี เช่นเดียวกับในทุกวันนี้ โลกของเราก็กำลังรอคอยอยู่ข่าวสารแห่งความรักนี้อยู่ เป็นข่าวดีแห่งอิสระเสรีภาพและสันติสุข เป็นข่าวดีที่เราถูกเรียกมาเพื่อประกาศไปสู่เพื่อนพี่น้องแต่ละคน ไม่ใช่เพื่อต่อต้านกันและกัน หรือแบ่งส่วนกันทำจากคนอื่น ๆ ซึ่งจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน หลายคนได้ยอมหลั่งเลือด (การเป็นมรณสักขี) เพื่อเป็นพยานยืนยันถึงเรื่องนี้

ขอบคุณสำหรับเมล็ดพันธ์แห่งความรักและความหวัง ที่พวกคุณได้หว่านในพระนามของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนและกลับคืนพระชนมชีพ ในทุก ๆ ที่อย่างต่อเนื่อง แต่เป็นที่น่าเศร้าใจ ที่หลายครั้งความรุนแรงและความขัดแย้งได้ถูกหลงลืมไป ...

 

สถิติการเยี่ยมชม

7271546
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1737
1499
3236
7251897
70615
98530
7271546
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:18:23

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com