Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #60 : กองทัพบกซาร์ดิเนีย (Grenadiers of Sardinia)

ก้าวไปกับโป๊ป #60 : กองทัพบกซาร์ดิเนีย (Grenadiers of Sardinia)

ช่วยให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี (help people be good citizens)

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับสมาชิกของ “กองทัพบกซาร์ดิเนีย” (Grenadiers of Sardinia) เกาะทางทิศตะวันตกของประเทศอิตาลี โอกาสที่เสร็จภารกิจการให้บริการในกรุงโรมตามโครงการ “ปฏิบัติการถนนปลอดภัย” (Operation Safe Streets) ในการรักษาความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบใจสำหรับการให้บริการของบรรดาทหารเหล่านั้น ในการทำหน้าที่ให้บริการตามสถานที่ขนส่งสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงศาสนสถานต่าง ๆ ในกรุงโรมอีกด้วย แม้ว่าในวันธรรมดาอาจจะไม่ได้ดูแลเรื่องความปลอดภัย แต่ก็ช่วยทำให้สถานที่ต่าง ๆ มีความสงบเรียบร้อย

บริการที่รอบคอบและสำคัญ (Discreet and important servce)

เป็นพิเศษ สำหรับการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยในนครรัฐวาติกัน อาศัยความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้แสวงบุญ และในศาสนพิธีต่าง ๆ ที่มีคนเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมาก ที่ต้องอาศัยการทำงานด้วยความอดทน การยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ การเสียสละตนเอง และการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อความดีงามของส่วนรวม

ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Promoters of solidarity)

ประชาชนได้มอบความไว้วางใจกับพวกคุณ ทำให้การทำงานและการดำเนินชีวิตของพวกเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคม อันเกิดมาจากความรู้สึกปลอดภัย และส่งเสริมให้แต่ละคนเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สร้างความรู้สึกว่าเป็นพลเมืองและมีส่วนร่วมต่อเมืองนั้น ๆ

ในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย พวกคุณต้องตระหนักว่าทุกคนเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรัก เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า ซึ่งจะต้องได้รับความเคารพ ขอให้พระเจ้าได้ประทานพระพรพวกคุณในแต่ละวัน ในงานที่พวกคุณได้อุทิศตนเองให้ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและทุ่มเท

การที่ทหารอิตาลีทำงานในหลายภาคส่วนของเมืองต่าง ๆ ทำให้เกิดความใกล้ชิดกับประชาชน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่อาจจะมีขึ้น หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ เสริมสร้างบรรยากาศที่สงบเรียบร้อยและปลอดภัย และทำให้พวกคุณ (ทหาร) ได้เติบโตในด้านชีวิตภายในและความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอร่วมเดินทางไปกับพวกคุณตลอดเส้นทางของชีวิต ด้วยความรักและคำอธิษฐานภาวนา การมอบความไว้วางใจและความคุ้มครองจากพระนางมารีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาแห่งความเหนื่อยล้าและยากลำบาก พระนางทรงทราบดีว่าจะทูลเสนอพระบุตรของพระนางอย่างไรสำหรับผู้ที่อยู่ในความต้องการและความเดือดร้อนต่าง ๆ อาศัยความเป็นแม่ของพระนาง ทำให้พระนางทราบดีว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการปกป้อง ความปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือ ...

สถิติการเยี่ยมชม

7271500
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1691
1499
3190
7251897
70569
98530
7271500
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:03:21

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com