ก้าวไปกับโป๊ป #61 : สมโภชพระจิตเจ้า

พระตรีเอกภาพปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา (Holy Trinity revolutionizes our way of life)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดบททูตสวรรค์แจ้งสาร ณ จัตุรัสนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 โอกาสสมโภชพระตรีเอภาพ ทรงเทศน์สอนว่า “พระตรีเอกภาพไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาเทววิทยา แต่เป็นการปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา”

ตามพระวรสารประจำวัน ที่กล่าวถึงการเปิดเผยพระบิดาและพระจิตเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าที่กล่าวว่า “เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวล พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่จะตรัสทุกสิ่งที่ทรงได้ฟังมา และจะทรงแจ้งให้ท่านรู้” (ยน 16:13)

พระจิตเจ้าตรัส แต่ไม่ใช่จากพระองค์เอง แต่ทรงประกาศและตรัสเกี่ยวกับพระเยซูและทรงเปิดเผยพระบิดา ในทำนองเดียวกัน พระบิดา "ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่ง" ทรงมอบทุกสิ่งที่พระองค์มีให้กับพระบุตร และไม่ทรงเก็บสิ่งใดไว้สำหรับพระองค์เอง

แล้วตัวเราล่ะ? (What about ourselves?)

ให้เราพิจารณาตัวของเราเอง ถึงสิ่งที่เราประกาศและครอบครอง ซึ่งโดยปกติเมื่อเราพูด เรามักจะพูดถึงเรื่องของเราเองและสิ่งที่เรากระทำ ตรงกับข้ามกับพระจิตเจ้า ที่ทรงประกาศหรือพูดเกี่ยวกับบุคคลอื่น ยิ่งมากไปกว่านั้น เรามักจะยึดติดกับทรัพย์สินของเราไว้แน่น โดยไม่แบ่งปันให้กับคนอื่น แม้กระทั่งคนที่ขาดแคลนสิ่งนั้นจริง ๆ

การมีชีวิตเพื่อคนอื่นโดยแสดงออกผ่านทางการกระทำของเรา (The Holy Father stressed that our words must translate into actions)

นี่คือเหตุผลที่การสมโภชพระตรีเอกภาพจึงไม่ใช่เรื่องเทววิทยาที่ซับซ้อนและยากเกินไปสำหรับเรา แต่เป็นเรื่องของการปฏิรูปวิถีชีวิตของเรา พระตรีเอกภาพ พระเจ้าสามพระบุคคล เป็นตัวอย่างผู้ที่ดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น เพื่อกันและกัน มิใช่สำหรับตนเอง เป็นแบบอย่างให้เราดำเนินชีวิตเพื่อผู้อื่น และสำหรับผู้อื่น

วันนี้เราควรจะไตร่ตรองถึงตัวของเราเอง ถ้าเราเชื่อในพระเจ้า เราประกาศความเชื่อในพระบิดา พระบุตร และในพระจิตเจ้า เราเชื่อมั่นจริง ๆ ว่าชีวิตของเราต้องการคนอื่น มอบตัวเองให้กับคนอื่น รับใช้ผู้อื่น และยื่นยันสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยคำพูดและชีวิตของตนเอง เราต้องแสดออกด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด เราประกาศยืนยันความเชื่อเรื่องนี้ไม่ใช่ผ่านทางตัวหนังสือ แต่ผ่านทางการเป็นพยานชีวิตของเรา

ให้เราคิดถึงคนดี คนมีน้ำใจ คนสุภาพอ่อนโยนที่ได้พบเจอ เราเห็นวิถีชีวิตแห่งการคิดและการกระทำของพวกเขา ทำให้เราได้ไตร่ตรองถึงความรักของพระเจ้า และความรักหมายถึงอะไร? ไม่เพียงแต่ปรารถนาดีและทำดีเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ที่รากเหง้า การต้อนรับผู้อื่น การมีที่ว่างสำหรับคนอื่น ให้พื้นที่แก่ผู้อื่น นี่แหละคือความหมายของความรัก...”

เราไม่ใช่มนุษย์เกาะ (We are not islands)

พระตรีเอกภาพสอนเราว่า คนเราไม่สามารถอยู่ได้หากปราศจากคนอื่น เราไม่ใช่เกาะที่อยู่กลางทะเลอย่างโดดเดี่ยว เราอยู่ในโลกที่ดำเนินชีวิตตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ต้องเปิดตัวเองออกไปสู่ความต้องการของคนอื่น และช่วยเหลือผู้อื่น เราควรจะถามตนเองว่า ในชีวิตประจำวันของเรา เราได้ไตร่ตรองถึงชีวิตพระตรีเอกภาพมากน้อยเพียงใด?

การทำเครื่องหมายกางเขนในทุก ๆ วัน เราทำไปอย่างนั้น หรือเป็นแรงบันดาลให้เราพูด เผชิญหน้า ตอบสนอง ตัดสิน และการให้อภัยคนอื่นหรือเปล่า

ขอให้พระนางมารีย์ บุตรีของพระบิดา มารดาของพระบุตร เจ้าสาวของพระจิตเจ้า ได้ช่วยเหลือเราให้ต้อนรับและเป็นพยานยืนยันในชีวิตถึงพระธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้าประการนี้ ...

สถิติการเยี่ยมชม

7271650
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1841
1499
3340
7251897
70719
98530
7271650
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:51:20

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com