Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #62 : มิชชันนารีแอฟริกา (คุณพ่อชุดขาว)พระองค์ (An apostle of Christ is a witness)

ก้าวไปกับโป๊ป #62 : มิชชันนารีแอฟริกา (คุณพ่อชุดขาว)พระองค์ (An apostle of Christ is a witness)

อัครสาวกของพระคริสตเจ้าคือการเป็นพยานถึงพระองค์ (An apostle of Christ is a witness)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสกับผู้เข้าร่วมสมัชชาใหญ่ของคณะมิชชันนารีแห่งแอฟริกาหรือคุณพ่อชุดขาว (Missionaries of Africa หรือ The White Fathers) ณ นครรัฐวาติกัน

ความกตัญญู (Gratitude)

พระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสำคัญของการมองย้อนกลับไปด้วยความสำนึกคุณ เมื่อได้ยินว่าบรรดามิชชันนารีมีการสมัชชาใหญ่ในหัวข้อ “ด้วยความกตัญญูและด้วยความหวัง” การมองย้อนกลับไปด้วยความกตัญญูเป็น “สัญญาณของการมีสุขภาพที่ดีทางจิตวิญญาณ” และเป็นทัศนคติในเชิงเฉลยธรรมบัญญัติ (Deuteronomic attitude) ที่พระเจ้าสอนประชากรของพระองค์

ปลูกฝังความทรงจำที่สำนึกในพระคุณบนหนทางที่พระเจ้าทรงนำเราไป ความกตัญญูนี้เป็นต้นเหตุของเปลวไฟแห่งความหวัง” ผู้ที่ไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่ได้รับจากพระองค์ แม้ว่าบางครั้งออกจะแรงและเจ็บปวด เป็นผู้ที่ไม่มีจิตวิญญาณแห่งความหวัง ไม่เปิดรับความอัศจรรย์และความหวังจากพระเจ้า และในพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์

ความกตัญญูทางด้านจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะทำให้เมล็ดพันธ์แห่งกระแสเรียกของพระเจ้า ที่จะให้ผลของพระจิตเจ้า และพระวาจาของพระองค์เติบโต

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้กำลังใจพวกเขาในการก้าวเดินต่อไปด้วยความกตัญญูและความหวัง เพราะชุมชนใดที่รู้จักกล่าวคำว่า “

ขอบคุณ

” สำหรับพระเจ้าและต่อบรรดาเพื่อนพี่น้อง จะช่วยให้พวกเขาได้ช่วยเหลือกันและกันมีความหวังในองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ ผู้ทรงดึงดูดและสนับสนุนบุคคลที่ได้รับกระแสเรียก

พันธกิจแห่งการเป็นพยานของประกาศก (Mission as prophetic witness)

จากหัวข้อการสมัชชาที่ว่า “พันธกิจแห่งการเป็นพยานของประกาศก” ทำให้เราได้ซื่อสัตย์ต่อรากเหง้าของเรา และต่อพระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้กับพระคาร์ดินัลลาวิเกอรี (Cardinal Lavigerie) ผู้ก่อตั้งคณะชาวฝรั่งเศส แม้ว่าทุกวันนี้ทวีปแอฟริกาและโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พระพรของพระเจ้าก็ยังสนับสนุนการทำงานของบรรดามิชชันนารีให้มีความหมายและเข้มแข็ง ซึ่งนำกลับมาหาพระเยซูเจ้าและพระวรสารอยู่เสมอ

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนพวกเขาให้คิดถึงคำพูดของผู้ก่อตั้งคณะที่ว่า “จงเป็นอัครสาวกของพระเยซูเจ้าเท่านั้น มิใช่เป็นอย่างอื่น” นั่นหมายถึง การเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ เป็นการทำให้มโนคติอันสูงส่งเป็นความจริงในทุก ๆ แห่งหนในพระศาสนจักรและเสมอไป เป็นพิเศษ เมื่อบรรดามิชชันนารีคุณพ่อชาวได้มีกระแสเรียกให้ไปประกาศข่าวดีในท่ามกลางเพื่อนพี่น้องมุสลิมในครั้งแรก

การเป็นประจักษ์พยานนี้แสดงออกมาให้เห็น 2 ประการ คือ การสวดภาวนา และ ความเป็นพี่น้องกัน (prayer and fraternity) เป็นการเปิดจิตใจต้อนรับพระเจ้าและเปิดใจต้อนรับเพื่อนพี่น้องคนอื่น ๆ การอยู่ในการประทับของพระองค์และให้พระองค์มองมายังเรา ในทุก ๆ วันที่เราได้นมัสการพระองค์ พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น การอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าเป็นเงื่อนไขของการเป็นอัครสาวก คุณไม่สามารถออกไปประกาศข่าวดีได้ หากคุณไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ

การสวดภาวนานี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสวดภาวนาที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังถูกแสดงออกมาให้เห็นหลายรูปแบบตามพระพรของแต่ละกระแสเรียกที่ได้รับ การทำหน้าที่ของศาสนบริกร และองค์กรต่าง ๆ เช่นเดียวกับวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา และประทานพระพรให้กับบรรดาศิษย์แต่ละคน

การเป็นประกาศก (Prophecy)

หลายคนอาจจะคิดถึงรูปแบบการเป็นประกาศกในพระคัมภีร์เท่านั้น แต่ยังคงหมายถึงการเป็นประกาศกในชีวิตประจำวันอีกด้วย ความเป็นพี่น้องกันท่ามกลางประเทศทั้งหลายและความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม โดยยอมรับว่า เป็นการท้าทายที่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า

ชุมชนเล็ก ๆ ที่ดำเนินชีวิตร่วมกัน อธิษฐานภาวนาร่วมกัน และมีความเป็นพี่น้องกัน ได้ถูกเรียกให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบริบทที่พวกเขาอาศัยอยู่ รวมถึงในความยากจน ความไม่ปลอดภัย และความเสี่ยงต่าง ๆ ในชีวิต ชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้กำลังได้รับประสบการณ์แห่ง “ความสุขอันแสนหวานของการประกาศข่าวดี” ...

สถิติการเยี่ยมชม

7271364
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1555
1499
3054
7251897
70433
98530
7271364
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 11:11:04

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com