Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #118 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จเยือนคาซัคสถาน (1)

ก้าวไปกับโป๊ป #118 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จเยือนคาซัคสถาน (1)

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถาน #เพื่อส่งเสริมการทำศาสนสัมพันธ์และสันติภาพ  (Pope to visit Kazakhstan to promote interreligious dialogue and peace) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2022 นับเป็นการเดินทางอภิบาลต่างประเทศครั้งที่ 38 ในพระสมัยของพระองค์ และเป็นประเทศที่ 57 ที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือน

คาซัคสถานตั้งอยู่ทางใต้ของรัสเซีย รวมถึงจีน และทะเลแคสเปียน เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 9 ของโลกในด้านมวลดิน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลาง และเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยคาทอลิกแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเมืองคารากันดา (Karaganda)

คาซัคสถานได้รับเอกราชจากรัสเซียในปี 1991 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้รับการเบียดเบียนมาโดยตลอดจากลัทธิคอมมิวนิสต์

#ตามรอยเท้านักบุญยอห์นปอลที่2 (In the footsteps of John Paul II)

นักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ได้เสด็จเยือนคาซัคสถาน (หลังจากการโจมตีตึกแฝดและเพนตากอนในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001) พระองค์ได้ทรงชื่นชมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของศาสนาและชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น คาซัค รัสเซีย ยูเครน และอื่น ๆ อีกมากมายภายในประเทศนี้

พระดำรัสที่สำคัญของพระองค์ในครั้งนั้นก็คือ "ศาสนาไม่สามารถเป็นสถานที่แห่งความขัดแย้งและเรียกร้องให้มีสันติภาพในการปกครอง" (religions cannot be places of conflict and called for peace to reign.) 

#การประชุมผู้นำโลกและศาสนาดั้งเดิม ครั้งที่ 7 (Seventh Congress of Leaders of World and Traditional Religions)

พระสันตะปาปามีวัตถุประสงค์ของการเดินทางในครั้งนี้เพื่อร่วมประชุมผู้นำโลกและศาสนาดั้งเดิม ครั้งที่ 7 ตามคำเชิญของผู้นำบ้านเมืองและผู้นำพระศาสนจักรในคาซัคสถาน โดยพระองค์จะทรงประทับที่กรุงนูร์-สุลต่าน (เดิม ชื่ออัสตานา) เมืองหลวงของคาซัคสถาน ซึ่งการประชุมนี้จะจัดให้มีขึ้นทุก 3 ปีที่กรุงนูร์-สุลต่าน ครั้งล่าสุดถูกจัดขึ้นเมื่อปี 2018 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้การประชุมต้องเลื่อนมาจัดในปีนี้

จุดเด่นของการเดินทางครั้งนี้คือ การปาฐกถาของพระองค์ การอธิษฐานภาวนาอย่างเงียบ ๆ การสนทนาส่วนพระองค์กับผู้นำศาสนาต่าง ๆ รวมถึงอีหม่ามแห่งอัลอาซาร์ อัลตัยยิบ (Grand Imam of Al Azhar, Al Tayyeb)

#พระศาสนจักรที่เล็กแต่เข้มแข็ง (Small but fervent Catholic community)

คาซัคสถานมีประชากรประมาณ 19 ล้านคน, 70 เปอร์เซ็นต์เป็นมุสลิมสุหนี่ (Sunni Muslim), 26 เปอร์เซ็นต์เป็นคริสตชน ส่วนมากเป็นออร์ธอด็อกซ์รัสเซีย, 1 เปอร์เซนต์เป็นคริสตชนคาทอลิก หรือประมาณ 190,000 คน แม้ว่าจะมีจำนวนน้อย แต่ก็เป็นพระศาสนจักรที่เข้มแข็ง ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกับพวกเขาด้วย...

สถิติการเยี่ยมชม

8851515
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
341
3552
10221
8814351
111123
124360
8851515
Your IP: 35.172.165.64
Server Time: 2023-11-29 02:26:44

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com