Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #127 : คาซัคสถานประเทศแห่งการเผชิญหน้า

ก้าวไปกับโป๊ป #127 : คาซัคสถานประเทศแห่งการเผชิญหน้า

#คาซัคสถานประเทศแห่งการเผชิญหน้า (Kazakhstan, a 'country of encounter')

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2022 โอกาสการเข้าเฝ้าทั่วไป พระส้นตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวถึงประสบการณ์การเดินทางของพระองค์ไปยังสาธารณรัฐคาซัคสถานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (13-15 กันยายน) เพื่อร่วมประชุมผู้นำโลกและผู้นำศาสนาดั้งเดิม ครั้งที่ 7, เพื่อส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันและสันติภาพ ณ กรุงนูร์-ซุลตัน

#ผลจากความเชื่อ (The fruits of faith)

คริสตชนคาทอลิกในคาซัคสถาน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยประมาณ 1% ท่ามกลางพี่น้องมุสลิม 70% และอีก 25% เป็นคริสตชนรัสเซียออร์ธอด็อก แต่เป็นชุมชนแห่งความสุข ความชื่นชมยินดี และกระตือรือร้น การดำเนินชีวิตในความเชื่อของพวกเขา ทำให้การประกาศข่าวดีบังเกิดผล ประการแรก คือความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการเป็นเชื้อแป้งให้กับสังคม เป็นเกลือดองแผ่นดิน และแสงสว่างส่องโลก ในการมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งและความไว้วางใจ ซี่งไม่ได้พึ่งพาแต่มนุษย์เพียงลำพังเท่านั้น

คริสตชนคาทอลิกในคาซัคสถาน จึงควรสร้างสัมพันธ์อันดีกับคริสตชนนิกายอื่น ๆ รวมถึงการเป็นพี่น้องกันระหว่างพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่น ๆ เป็นแกะฝูงเล็ก ๆ ที่ไม่ได้ปิดหรือป้องกันตนเองตัวเอง แต่เปิดไปสู่ผู้อื่น อาศัยความไว้วางใจในพระจิตเจ้า ผู้จะทรงพัดพาเราไปในที่ต่าง ๆ ที่พระองค์มีพระประสงค์

#มรณสักขีแห่งความเชื่อ (Martyrs of the faith)

ในแผ่นดินนี้มีมรณสักขีชายหญิงจำนวนมาก ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความเชื่อ ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเบียดเบียนอันยาวนาน ซึ่งระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณร่วมกันระหว่างพระสันตะปาปาฟรังซิสและคริสตชนชาวคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2022 ที่ผ่านมา ถึงแม้จะมีคนมาร่วมไม่มาก แต่เป็นการแสดงออกถึงการเป็นฝูงแกะที่มีความสุข

#กางเขนของพระคริสต์คือสมอเรือของเราที่ไม่เคยทำให้เราสูญเสียความหวัง (The Cross of Christ, our anchor and never-disappointing hope)

"ในโลกที่มีทั้งความก้าวหน้าและการถดถอยเชื่อมโยงกัน ไม้กางเขนของพระเยซูเจ้ายังคงเป็นสมอเรือแห่งความรอด: เป็นเครื่องหมายแห่งความหวังที่ไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะมีรากฐานมาจากความรักของพระเจ้า ความเมตตา และความสัตย์ซื่อ"

“ข้าพเจ้าขอบคุณบรรดาบิชอป และผู้ร่วมงานทุกคน สำหรับกิจการงานทั้งหลายที่พวกคุณทำระหว่างการเดินทางของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสุขความทรงจำที่พวกคุณได้มอบให้กับข้าพเจ้า ที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พบปะกับพวกคุณทุกคน”

#สร้างโลกใหม่ที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน (Building a world of respecting each other)

สำหรับการประชุมผู้นำโลกและผู้นำศาสนาดั้งเดิม ที่จัดขึ้นมายาวนานกว่า 20 ปี โดยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของคาซัคสถาน ที่ทำให้ชาวโลกได้เห็นสถานที่แห่งการพบปะและเสาวนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเป็นพี่น้องหนึ่งเดียวกัน เป็นความพยายามที่จะสร้างโลกใหม่ ที่ทุกคนรับฟังซึ่งกันและกัน ด้วยความเคารพในความแตกต่างอันหลากหลาย

#ต้องให้การยกย่อง (Credit must be given)

จากเอกสารสุดท้ายของการเสวนา ทำให้เกิดการยืนยันที่จะยังคงใช้เอกสารดั้งเดิม ที่ได้ลงนามไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019 ที่กรุงอาบุดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เรื่อง “ความเป็นพี่น้องของมนุษยชาติ”อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเดินทางที่ยาวไกล จากการประชุมผู้นำศาสนาต่าง ๆ เพื่อสันติภาพ สมัยนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี เมื่อปี 1986 รวมถึงสายตาอันยาวไกลของนักบุญพระสั้นตะปาปายอห์นที่ 23, นักบุญพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6, และมหาบุรุษมหาตมะ คานธี

#การระลึกถึงนักบุญมรณสักขีจำนวนมากมาย (Remembering the many martyrs)

ข้าพเจ้านึกถึงบรรดานักบุญมรณสักขีจำนวนมาก ทั้งชายและหญิง ทุกวัย ทุกภาษา และทุกชนชาติ ผู้ได้มอบชีวิตของพวกเขาเพื่อยืนยันถึงความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าแห่งสันติภาพและความเป็นพี่น้องหนึ่งเดียว พวกเขาเหล่านั้นเป็นพยานยืนยันที่เป็นรูปธรรม ที่อุทิศชีวิตของตนเองเพื่อโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคน

ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของพลเมืองใประเทศ ที่มีกลุ่มชาติพันธ์มากกว่า 150 ชนเผ่า มีภาษามากกว่า 80 ภาษา ความหลากหลายของอาชีพและดำรงชีพอันเนื่องมาจากสภาพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ แต่ผู้คนก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติ อาศัยการเปิดใจต้อนรับซึ่งกันและกัน การเคารพ การให้เกียรติ ซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป

#คาซัคสถานเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ (Kazakhstan's best practices and example - a 'no' to nuclear weapons)

ต้องขอชื่นชมประเทศคาซัคสถานที่ปฏิเสธอาวุธนิวเคลียร์ และกำหนดนโยบายด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเดินทางอภิบาลในต่างประเทศในครั้งนี้ ให้เราอธิษฐานภาวนาเพื่อผลดีที่จะได้บังเกิดขึ้น และสำหรับชีวิตของพระศาสนจักรแห่งการเดินทางในประเทศคาซัคสถานด้วย...

สถิติการเยี่ยมชม

7271535
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1726
1499
3225
7251897
70604
98530
7271535
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:15:03

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com