Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #128 : อัศจรรย์ของปลาและความเชื่อที่เมืองโอเซอร์โน คาซัคสถาน

ก้าวไปกับโป๊ป #128 : อัศจรรย์ของปลาและความเชื่อที่เมืองโอเซอร์โน คาซัคสถาน

#อัศจรรย์ของปลาและความเชื่อที่เมืองโอเซอร์โน คาซัคสถาน (The modern-day miracle of the fishes and devotion in Ozernoe, Kazakhstan)

ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานของพระสันตะปาปาฟรังซิสเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (13-15 กันยายน 2022) พระองค์ได้ทำพิธีเสก (อวยพร) พระรูปของแม่พระแห่งที่ราบอันกว้างใหญ่ ('The Mother of the Great Steppe) ณ อาสนวิหารกรุงนูร์-สุลต่าน ซึ่งจะถูกนำไปประดิษฐาน ณ วิหารแห่งชาติเมืองโอเซอร์โนในภายหลัง (ประเทศคาซัคสถานชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่มีที่ราบที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอันกว้างใหญ่ไพศาล)

#คำตอบของพระเจ้าคือการประทานปลาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในคาซัคสถาน (God's answer - enough fish to feed other parts of Kazakhstan)

มงซินญอร์ปีเตอร์ ปีโทลวานี่ (Msgr. Piotr Pytlowany) พระสงฆ์ชาวคาซัคสถาน ได้แบ่งปันเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นให้กับสำนักข่าววาติกันว่า หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ประชาชนทางภาคเหนือของคาซัคสถานเกิดความอดอยาก เพราะอาหารที่มีต้องถูกลำเลียงไปเลี้ยงกองทัพในสนามรบต่าง ๆ

สิ่งที่พวกเขาทำได้ในเวลานั้น ก็คือการอธิษฐานวอนขอจากพระเจ้า ด้วยการสวดสายประคำวิงวอนขอพระนางมารีย์ให้ทรงช่วยเหลือ ซึ่งในเวลานั้นเอง ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้ปกครองพื้นที่บริเวณนี้ ทำให้ไม่มีพระสงฆ์และพิธีบูชาขอบพระคุณก็ถูกห้าม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 1941 (สมโภชพระนางมารีย์ได้รับสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์) ในช่วงเวลานั้น เป็นฤดูใบไม้ผลิ หิมะเริ่มตกลงมาทำให้มีทะเลสาบเล็ก ๆ เกิดขึ้น และในทะเลสาบนั้นได้มีปลาเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ และพอเพียงสำหรับผู้คนในบริเวณนั้นเพื่อประทังชีวิต รวมถึงในบริเวณอื่น ๆ ในคาซัคสถานอีกด้วย ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นี้ต่างก็เชื่อมั่นว่า ปลาที่อยู่ในทะเลสาบนี้เป็นคำตอบของพระเจ้าที่ประทานมาให้พวกเขา

หลายปีผ่านไป อาร์คบิชอปโทมาส เพต้า แห่งอัครสังฆมณฑลอัสตานา (Tomasz Peta of Archdiocese of Astana) ได้เริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับประจักษ์พยานในเหตุการณ์นั้น และสร้างวัดหลังเล็ก ๆ ขึ้นหลังหนึ่ง

จากวัดหลังเล็ก ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งอัศจรรย์ปลาที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในช่วงอดอยาก ได้กลายมาเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญของผู้ที่หิวกระหายฝ่ายวิญญาณ และได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญระดับชาติในปัจจุบัน ผ่านทางพระมารดาแห่งโอเซอร์โน องค์อุปถัมภ์ของวิหารแห่งนี้

(คริสตชนกลุ่มแรกได้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้ในศตวรรษที่ 5 จากนั้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ได้มีบาทหลวงธรรมทูตคณะฟรังซิสกันเข้ามาเผยแพร่ธรรม และดูแลกลุ่มคริสตชนให้เติบโตขึ้น)

#ประวัติความเป็นมา (The history)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 1990 (วันสมโภชนักบุญโยเซฟภัสดาบริสุทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์) บรรดาคริสตชนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดหลังหนึ่งขึ้นมาใหม่ โดยเริ่มต้นก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม โดยมีบาทหลวงโทมาส เพต้า (ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาร์คบิชอป) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

คริสตมาสในปี 1991 ได้มีการสร้างพระรูปพระแม่มารีย์องค์หนึ่ง โดยได้รับการเสก (อวยพร) โดยพระคาร์ดินัลโจเซฟ เกลมป์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1992 จากนั้นบิชอปแจน พาเวล เลงกา (Bishop Jan Pavel Lenga) ได้ทำพิธีเสกพระวิหารหลังนี้ในเวลาต่อมา

ฤดูหนาวปี 1994 คณะสงฆ์ของคาซัคสถานและเอเชียกลาง ได้เลือกพระแม่มารีย์แห่งโอเซอร์โน ให้เป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรคาทอลิกในเอเชียกลาง

วันที่ 25 มีนาคม 1996 โอกาสฉลองพระนางมารีย์แห่งโอเซอร์โนประจำปี ได้ทำการเฉลิมฉลองตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน บิชอปเลงกาได้ทำการถวายประเทศคาซัคสถานไว้ในความดูแลของพระนางมารีย์แห่งโอเซอร์โนนี้

ระหว่างการเสด็จเยือนคาซัคสถานของนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ในปี 2001 พระองค์ได้เป็นประธานในพิธีมอบชาวคาซัคสถานต่อหน้าพระรูปพระนางมารีย์แห่งโอเซอร์โนนี้ ณ กรุงกรุงนูร์-สุลต่าน

#อัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuing the miracle)

ในปี 2017 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและในฤดูหนาว ได้มีปลาเกิดขึ้นจำนวนมากอีกครั้งในทะเลสาบ ซึ่งชาวคาซัคสถานเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สอดคล้องกับการฉลอง 100 ปี แห่งการประจักษ์มาของพระนางมารีย์ที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส...

สถิติการเยี่ยมชม

7271400
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1591
1499
3090
7251897
70469
98530
7271400
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 11:22:29

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com