Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #129 : เศรษฐกิจแบบโป๊ปฟรังซิส: คนหนุ่มสาวคือบุคคลสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง

ก้าวไปกับโป๊ป #129 : เศรษฐกิจแบบโป๊ปฟรังซิส: คนหนุ่มสาวคือบุคคลสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง

#รูปแบบเศรษฐกิจตามแนวความคิ่ดของพระสันตะปาปาฟรังซิส: #คนหนุ่มสาวคือบุคคลสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลง (Economy of Francesco: Young people are 'protagonists of change')

สำนักวาติกันได้จัดการประชุมแบบเข้มข้นหัวข้อ “เรูปแบบเศรษฐกิจตามแนวความคิ่ดของพระสันตะปาปาฟรังซิส” (The Economy of Francesco หรือ EOF) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 ถึงวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2022 ณ เมืองอัสซีซี เมืองเกิดของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ซึ่งเป็นนักบุญที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเลือกใช้พระนามนี้ในการเป็นพระสันตะปาปา โดยจะมีเยาวชนคนหนุ่มสาวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มาร่วมการประชุมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน

#การเตรียมการที่ยาวนาน (Long in the making)

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการเตรียมการมากว่า 3 ปี ทั้งการศึกษาร่วมกัน และการประชุมแบบออนไลน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาด ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสเป็นผู้ริเริ่มให้จัดขึ้น เพื่อเชื้อเชิญบรรดาเยาวชนมาพบปะ เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันความคิดเพื่อเศรษฐกิจของโลกที่ดีกว่าเดิม การให้มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเดินทางไปร่วมการประชุมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2022

#การเคลื่อนไหวระดับโลก (A global movement)

เศรษฐกิจแบบโป๊ปฟรังซิส หรือ EOF จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวระดับโลก โดยคนหนุ่มสาวทั้งหมดจะก้าวเดินไปด้วยกันเพื่อชีวิตและความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างรูปแบบของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสร้างอนาคตใหม่ที่คลอบคลุมและยุติธรรมมากขึ้น

ในปี 2019 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถามนักเศรษฐศาสตร์และคนหนุ่มสาว ให้อุทิศชีวิตของตนเอง เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบเศรษฐกิจที่แตกต่าง ประการแรกก็คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอมากที่สุดในสังคม มากกว่าการมุ่งไปสู่ความสำเร็จหรือความร่ำรวยทางด้านวัตถุ

#คนหนุ่มสาวเป็นผู้นำทาง (Young leading the way)

อาร์คบิชอปโดเมนิโก้ ซอร์เร็นติโน้ แห่งสังฆมณฑลอัสซีซ๊ (Archbishop Domenico Sorrentino of Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, and of Foligno) เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ กล่าวถึงการจัดเตรียมงานมากว่า 4 ปี เพื่อให้แนวคิดสำหรับระบบเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อฟื้นฟูความเป็นมนุษย์และเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อาศัยการระดมความคิดของนักเศรษฐศาสตร์และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์มาอภิปรายและระดมความคิดร่วมกัน ด้วยมุมมองที่สดใหม่ กระตือรือร้น และสร้างสรรค์

#เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า Change for the better)

การจัดการประชุมที่เมืองอัสซีซีจึงมีความหมาย เพราะนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี จะเป็นรูปแบบและแรงบันดาลใจของบรรดาผู้ที่มาประชุมร่วมกัน ณ ที่แห่งนี้ โดยหัวข้อสำหรับการประชุมได้แบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่

1) การเกษตรกรรมและความยุติธรรม, 2) ชีวิตและวิถีชีวิต, 3) กระแสเรียกและกำไร, 4) การทำงานและการดูแล, 5) การจัดการและของขวัญ, 6) การเงินและมนุษยชาติ, 7) การเมืองเพื่อความสุข, ธุรกิจและสันติภาพ, 9) สตรีและเศรษฐกิจ, 10) พลั้งงานและความยากจน, 11)ธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน และ 12) คาร์บอนไดออกไซด์และความไม่เท่าเทียมกัน

นอกจากนี้แล้ว การประชุมจะยังพูดถึงเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้แก่ สงครามในยูเครนและในที่อื่น ๆ ทั่วโลก ภาวะเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก อากาศที่เปลี่ยนแปลง และสาเหตุอื่น ๆ ที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวง

#ผลของกระบวนการที่ยาวนาน (Fruit of a long process)

ซิสเตอร์อเล็กซานดร้า ซเมอร์รีลลี่ (Sister Alessandra Smerilli, F.M.A.) เลขาธิการสำนักส่งเสริมการพัฒนามนุษย์เชิงบูรณาการแห่งสันตะสำนัก,  คณะกรรมการควบคุมโรคโควิด (2022), และคณะกรรมการศึกษาเศรษฐกิจแบบโป๊ปฟรังซิส กล่าวว่า

การประชุมนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้นและจบไป แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการนำสมณลิขิตของพระสันตะปาปาฟรังซิสมาใช้อย่างจริงจังเรื่องสิ่งแวดล้อม (Laudato si') และความเป็นพี่น้องกัน (Fratelli tutti) ซึ่งจะนำมาซึ่งความชื่นชมยินดี อันเป็นเป้าหมายของพระศาสนจักรทั้งหมด และจะถูกแจกจ่ายไปยังพระศาสนจักรท้องถิ่นต่อไป...

https://francescoeconomy.org

สถิติการเยี่ยมชม

7271692
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1883
1499
3382
7251897
70761
98530
7271692
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 13:02:58

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com