Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #130 : พระนางมารีย์แห่งที่ราบอันกว้างใหญ่

ก้าวไปกับโป๊ป #130 : พระนางมารีย์แห่งที่ราบอันกว้างใหญ่

#พระนางมารีย์แห่งที่ราบอันกว้างใหญ่ (The Mother of the Great Steppe)

นายดอสโบล คาซิมอฟ (Dosbol Kasymov) ศิลปินชาวคาซัคสถาน เป็นผู้ที่วาดภาพพระนางมารีย์อุ้มพระกุมารเยซูเจ้าไว้ในอ้อมอก ชื่อว่า “พระนางมารีย์แห่งที่ราบอันกว้างใหญ่” (The Mother of the Great Steppe)

ที่ราบอันกว้างใหญ่นี้ (Great Steppe)  เป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายที่ไม่มีต้นไม้ปกคลุม อยู่ทางตอนเหนือของประเทศคาซัคสถาน หรือทางตอนใต้ของเทือกเขาอูราล (The Ural Mountains) อันเป็นคุณลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศคาซัคสถาน

นับได้ว่าเป็นภาพวาดแรกที่ได้นำคุณลักษณะของหญิงชาวคาซัคสถานมาเป็นรูปแบบของพระนางมารีย์ และเด็กน้อยชาวคาซัคสถานมาเป็นรูปแบบของพระกุมารเยซูเจ้า ทั้งสองสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองของชาวคาซัคสถาน

ส่วนพระกุมารเยซูเจ้านั้นคาดเชือกเอวของผู้ใหญ่ หมายถึง ความตายที่พระองค์จะต้องพบเจอเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ และสวมเสื้อคลุมของชาวโรมัน ซึ่งพระองค์จะทรงใช้สวมใส่ขณะที่แบกไม้กางเขน ส่วนทูตสวรรค์ทั้งสองข้างกำลังเล่นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของคาซัคสถาน

โดยภาพวาดนี้ได้ทำการเสก (อวยพร) โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐคาซัคสถานระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2022 โดยพระองค์ได้ทรงเสกพระรูปนี้ระหว่างการพบปะกับบรรดาบิชอป บาทหลวง นักบวชชายหญิง สังฆานุกร และผู้ทำงานอภิบาลด้านต่าง ๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 ณ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงนูร์-สุลต่าน

หลังจากนั้นจะถูกนำไปประดิษฐาน ณ พระวิหารแห่งชาติ แม่พระแห่งโอเซอร์โน่ (National Shrine of Ozernoe) หรือพระนางมารีย์ราชินีแห่งสันติภาพ โดยจะสร้างวัดน้อยขึ้นเป็นพิเศษ มีลักษณะเป็นเต้นท์ทรงกลมพื้นเมืองของชาวคาซัคสถาน (yurt) เพื่อใช้เป็นที่อธิษฐานภาวนาต่อหน้าพระรูปนี้

นายดอสโบล คาซิมอฟ (Dosbol Kasymov) ศิลปินผู้วาดภาพนี้ไม่ได้เป็นคริสตชนคาทอลิก และไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจมากนัก แม้ว่าจะพบความยากลำบากในการจินตนาการและวาดภาพนี้ แต่ก็ทุ่มเทจนภาพวาดนี้สำเร็จสมบูรณ์...

สถิติการเยี่ยมชม

7271567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1758
1499
3257
7251897
70636
98530
7271567
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:24:54

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com