Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #132: เราต้องแบ่งขนมปังบนพระแท่นแห่งโลกนี้

ก้าวไปกับโป๊ป #132: เราต้องแบ่งขนมปังบนพระแท่นแห่งโลกนี้

#เราต้องแบ่งขนมปังบนพระแท่นแห่งโลกนี้ (Bread must be shared on the table of the world)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเสด็จไปยังเมืองมาเตร่า (Matera) ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศอิตาลี เพื่อร่วมงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทแห่งชาติ (อิตาลี) ครั้งที่ 27 ทรงเทศน์สอนคริสตชนจากพระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดาเรื่อง “เศรษฐีกับลาซาลัส” (ลก 16:19-31) ว่า “ไม่มีการนมัสการศีลมหาสนิทโดยปราศจากความรักความเมตตาต่อคนยากจน” เพราะลาซาลัสผู้ยากจน ได้รอคอยเศษขนมปังที่หล่นจากโต๊ะของเศรษฐีมาตลอดชีวิต แต่ความหวังของเขาไม่เคยสมหวังเลย

เศรษฐีที่ร่ำรวย สวมเสื้อสีม่วงราคาแพงและผ้าลินินเนื้อดี จัดงานเลี้ยงอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยทุกวัน ขณะที่ลาซาลัส ขอทานยากจน เนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล นอนรอเศษอาหารอยู่หน้าบ้านของเศรษฐี หวังว่าจะมีเศษขนมปังหล่นลงมาจากโต๊ะอาหารของเศรษฐี เพื่อเขาจะได้กินบ้าง

พระวรสารตอนนี้ ทำให้เราระลักว่า เศษขนมปังไม่เคยหล่นลงมาจากโต๊ะอาหารของเศรษฐีในโลกนี้เลย ในขณะที่คนยากจนรอคอยอย่างสิ้นหวัง กลิ่นน้ำหอมไม่เคยได้เล็ดลอดออกมาให้พวกเขาได้สัมผัสกลิ่น และความยุติธรรมในสังคมที่พวกเขาไม่เคยได้รับ

พระสันตะปาปาฟรานซิสเชื้อเชิญให้คริสตชน “กลับไปลิ้มรสขนมปัง เพื่อระลึกว่าในขณะที่การดำรงอยู่บนโลกของเรากำลังถูกกลืนกิน ศีลมหาสนิทให้ความหวังแห่งคำสัญญาเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ และนำเราไปสู่ชีวิตใหม่หลังจากเอาชนะความตายแล้ว” เราจึงควรถามตัวของเราเองว่า “ศีลมหาสนิทเป็นบ่อเกิดและสูงสุดในชีวิตของเราหรือไม่? และอย่างไร?”

#ความเป็นอันดับหนึ่งของพระเจ้า (The primacy of God)

เศรษฐีในคำอุปมาไม่เคยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเลย เขาสนใจแต่ความมั่นคง มั่นคั่ง ความพึงพอใจ และความสุขในโลกนี้เท่านั้น เขาเทิดทูนทรัพย์สมบัติในโลกนี้แทนพระเจ้า เขาปิดตัวเองอยู่ในโลกแคบ ๆ ของเขาในโลกนี้ด้วยความพึงพอใจส่วนตัว เมามาย ลุ่มหลงในเงินทอง มึนงงในความไร้สาระ และหมกมุ่นอยู่กับตนเอง

เศรษฐีคนนี้เราจึงไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไร เราจึงเรียกเขาว่า “เศรษฐี” เพราะอัตลักษณ์ของเขาคือ “การครอบครอง” เช่นเดียวกับความเป็นจริงที่น่าเศร้าในโลกของเราทุกวันนี้ เมื่อเราสับสนกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เรามี เมื่อเราตัดสินผู้คนด้วยความร่ำรวย ตำแหน่งที่พวกเขาเป็น หน้าที่ที่พวกเขารับผิดชอบ และยี่ห้อเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่

มันเป็นรูปแบบหนึ่งของการนับถือศาสนาในโลกนี้ ที่เน้นการมีและการแสดงออกมาให้เห็นภายนอก หลายครั้งดูเหมือนว่าจะครอบครองโลกนี้ แต่สุดท้ายแล้ว ก็นำความว่างเปล่ามาให้ชีวิต

ตรงกันข้าม เราทราบชื่อขอทานคนนั้นว่า “ลาซาลัส” แปลว่า “พระเจ้าจะทรงช่วยเหลือ” (God will help) เขาเป็นตัวแทนของผู้ยากจน บุคคลชายขอบ แต่เขามีเกียรติอย่างเต็มเปี่ยม เพราะเขามีความผูกพันอยู่กับพระเจ้า ในชื่อของเขามีพระเจ้าปรากฏอยู่ พระเจ้าจึงเป็นความหวังในชีวิตของเขา

นี่จึงการท้าทายว่า ศีลมหาสนิทได้มอบอะไรให้กับชีวิตของเรา เรานมัสการพระเจ้าหรือว่านมัสการตัวของเราเอง หากเรานมัสการตัวของเราเอง เราก็จะตายเพราะขาดอากาศหายใจจากการกักขังตัวเองอยู่ในพื้นที่แคบ ๆ ที่เรากำหนดขึ้นมา

หากเรานมัสการเศรษฐีหรือความร่ำรวยในโลกนี้ พวกเขาก็จะครอบครองเรา และทำให้เราได้กลายเป็นทาสของพวกเขา หากเรานมัสการพระเจ้าจากสิ่งที่ปรากฏออกมาให้เห็นทางวัตถุภายนอก ก็จะทำให้เรามึนเมาในความสิ้นเปลือง และปลายทางสุดท้ายของชีวิต มันก็จะนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงให้กับเราได้เห็นเท่านั้น

แต่ถ้าเรานมัสการพระเยซูเจ้าที่ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท เราก็จะได้รับรูปแบบใหม่แห่งการดำเนินชีวิตท่ามกลางโลกนี้ เราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราครอบครองอยู่ หรือหยุดอยู่เพียงแค่ความสำเร็จที่เราสามารถทำได้ คุณค่าของชีวิตที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ฉันสามารถแสดงออกมาได้มากแค่ไหน หรือว่าลดน้อยลงเมื่อชีวิตล้มเหลวหรือตกต่ำ

ฉันเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักคนหนึ่ง พระเจ้าทรงอวยพรชีวิตของฉัน พระองค์ทรงสวมเสื้อคลุมให้ฉันด้วยความงดงาม และต้องการให้ฉันเป็นอิสระจากพันธนาการใด ๆ ทั้งปวงในโลกนี้ ใครก็ตามที่นมัสการพระเจ้า เขาจะไม่สามารถเป็นทาสของสิ่งอื่นใดได้

#ความรักต่อเพื่อนพี่น้อง (Love for our brothers and sisters)

เคียงคู่กับการเลือกพระเจ้ามาเป็นอันดับแรก ศีลมหาสนิทเรียกร้องให้เราแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ศีลมหาสนิทเป็นศีลแห่งความรัก เป็นพระเยซูเจ้าเองที่มอบตัวเองและยอมบิ (หัก) ตัวของพระองค์เองเพื่อเรา และทรงขอให้เราปฏิบัติเช่นเดียวกับพระองค์

เศรษฐในพระวรสารไม่ได้กระทำเช่นนั้น เมื่อเขาจบชีวิตในโลกนี้ลง พระเจ้าได้เปลี่ยนโต๊ะของเขา จากโต๊ะแห่งความร่ำรวยกลายเป็นโต๊ะแห่งความยากจน ทำให้เขาได้เห็นลาซาลัส ซึ่งในโลกนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อน รวมถึงอับราฮัม แต่ว่าระหว่างเขามีเหวลึกและกว้างขวาง กันพวกเขาไม่ให้ไปหากันและกัน (ลก 16:26) เช่นเดียวกับการมีอะไรบางสิ่งบางอย่างกั้นเศรษฐีไม่ให้ไปเห็นและไปพบขอทานลาซาลัส ในขณะที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้

ชีวิตในอนาคตหรือในโลกนี้จะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับชีวิตในปัจจุบันของเรา ถ้าเราขุดช่องว่างระหว่างเรากับเพื่อนพี่น้อง ก็เท่ากับเราได้ขุนหลุมฝังศพของตัวของเราเองเอาไว้ด้วย หากเราสร้างกำแพงกั้นเพื่อนพี่น้องของเรา เราก็อยู่ในคุกหรือในที่กักขังที่ตัวของเราเองสร้างขึ้นมา ในความโดดเดี่ยวและความตาย

เช่นเดียวกับในโลกนี้ที่ยังมีความอยุติธรรม ความไม่เท่าเทียมกัน ในการครอบครอบทรัพยากรต่าง ๆ ในโลกนี้ การใช้กำลังกดขี่ผู้ที่อ่อนแอกว่า การไม่สนใจเสียงร้องของคนยากจน หุบเหวที่เราได้สร้างขึ้นได้ทำให้พื้นที่ระหว่างเรากับบุคคลชายขอบกว้างมากขึ้น ทำให้เราไม่สนใจผู้อื่น

พลังจากศีลมหาสนิทจะช่วยเปลี่ยนแปลงพวกเรา จากความเย็นเฉยไปสู่ความรักความเมตตา จากการสร้างขยะเป็นการแบ่งปัน จากความเห็นแก่ตัวไปสู่ความรัก จากความสนใจแต่ตัวเองไปสู่ความเป็นพี่น้องกัน

#พระศาสนจักรแห่งศีลมหาสนิท (A Eucharistic Church)

พระศาสนจักรแห่งศีลมหาสนิท จะถูกสร้างขึ้นจากชายหญิงที่ยอมหักตนเองเช่นเดียวกับแผ่นปังที่ถูกบิจากพระสงฆ์ เพื่อมอบตนเองแด่ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้คนที่โดดเดี่ยวและยากจน ผู้คนที่หิวการหายความอ่อนโยนและความเมตตา ผู้คนที่พังทลายเพราะขาดเชื้อแห่งความหวัง

พระศาสนจักรจะต้องคุกเข่าลงและนมัสการพระเยซูเจ้าที่ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท ก้มหน้าและโน้มตัวลงด้วยความเห็นอกเห็นใจต่อบาดแผลของผู้ที่มีความทุกข์ทรมาน การยกผู้ยากจนขึ้น เช็ดน้ำตาให้กับผู้โศกเศร้า เปลี่ยนตัวเองให้เป็นขนมปังแห่งความหวังและความชื่นชมยินดีให้กับบุคคลอื่น

เหตุฉะนี้ การนมัสการศีลมหาสนิทที่แท้จริงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากความรักความเมตตาบุคคลเช่นเดียวกับลาซาลัสในทุกวันนี้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา

จากหัวข้อของงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทในครั้งนี้ที่ว่า “กลับไปลิ้มรสขนมปัง” เพราะในขณะที่เรากระหายความรักและความหวัง หรือเรารู้สึกท้อแท้จากการทดลองและความทุกข์ทรมานในชีวิต พระเยซูทรงกลายเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงเราและเยียวยารักษาเรา

#อัครสาวกแห่งความเป็นพี่น้องกัน (Apostles of fraternity)

ให้เรากลับไปชิมรสขนมปัง เพราะในขณะที่ความอยุติธรรมและการเลือกปฏิบัติได้เกิดขึ้นกับคนยากจนในโลกนี้ พระเยซูเจ้าทรงประทานขนมปังแห่งการแบ่งปันให้กับเรา และส่งเราออกไปเป็นอัครสาวกแห่งความเป็นพี่น้องกัน สร้างความยุติธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุก ๆ วันของเรา

ให้เรากลับไปชิมรสขนมปัง เป็นพระศาสนจักรแห่งศีลมหาสนิท ที่มีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางและกลายเป็นขนมปังแห่งความอ่อนโยนและเมตตาสำหรับทุกคน

ให้เรากลับไปชิมรสขนมปัง เพื่อระลึกว่า ในขณะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ ชีวิตของเราก็กำลังถูกกลืนกินเข้าไป ศีลมหาสนิทได้ให้ความหวังแห่งการกลับคืนชีพ และนำเราไปสู่ชีวิตใหม่ที่ชนะความตาย

ให้เรากลับไปชิมรสขนมปัง เมื่อเรารู้สึกสิ้นหวัง โดดเดี่ยว วิตกกังวล ความทุกข์ทรมานจากบาป ความกลัวว่าจะไม่สำเร็จ

ให้เรากลับไปยังพระเยซูเจ้า ให้เรานมัสการพระองค์ ให้เราต้อนรับพระองค์ ผู้ทรงเอาชนะความตายและฟื้นฟูชีวิตของเราขึ้นใหม่เสมอ...

สถิติการเยี่ยมชม

8851663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
489
3552
10369
8814351
111271
124360
8851663
Your IP: 35.172.165.64
Server Time: 2023-11-29 03:38:02

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com