Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #133: สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

ก้าวไปกับโป๊ป #133: สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

#สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (‘Continue to be creative')

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 กลุ่มเยาวชนคาทอลิกซาโลม (Salom Movement แปลว่า สมาคมหรือกลุ่มแห่งสันติสุข) จำนวนกว่า 1,000 คน ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี ในประเทศบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประกาศข่าวดีให้กับเยาวชนโดยเยาวชน ซึ่งโดยปกติแล้วพวกเขาจะมาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาทุก 5 ปี

#กลุ่มซาโลม (The "Shalom" Community)

ก่อตั้งในเมืองฟอร์ตาเลซา ประเทศบราซิล (Fortaleza, Brazil) ในปี 1982 โดย มอยเซส ลูโร เด อาเซเวโด ฟิลโญ และ มาเรีย เอ็มเมียร์ โอเควนโด โนเกรา (Moysés Louro de Azevedo Filho and Maria Emmir Oquendo Nogueira) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเป็นเมล็ดพันธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงและสร้างสันติ ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า จากนั้นได้แพร่ขยายไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก จนกระทั่งปี 2007 ได้รับการยอมรับจากสมณสภาเพื่อฆราวาส (the Pontifical Council for the Laity) ให้เป็นองค์กรคริสตชนฆราวาสสากล (an international association of faithful)

ปัจจุบันองค์กรซาโลมมีสมาชิก 1,500 กลุ่ม ใน 33 ประเทศ มีสมาชิกที่ปฏิญาณตนประมาณ 15,000 คน ซึ่งไม่รวมสมาชิกอาสาสมัครอีกจำนวนมาก

#พลังของพระจิตเจ้าทำให้พระศาสนจักรมีชีวิตชีวาและก้าวไปข้างหน้า (It is the Holy Spirit who makes the Church live)

มีตัวแทนเยาวชน 5 คน จากประเทศต่าง ๆ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานและชีวิตของพวกเขาต่อหน้าพระสันตะปาปาในหัวข้อต่าง ๆ กัน คือ

1) ความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับพวกเขาท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวาย,

2) การให้กำลังใจผู้อื่นด้วยพระวาจาของพระเจ้าในบริบทที่แตกต่างกัน,

3) บทบาทของเยาวชนในพระศาสนจักร,

4) ความสำคัญของความสัมพันธ์กับคนยากจน, และ

5) สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของกลุ่มซาโลม

โดยพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงรับฟังพวกเขาด้วยความตั้งใจ ทรงให้คำแนะนำ เพื่อให้กำลังใจเยาวชนเหล่านั้น

#การพักอยู่กับพระเยซูเจ้า (Abide in Jesus)

เยาวชนผู้หญิงชื่อ ฟาบิโอลา (Fabiola) ได้แบ่งปันประสบการณ์ความสัมพันธ์ของเธอกับพระเจ้าท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวาย พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้คำแนะนำกับเธอว่า เราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาพักอยู่กับพระเยซูเจ้า ในความรักของพระองค์ ซึ่งจะช่วยสัมผัสหัวใจของผู้คน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใด ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ที่เหลือพระจิตเจ้าจะทรงนำทางเรา

#เยาวชนเป็นบุคคลสำคัญในพระศาสนจักร (Youth protagonism in the Church)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงให้ความสำคัญกับเยาวชน ในการเป็นผู้นำในพระศาสนจักร ทรงกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องฟังเสียงของเยาวชน” “ต้องพูดคุยกับพวกเขา” และ “แบ่งปันประสบการณ์ต่าง ๆ กับพวกเขา”

การเป็นเยาวชนไม่เกี่ยวข้องกับอายุ ร่างกาย แต่ที่สำคัญคือ “หัวใจของการเป็นเยาวชน” มีเยาวชนหลายคนเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักร เช่น บุญราศีคาโล อาคูติส, นักบุญปีเอร์โจร์โจ้ ฟราสซาติ, นักบุญกาเบรียลแห่งแม่พระมหาทุกข์, นักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู, นักบุญฟรังซิสและนักบุญคาร์ร่าแห่งอัสซีซี

#ความสัมพันธ์กับคนยากจน (Friendship with the poor)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงยกตัวอย่างของนักบุญคุณแม่เทเรซาที่หลายคนรู้จัก เธอได้ออกไปพบพระเยซูเจ้าในบุคคลที่ถูกทอดทิ้ง

ส่วนอนาคตของกลุ่มซาโลม พระสันตะปาปาให้สมาชิกแต่ละคนรักษาความกระตือรือร้นในงานแพร่ธรรม ซึ่งได้ช่วยทำให้พระศาสนจักรมีชีวิตชีวา ไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงาน คนโสด และพระสงฆ์ด้วย

#อย่าเก็บความเชื่อเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ (not to keep their faith in a “museum.”)

“ซาโลม” แปลว่า “สันติสุขจงอยู่กับท่าน” สันติสุขนี้ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า กับตัวของเรา และกับคนอื่น ๆ ที่เราจะไปพบ

#การฟังเสียงของพระศาสนจักรผู้เป็นมารดา (Listening to the Mother Church)

อาศัยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การนมัสการศีลมหาสนิท การสารภาพบาป คุณค่าของการเทศน์สอน ดนตรี การรำพึงไตร่ตรองทั้งส่วนตัวและส่วนรวม นี่คือความเป็นคาทอลิกอย่างแท้จริง เป็นความมั่งคั่งที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ที่เราสามารถพบได้ในพระศาสนจักรที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอ

ให้เราอย่าลืมฟังเสียงของพระจิตเจ้า การฟังเสียงของกันและกัน และคำแนะนำของพระศาสนจักร เพื่อที่จะทำให้เราแน่ใจในการตัดสินใจก้าวเดินไปข้างหน้าบนหนทางของเรา โดยปราศจากการยึดมั่นในความคิดส่วนตัวของเรา และการกระทำเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

#ขอให้นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีและนักบุญเทเรซาแห่งพระเยซูอยู่เคียงข้างพวกคุณในการเดินทาง (May St. Francis of Assisi and St. Teresa of Jesus accompany you)

ขอให้พระนางมารีย์ แบบอย่างแห่งการอุทิศตนเองเพื่อพระเจ้า ช่วยอ้อนวอนเพื่อพวกเราจะได้มีความไว้วางใจและมอบตัวของเราเองแด่พระบิดาเจ้า พากเพียรในการตัดสินใจเลือกกระทำความดี ขอพระเจ้าได้มอบพระพรพิเศษสำหรับชีวิตของพวกคุณและดำรงอยู่ตลอดไปด้วยพระหรรษทานของพระองค์ ข้าพเจ้าขออวยพรพวกคุณ และขอให้พวกคุณโปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย...

สถิติการเยี่ยมชม

7271565
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1756
1499
3255
7251897
70634
98530
7271565
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:24:28

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com