Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #134: การภาวนาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแยกแยะ

ก้าวไปกับโป๊ป #134: การภาวนาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแยกแยะ

#การภาวนาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการแยกแยะ (Prayer is indispensable aid to discernment)

ในการเข้าเฝ้าทั่วไปวันพุธที่ 28 กันยายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเทศน์สอนเรื่อง ความสำคัญในการภาวนา ที่จะช่วยเราใกล้ชิดกับพระเจ้า และการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ เป็นพิเศษเมื่อเกี่ยวข้องกับความรัก การภาวนาทำให้เราไปไกลกว่าความคิดของเรา เข้าไปสู่ความใกล้ชิดกับพระเจ้า ทำให้เกิดความรู้สึกแห่งความรักเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ

เคล็ดลับของบรรดานักบุญคือการใกล้ชิดและความเชื่อมั่นในพระเจ้า ซึ่งช่วยทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า

#เราเองทั้งหมดต้องการการแยกแยะ (whole self required to discern)

การแยกแยะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ซึ่งไม่ง่ายเสมอไม่ ดังที่นักบุญเปาโลได้กล่าวว่า “แม้ว่าเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไร แต่เราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรทำ” (รม 7:15) เพราะมนุษย์เราไม่ใช่เครื่องจักรกล เรามีอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า หรือกระทำสิ่งที่ถูกต้อง

ดังอัศจรรย์แรกที่พระเยซูเจ้ากระทำในพระวรสารของนักบุญมาระโก เกี่ยวกับการขับไล่ปีศาจของพระเยซูเจ้าให้ออกจากชายคนหนึ่ง ไม่ได้เป็นชายคนนั้นที่ปฏิเสธพระเยซูเจ้า แต่เป็นปีศาจที่สิงอยู่ในชายคนนั้นที่ปฏิเสธพระองค์ กล่าวว่า “ท่านมายุ่งกับเราทำไม” (มก 2:24) ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้เขาไม่มีความสุขในชีวิต แต่สุดท้าย ปีศาจตนนั้นก็ยอมออกจากชายคนนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงเงียบ และออกไปจากผู้นี้” (มก 2:25)

#อารมณ์ความรู้สึกช่วยเราให้ตัดสินใจเลือกได้ดียิ่งขึ้น (Emotions helpful in discernment)

อีกตัวอย่างหนึ่ง ในพระวรสารของนักบุญมัทธิว ที่เศรษฐีหนุ่มกลับไปด้วยความเศร้า เมื่อพระเยซูเจ้าแนะนำให้เขาละทิ้งทรัพย์สินทุกอย่างที่เขามี (มก 10:17-30) ความเศร้าโศกหรือความกลัว เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความห่างไกลจากพระเจ้า

เศรษฐีหนุ่มยึดติดกับทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกที่เขามี มันทำให้เขาลำบากและเป็นทุกข์ นั่นแสดงให้เราเห็นว่า ความสุขแท้ที่จะเกิดขึ้น มาจากความใกล้ชิดพระเจ้าและติดตามพระองค์ มากกว่ามายึดติดกับทรัพย์สมบัติใด ๆ ในโลกนี้

บางครั้งการตัดสินใจแยกแยะเป็นสิ่งที่ยาก เพราะเราถูกหลอกลวงจากสิ่งที่ปรากฏขึ้น การภาวนาจะช่วยเราให้เติบโตในความใกล้ชิดกับพระเจ้า แม้บางครั้งเราจะสับสน การภาวนาจะช่วยทำให้เราเปิดใจต้อนรับแสงสว่างของพระองค์ ดังคำกล่าวของพระคาร์ดินัลนิวแมน ที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า

“ชีวิตของบรรดานักบุญได้สะท้อนแสงสว่าง และแสดงให้เราได้เห็นชีวิตประจำวันอันเรียบง่ายของความรักของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของพวกเขา และทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้”

เช่นเดียวกับคู่สมรสสองคน ที่เติบโตขึ้นมาคล้ายคลึงกันหลังจากอยู่ด้วยกันหลายปี การอธิษฐานด้วยความรัก สามารถทำให้เราเติบโตขึ้นในความคล้ายคลึงกับพระเจ้า และช่วยให้เรารับรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเรา

ให้เรารักการภาวนาในชีวิตประจำวัน เพื่อที่เราจะได้เติบโตในพระหรรษทานของพระองค์ ในความสัมพันธ์กับพระองค์ เหมือนกับเพื่อนที่สนทนาด้วยกัน...

สถิติการเยี่ยมชม

7271421
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1612
1499
3111
7251897
70490
98530
7271421
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 11:31:26

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com