Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #135: ขอให้กีฬาเป็นบ้านที่เปิดและต้อนรับทุกคน

ก้าวไปกับโป๊ป #135: ขอให้กีฬาเป็นบ้านที่เปิดและต้อนรับทุกคน

#ขอให้กีฬาเป็นบ้านที่เปิดและต้อนรับทุกคน (May sport be home for all, open and welcoming)

บ่ายวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับนักกีฬา ผู้จัดการ และผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดนานาชาติเรื่องกีฬา (International Summit on sport) ซึ่งจัดโดยสมณองค์กรเพื่อคริสตชนฆราวาส ครอบครัวและชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา ร่วมกับสถาบันยอห์นปอลที่ 2 ทรงกล่าวว่า “กีฬามีไว้เพื่อทุกคนเพื่อสร้างความแน่นแฟ้น เข้าถึงได้ และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล”

การประชุมนี้มีขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 29 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2022 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักวาติกัน มีตัวแทนจาก 40 ประเทศ หลากหลายความเชื่อ รวมถึงผู้อพยพ อดีตผู้ต้องขัง ผู้พิการทางด้านร่างกายและสติปัญญา เพื่อประชุมร่วมกันถึงความสำคัญของกีฬาที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ วุฒิภาวะส่วนบุคคล ความสามัคคี และสันติภาพ

#แถลงการณ์สุดท้าย (Final Declaration)

หลังจากแถลงการณ์สุดท้ายของการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อย พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวว่า “เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายสูงส่งนี้เป็นจริง เราต้องเล่นกันเป็นทีม ต้องทำงานด้วยกันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้กีฬาเป็นสถานที่พบปะกันระหว่างบุคคลต่าง ๆ เป็นการอบรมด้านคุณธรรมและความเป็นพี่น้อง

ซึ่งโรงเรียนของพระศาสนจักร วัดต่าง ๆ และศูนย์เยาวชน จะต้องอบรมเยาวชนผ่านทางการเล่นกีฬาตามจิตตารมณ์เหล่านี้

#ความรู้สึกของการมีส่วนร่วม (A sense of participation)

การให้ความสำคัญกับบุคคลในการเล่นกีฬา ถือเป็นความสำคัญประการแรก การเล่นกีฬาทำให้เกิดความรู้สึกของการมีส่วนร่วม การแบ่งปัน การเป็นเจ้าของ ความเป็นหมู่คณะ การบูรณาการ และนำไปสู่สันติภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับบรรดาเด็ก ๆ และเยาวชน การเล่นกีฬาช่วยทำให้พวกเขามีความสุข เป็นกันเอง และมีมิตรภาพกับผู้คนที่หลากหลาย

#นักกีฬาเป็นต้นแบบ (Athletes as role models)

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสกับ่บรรดานักกีฬาว่า พวกเขาเป็นดังต้นแบบสำหรับเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การช่วยให้บุคคลชายขอบให้มีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมในสังคมมากยิ่งขึ้น

กีฬาไม่ได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น หรือความโดดเด่น แต่เป็นกระบวนการในการอบรมด้านการศึกษาและสังคม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมชีวิตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ การมีบุคลิกภาพที่ดี

#ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ (Everyone can participate)

การเล่นกีฬาควรเปิดกว้างสำหรับทุกคนให้เข้ามามีส่วนร่วม หรือเล่นกีฬาด้วยกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเอาชนะอุปสรรคด้านร่างกาย (ความพิการ) ด้านสังคม (คนยากจน) ด้านวัฒนธรรม (ที่แตกต่าง) หรือด้านเศรษฐกิจ ที่กีดกันคนบางคนไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมได้

#การพัฒนาพรสวรรค์ (Developing talents)

อาศัยการเล่นกีฬา ผู้คนสามารถพัฒนาพรสรรค์ที่ได้รับมาให้ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย จิตวิทยา เพราะพวกเราทราบดีว่า ไม่มีใครเป็นซุปเปอร์แมน เราแต่ละคนล้วนมีความจำกัด มีความอ่อนแอ แต่พวกเราต่างก็ทำดีที่สุด อาศัยการมีวินัยในการฝึกซ้อม เพื่อทำให้ร่างกายได้พัฒนาไปสู่ความงามและความสมบูรณ์ ดังที่พระเจ้าทรงสร้างเรามา

#เป็นบ้านสำหรับทุกคน (A home for all)

ด้วยการเปิดใจและต้อนรับซึ่งกันและกัน ในความรู้สึกของการเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำให้เราได้พบเพื่อนพี่น้อง ในโลกของกีฬา...

สถิติการเยี่ยมชม

7271713
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1904
1499
3403
7251897
70782
98530
7271713
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 13:10:47

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com