Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #136 : กล้าที่จะฟื้นฟูพันธกิจในการรับใช้คนยากจน

ก้าวไปกับโป๊ป #136 : กล้าที่จะฟื้นฟูพันธกิจในการรับใช้คนยากจน

#กล้าที่จะฟื้นฟูพันธกิจในการรับใช้คนยากจน ('Dare to renew your mission to serve the poor')

เมื่อว้นเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2022 พระสันตะปาปาทรงพบปะกับพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการทำการสมัชชาของคณะ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน และจะสิ้นสุดในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ เพื่อวางแผนการทำงานอีก 6 ปีข้างหน้า และได้เลือกอัคราธิการของคณะคนใหม่คือคุณพ่อโรเจริโอ โกเมส (Fr. Rogério Gomes)

#จงอย่ากลัวที่จะเลือกหนทางใหม่ๆ (Don't be afraid to take new paths)

การทำสมัชชาของคณะ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำตามกฎระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่เป็นการฟื้นฟูชีวิตเหมือนกับวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมา (Pentecost) เพื่อสรรสร้างสิ่งใหม่ ในการทบทวนอัตลักษณ์ของตนเอง พันธกิจ ชีวิตนักบวช การอบรม และการบริหารปกครอง ตามพระพรของนักบุญอัลฟอลโซผู้ก่อตั้งคณะได้วางไว้

จงอย่ากลัวที่จะเลือกหนทางใหม่ และเสวนากับโลกยุคปัจจุบัน โดยยังคงจับตามองไปยังองค์พระเยซูเจ้า ผู้ทรงยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสิ้นเชิง และวางรูปแบบแห่งการรับใช้ไว้ให้กับเรา จงอย่ากลัวการรับใช้คนยากจนที่จะทำให้มือของเราสกปรก

#การกลับใจและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆ (Conversion of heart and change of structures)

จงดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของคณะด้วยความเต็มใจ ที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาและการทดลองต่าง ๆ เพื่อนำองค์พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ ไปยังทุกคน สิ่งที่สำคัญในการฟื้นฟูพระศาสนจักรและชีวิตนักบวชก็คือ การปฏิบัติตามพันธกิจของพระเยซูเจ้า ด้วยความซื่อสัตย์และสร้างสรรค์

การฟื้นฟูต้องการกระบวนการในการกลับใจ คือการเปลี่ยนแปลงหัวใจและจิตใจของเรา นั่นก็คือ การสำนึกผิด ในขณะเดียวกัน การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงธรรมประเพณีเก่า ๆ (เหยือกเก่า ๆ) ที่เคยปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา ซึ่งอาจะทำให้เราต้องเจ็บปวด แต่ก็จำเป็น หากเราต้องการจะเป็นธรรมทูตแห่งความหวัง

#การเป็นธรรมทูตแห่งความหวัง (Being missionaries of hope)

ผู้ที่ยึดมั่นในตนเองมากเกินไป โดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเป็นเส้นโลหิตหัวใจตีบได้ ซึ่งเป็นการขัดขวางการทำงานของพระจิตเจ้า ที่อยู่ในหัวใจของมนุษย์ เราอย่าสร้างอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพระจิตเจ้า ประการแรกในหัวใจของเรา และในรูปแบบการดำเนินชีวิตของเรา ด้วยการทำงานเช่นนี้ก็จะทำให้เราเป็นธรรมทูตแห่งความหวังได้

#3เสาหลัก (Three pillars)

การฟื้นฟูชีวิตของเราควรอยู่บนเสาหลัก 3 ประการ คือ

1) พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

2) ชีวิตหมู่คณะ และ

3) การอธิษฐานภาวนา

ดังคำสอนของนักบุญอัลฟอลโซที่เตือนเราว่า ให้เราดำรงอยู่ในความรักของพระเจ้า ปราศจากพระองค์แล้วเราไม่สามารถทำอะไรได้เลย ใครที่อยู่ในพระองค์จะบังเกิดผลมากมาย (เทียบ ยน 15:1-9)

การละทิ้งชีวิตหมู่คณะและการสวดภาวนา เป็นประตูไปสู่ความแห้งแล้งในชีวิตนักบวช การตายต่อจิตตารมณ์ และการปิดตัวเองต่อเพื่อนพี่น้องคนอื่น ตรงกันข้าม การนอบน้อมเชื่อฟ้งต่อพระจิตของพระเยซูเจ้า ผลักดันเราให้ประกาศข่าวดีต่อคนยากจน ดังที่พระองค์ได้ทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมของชาวยิว เราควรจะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะของเรา

คณะผู้บริหารคณะที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ปรีชาญาณ และการแยกแยะที่ดี เพื่อที่จะนำสมาชิกของคณะไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

#จงอย่าลืมคนยากจน (Never forget the poor)

อาศัยความไว้วางใจต่อพระมารดานิจจานุเคราะห์ ขอให้สมาชิกของคณะพระมหาไถ่ซื่อสัตย์และพากเพียรต่อพันธกิจ นั่นก็คือ การรับใช้และประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ ไปสู่ผู้ที่ยากจนมากที่สุดและผู้ที่ถูกหลงลืมไป...

สถิติการเยี่ยมชม

7271564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1755
1499
3254
7251897
70633
98530
7271564
Your IP: 18.207.136.189
Server Time: 2022-11-28 12:24:09

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com