Homeบทความบทความ :: คุณพ่อนุพันธุ์ ทัศมาลีก้าวไปกับโป๊ปก้าวไปกับโป๊ป #375 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เป็น #วันอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพในอิสราเอลและปาเลสไตน์

ก้าวไปกับโป๊ป #375 : พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เป็น #วันอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพในอิสราเอลและปาเลสไตน์


พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เป็น #วันอธิษฐานภาวนาและจำศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพในอิสราเอลและปาเลสไตน์

เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2023 โอกาสเข้าเฝ้าทั่วไป ณ พระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสถึงสถานการณ์ในปาเลสไตน์และอิสราเอลว่า

“พี่น้องที่รักทั้งหลาย วันนี้เรานึกถึงปาเลสไตน์และอิสราเอล จำนวนเหยื่อเพิ่มมากขึ้น และสถานการณ์ในฉนวนกาซาก็สิ้นหวัง โปรดทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม

ความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งจะขยายวงกว้างขึ้นนั้นน่ากังวล ในขณะที่แนวรบสงครามจำนวนมาก ได้เปิดกว้างอยู่แล้วในโลก ขอให้อาวุธเงียบ! ให้เราฟังเสียงเรียกร้อง เพื่อความสงบสุขของประชากร ของประชาชน และของเด็ก ๆ !

พี่น้องทั้งหลาย สงครามไม่ได้แก้ปัญหาใด ๆ เลย สงครามหว่านแต่ความตายและการทำลายล้าง กระตุ้นให้เกิดความเกลียดชัง และขยายการแก้แค้น สงครามยกเลิกอนาคต

ข้าพเจ้าขอเรียกร้องให้ผู้ที่มีความเชื่อเลือกฝ่ายเดียวในความขัดแย้งนี้ นั่นคือ สันติภาพ แต่ไม่ใช่แค่คำพูดหรือการอธิษฐานภาวนาเท่านั้น แต่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่”

ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจกำหนดให้มีวันอดอาหาร อธิษฐานภาวนา และชดเชยบาป ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 ซึ่งข้าพเจ้าขอเชิญพี่น้องคริสตชนชายหญิงจากนิกายต่าง ๆ และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ให้มีจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อสันติภาพในโลก

ดังนั้น ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เวลา 18.00 น. (ตรงกับเวลาในประเทศไทย 23.00 น.) ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน เราจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอธิษฐานภาวนาด้วยจิตวิญญาณแห่งการชดเชย
บาป เพื่อวิงวอนขอสันติภาพในยุคของเรา สันติสุขในโลกนี้ ข้าพเจ้าขอให้พระศาสนจักรทุกแห่งมีส่วนร่วม โดยจัดกิจกรรมที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับประชากรของพระเจ้า

#ประกาศจากสำนักงานการเฉลิมฉลองจารีตพิธีกรรมของพระสันตะปาปา
(Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontifice) เรื่อง การอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพ โดยพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นประธานในพิธี

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เวลา 18.00 น. (ตรงกับเวลาในประเทศไทย 23.00 น.) ในพระมหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในพีธีอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพ โดยการสวดสายประคำและพิธีอวยพรศีลมหาสนิท

บรรดาพระคาร์ดินัล บิชอป และพระสงฆ์ ที่ปรารถนาที่จะเข้าร่วมในพิธีอธิษฐานภาวนาดังกล่าว ให้สวมอาภรณ์แบบธรรมดา และให้ยังพระแท่นแห่งการประกาศความเชื่อในเวลา 17.30 น. เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมสถานที่

ประกาศ ณ นครรัฐวาติกัน วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2023
+มงซินญอร์ดิเอโก้ พาเวลลี่ (Mons. Diego Ravelli)
อาร์คบิชอปเกียรตินามแห่งเรคานาติ (Arcivescovo tit. di Recanati)
นายจารีตพิธีกรรมแห่งสันตะสำนัก

สถิติการเยี่ยมชม

9756759
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
89
1693
5112
9736546
73150
169976
9756759
Your IP: 44.223.39.67
Server Time: 2024-05-29 00:45:37

แบบฟอร์ม

instagram

พระศาสนจักร


สื่อ YOUTUBE


Laudato si’

บทเรียนคำสอน

บทภาวนา

พิธีกรรมต่างๆ

เอกสารพระศาสนจักร

บทความคำสอนKAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com