สื่อประกอบการสอน "เกมเปิดแผ่นป้าย" ชุดที่ 1


                     สื่อประกอบการสอนชุด เกมเปิดแผ่นป้าย นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูหรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคำสอน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เล่นได้คิด และหาคำตอบที่ถูกต้องก่อนที่จะเปิดแผ่นภาพเรื่องราวในพระคัมภีร์จนครบ 


วิธีการใช้เกมเปิดแผ่นป้าย

1. คลิกไปที่คำว่า ดาวน์โหลด จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมาให้เลือกระหว่างคำว่าเปิดแฟ้ม กับ บันทึกแฟ้ม สามารถเลือกได้หนึ่งอย่าง

2. เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมา ให้เลือก Slide ที่ 2 จากนั้นกด Slide Show

3. กด Enter เพื่อเปิดช่องสี่เหลี่ยม ทีละช่อง พร้อมกับให้ผู้เล่นทายว่าเป็นภาพที่มาจากเรื่องราวใดในพระคัมภีร์

4. กดเปิดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ตอบถูก


เกม "เปิดแผ่นป้าย"
 

1. เรื่องลูกล้างผลาญและลูกที่คิดว่าตนทำดีแล้ว (ลก 15:1-32) | ดาวน์โหลด 

2. เรื่องแกะที่หายไป พลัดหลง (ลก 15:1-32) | ดาวน์โหลด 

3. ภาพโลโก้ปีศักดิ์สิทธิ์ (ลก 6:36-38) | ดาวน์โหลด 

4. เรื่องเงินเหรียญที่หายไป (ลก 15:1-32) | ดาวน์โหลด 

5. ภาพคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา (ลก 23:33-34) | ดาวน์โหลด 

6. เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี (ลก 10:29-32) | ดาวน์โหลด

7. โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร (มธ 2:1-12) | ดาวน์โหลด

8. พระกุมารเสด็จหนีไปอียิปต์ (มธ 2:13-15) | ดาวน์โหลด

9. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง (มธ 3:13-17) | ดาวน์โหลด

10. พระเยซูเจ้าทรงถูกผจญในถิ่นทุรกันดาร (มธ 4:1-11) | ดาวน์โหลด

11. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ชุดแรก (มธ 4:18-22) | ดาวน์โหลด

12. พระเยซูเจ้าเทศนาบนภูเขา (มธ 5:1-2) | ดาวน์โหลด

13. พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนา (มธ 6:5-15) | ดาวน์โหลด

14. จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน (มธ 7:7-11) | ดาวน์โหลด

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5259723
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
434
2429
434
5238611
72870
100552
5259723
Your IP: 3.228.10.17
Server Time: 2020-09-27 06:24:47
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com