Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 ธันวาคม | ขอให้ลูกเพ่งมองหัวใจของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 0
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 ธันวาคม | การที่ลูกขาดความวางใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 2
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 ธันวาคม | ลูกมีสิทธิ์เรียกร้องความเมตตาจากเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 5
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 ธันวาคม | จงอย่าสิ้นหวังเลย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 4
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 ธันวาคม | เราลืมมันไปแล้ว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 3
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 ธันวาคม | เราคือพละกำลังของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 13
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 ธันวาคม | ความเมตตาของเรามีมากกว่าบาปของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 10
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 ธันวาคม | พระมหากรุณาของพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 14
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 ธันวาคม | ลูกจะได้รับเต็มที่ในชีวิตหน้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 ธันวาคม | หัวใจของลูกกำลังท่วมล้นไปด้วยความเจ็บปวด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 16
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 พฤศจิกายน | ความงดงามของนิรันดรภาพ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 พฤศจิกายน | อารามและวัดต่าง ๆ [ตอนที่ 2] เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 17
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 พฤศจิกายน | อารามและวัดต่าง ๆ [ตอนที่ 1] เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 พฤศจิกายน | เวลาแห่งความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 17
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 พฤศจิกายน | จงรู้เถิดว่า...... เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 พฤศจิกายน | จงพร้อมอยู่เสมอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 13
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 พฤศจิกายน | จงพร้อมอยู่เสมอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 11
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 พฤศจิกายน | เราเปิดประตูของความเมตตาให้กว้าง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 พฤศจิกายน | เครื่องหมายสำหรับยุคสุดท้าย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 พฤศจิกายน | การกลับมาครั้งสุดท้ายของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 พฤศจิกายน | กษัตริย์แห่งความเมตตา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 พฤศจิกายน | ลูกกำลังร่วมส่วนในมหาทรมานของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 พฤศจิกายน | พันธกิจของลูกคือการพยายามช่วงชิงวิญญาณมาให้เรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 22
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 พฤศจิกายน | พระเยซูเจ้าสอนเรื่องความรู้สึก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 พฤศจิกายน | โรงเรียนสอนวิธีทนรับความทุกข์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 23
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 พฤศจิกายน | ทุกข์ทรมานของลูกเพื่อกอบกู้วิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 17
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 พฤศจิกายน | ลูกเป็นเครื่องมือให้พวกเขากลับใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 15
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 พฤศจิกายน | กิจเมตตาฝ่ายจิต เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 19
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 พฤศจิกายน | จงเพ่งพิศบาดแผลของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 พฤศจิกายน | ลูกคือความชุ่มชื่นสาหรับหัวใจอันทุกข์ระทมของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 พฤศจิกายน | จงเอนศีรษะซบอกเราและพักผ่อนเถิด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 18
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 พฤศจิกายน | เรากระหายความรอดของวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 22
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 4) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 3) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 พฤศจิกายน | เราต้องการให้ลูกถวายน้ำใจล้วน ๆ (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 20
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 พฤศจิกายน | ลูกรับภาระแทนวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 พฤศจิกายน | เราเฝ้ารอแบ่งปันความทุกข์ของเรากับลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 พฤศจิกายน | ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาทรมานของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 พฤศจิกายน | เราคิดถึงคนบาปที่น่าสงสาร เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 พฤศจิกายน | ความรักของลูกควรร้อนรนกว่านี้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 31 ตุลาคม | ลูกคือผู้ปลอบโยนเราในยามที่เราเข้าตรีทูต เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 ตุลาคม | เราเองเป็นผู้ดื่มถ้วยแห่งความทุกข์ทรมาน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 ตุลาคม | เราเชิดชูคนสุภาพขึ้นสูงถึงบัลลังก์ของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 ตุลาคม | พระเมตตาต่อผู้สำนึกเสียใจที่ได้ทำบาป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 44
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 ตุลาคม | ยิ่งลูกพอใจความทุกข์ยากมากเท่าไร............ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 ตุลาคม | จงอย่าแสวงหาความเห็นอกเห็นใจจากมนุษย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 25 ตุลาคม | ลูกคือความสุขใจของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 ตุลาคม | ลูกไม่ได้มีชีวิตเพื่อตัวเอง เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 ตุลาคม | เครื่องบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 35

หน้า 1 จาก 18

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

4451948
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2005
3331
5336
4429109
22839
91588
4451948
Your IP: 3.234.214.113
Server Time: 2019-12-09 12:31:24
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com