Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๔) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 41
2 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๕) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
3 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๓) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
4 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๒) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
5 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๑) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
6 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 กรกฎาคม | ความยุ่งยากทั้งปวงก็ย่อมสลายไป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 43
7 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 กรกฎาคม | งานไถ่บาปของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 46
8 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 กรกฎาคม | อย่าต่อสู้การประจญอยู่คนเดียว (ต่อ) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 32
9 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 กรกฎาคม | อย่าต่อสู้การประจญอยู่คนเดียว เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 37
10 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 กรกฎาคม | ขอให้ลูกปฏิบัติเช่นนี้ต่อไป เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 42
11 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 กรกฎาคม | การผจญและการภาวนาสำหรับวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 38
12 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 กรกฎาคม | วิญญาณที่สุภาพและเปี่ยมด้วยความรัก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 34
13 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 11 กรกฎาคม | ไม่มีใครหนีพ้นเงื้อมมือเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
14 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 กรกฎาคม | ใจสุภาพและซื่อสัตย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 33
15 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 กรกฎาคม | โปรดสอนลูกให้มีหัวใจที่สงบเงียบ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 31
16 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 กรกฎาคม | “จิตตารมณ์แห่งความรัก” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
17 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 กรกฎาคม | “ส่วนพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์ เที่ยงธรรมและทรงพระเมตตากรุณา” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
18 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 กรกฎาคม | “ฉันเป็นคนบาปที่น่าสมเพชที่สุด” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
19 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 กรกฎาคม | “เพื่อการกลับใจของคนบาป” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
20 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 กรกฎาคม | “ลูกน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่าง” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
21 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 กรกฎาคม | “ยอมรับหรือบอกปัดองค์พระผู้เป็นเจ้า” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 28
22 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 2 กรกฎาคม | “ลูกพร้อมแล้ว” เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
23 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 1 กรกฎาคม | ความน่าสมเพชของลูกถูกทำลายจนหมดสิ้นในเปลวไฟรักของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
24 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 30 มิถุนายน | เราพำนักอยู่ในหัวใจของลูก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
25 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 29 มิถุนายน | ที่พักผ่อนของเรา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
26 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 28 มิถุนายน | อยู่ในอ้อมแขน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 25
27 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 27 มิถุนายน | ทบทวนสิ่งที่เราบอกลูกในส่วนลึกของจิตใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
28 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 26 มิถนายน | ความยิ่งใหญ่แท้จริงของวิญญาณ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 24
29 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 24 มิถนายน | แม่ปรารถนาให้ลูกสนิทสนมกับแม่เป็นพิเศษ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
30 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 มิถนายน | สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
31 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 22 มิถนายน | แม่รักและเอ็นดูลูกเสมอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
32 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 21 มิถนายน | ลูกทำให้แม่สุขใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
33 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 20 มิถนายน | แล้วโลหิตทรงชีวิตก็ไหลออกมา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
34 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 มิถนายน | แม่พระมอบพระเยซูเจ้าไว้ในมือท่าน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 262
35 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 19 มิถนายน | แม่พระมอบพระเยซูเจ้าไว้ในมือท่าน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 29
36 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 18 มิถนายน | พระแม่มารีย์รักพระกุมารเยซูด้วยความรักสุดหัวใจ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
37 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 17 มิถนายน | จงรับขุมทรัพย์อันมีค่ายิ่งนี้ไปเถิด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 30
38 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 16 มิถนายน | จงรับสมบัติสุดแสนล้ำค่าของเราไว้เถิด เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 26
39 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 15 มิถนายน | พระแม่บอกดิฉันเพ่งมองไปที่กางเขนตลอดเวลา เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 27
40 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 14 มิถนายน | พระแม่บอกดิฉันให้ยอมรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงขอ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 79
41 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 13 มิถนายน | แม่เป็นพระมารดามหาการุณย์ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 75
42 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มิถนายน | เราทำให้ทุกคนรู้จักความเมตตาอันล้ำลึก เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 79
43 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มิถนายน | แม่เป็นแม่ของลูกทุกคน เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 75
44 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 9 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 2) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 84
45 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 8 มิถนายน | แม่ได้มอบองค์พระผู้ไถ่ให้แก่ชาวโลก (ตอนที่ 1) เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 82
46 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 7 มิถนายน | มีดาบมหาทุกข์เจ็ดเล่มทิ่มแทงหัวใจของแม่อยู่ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 83
47 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 6 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 66
48 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 5 มิถนายน | เจริญชีวิตภายในร่วมกับพระเยซูเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 61
49 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 4 มิถนายน | การน้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้า เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 69
50 พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 3 มิถนายน | แม่พระช่วยเสนอวิงวอนให้ เขียนโดย แผนกคริสตศาสนธรรม 66

หน้า 1 จาก 22

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5126610
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
3639
18273
5088503
40309
95001
5126610
Your IP: 34.238.248.103
Server Time: 2020-08-14 00:37:04
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com