Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๕)

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 23 กรกฎาคม | สงครามฝ่ายจิต (๕)

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 23 กรกฎาคม  

สงครามฝ่ายจิต (๕)

จงต่อสู้ด้วยความมั่นใจอยู่เสมอว่าเราอยู่กับลูก อย่าให้ความรู้สึกควบคุมลูกเพราะลูกไม่อาจควบคุมความรู้สึกได้ทุกครั้งไป คุณค่าล้วนอยู่ที่เจตนาจงพึ่งพาผู้ใหญ่ของลูกเสมอแม้แต่ในเรื่องที่เล็กน้อยที่สุด เราจะไม่ใช้สันติสุขและความบรรเทาใจเป็นอุบายชี้ชวนให้ลูกคาดหวัง ตรงกันข้ามจงเตรียมให้พร้อมสำหรับการสู้รบที่ดุเดือด รู้ไว้เถิดว่าเวลานี้ลูกอยู่บนเวทีใหญ่ที่ชาวสวรรค์และชาวโลกจับตาดูลูกอยู่

จงต่อสู้เยี่ยงอัศวินเพื่อให้เราตบรางวัลลูกได้ อย่าหวาดกลัวมากเกินไปเพราะลูกไม่ได้อยู่ตามลำพัง”

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๑๗๖๐)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา 

ข้าแต่พระเยซูเจ้าผู้อ่อนหวานยิ่ง โปรดก่อไฟรักของลูกที่มีต่อพระองค์และเปลี่ยนสภาพลูกให้เป็นพระองค์ โปรดบันดาลให้ลูกศักดิ์สิทธิ์เพื่อกิจการของลูกจะเป็นที่สบพระทัยพระองค์ ขอให้เรื่องนี้สำเร็จลุล่วงไปเดชะอานุภาพแห่งศีลมหาสนิทที่ลูกรับทุกวัน ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนสภาพเป็นพระองค์ (บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา:๑๒๗๙)

ข้าแต่พระเยซูเจ้า  ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกปรารถนาให้ชีวิตทั้งชีวิตของลูก เป็นการแสดงความขอบพระคุณพระองค์เท่านั้น (บันทึกวิญญาณนักบุญโฟสตินา:๑๒๘๕)

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์ 

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

5126637
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
3639
18300
5088503
40336
95001
5126637
Your IP: 34.238.248.103
Server Time: 2020-08-14 00:54:32
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com