Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มีนาคม | เทศกาลมหาพรตที่ยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 2)

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 10 มีนาคม | เทศกาลมหาพรตที่ยิ่งใหญ่ (ตอนที่ 2)

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 10 มีนาคม 

เทศกาลมหาพรตที่ยิ่งใหญ่ (ตอนที่ ๒)

บางคนทำร้ายพระองค์ด้วยการตบพระพักตร์ขณะที่คนอื่นๆคลุมพระพักตร์แล้วชกพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงทนรับสารพัดนี้ด้วยความนอบน้อม ใครเล่าจะเข้าใจพระองค์ ใครเล่าจะเข้าใจความทุกข์ทรมานของพระองค์ แววพระเนตรของพระองค์เศร้าสร้อยหดหู่ ดิฉันตระหนักรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงพระทัยที่งดงามยิ่งของพระเยซูเจ้าในเวลานั้น

วิญญาณทุกดวงจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องรับทนในห้วงเวลานั้นเถิด เขาเหล่านั้นชิงกันสบประมาทพระองค์ ดิฉันมาคิดใคร่ครวญว่าความมุ่งร้ายในตัวมนุษย์นั่นเกิดจากอะไรกันแน่ มันเกิดจากบาป ความรักและบาปได้มาบรรจบพบกันแล้ว

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๔๐๘)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

ข้าแต่พระเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงฤทธิ์ และผู้มิรู้ตาย "ขอพระอานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน (1ปต.5:10

ข้าแต่พระเจ้า "ลูกจะ​ไม่​ท้อถอย แม้ว่า​ร่างกาย​ภายนอก​ของ​ลูก​กำลัง​เสื่อมสลาย​ไป จิตใจ​ของลูก​ที่อยู่​ภายใน​ก็ได้​รับ​การ​ฟื้นฟู​ขึ้น​ใน​แต่ละ​วันความ​ทุกข์ยาก​ลำบาก​เล็กน้อย​ของ​เรา​ใน​ปัจจุบันนี้​กำลัง​เตรียม​เรา​ให้​ได้​รับ​สิริ​รุ่งโรจน์​นิรันดร​อัน​ยิ่งใหญ่​หาที่เปรียบมิได้ (เทียบ 2คร.4:16-17) 

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3691943
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3546
6176
3546
3657463
85338
131285
3691943
Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-19 15:26:19
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com