Homeพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาทีพักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มีนาคม | ทรมานกายด้วยการอดอาหาร

พักใจอยู่กับพระเมตตาสัก 1 นาที : วันที่ 12 มีนาคม | ทรมานกายด้วยการอดอาหาร

พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรทีสวน​เก​ท​เส​มนีว่า  ท่านตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ” (มธ ๒๖:๔๐) แต่สำหรับเราขอแค่ ๑ นาทีกับพระเมตตาของพระเยซูเจ้าไม่ได้หรือ.....

จงพักอยู่กับพวกเราเถิด พระเจ้าข้า [ลก. ๒๔:๒๙]

วันนี้ เราได้พักใจในอารามแห่งนี้ (บ้านคราคูฟ) จงบอกชาวโลกเกี่ยวกับความเมตตาและความรักของเรา (๑๐๗๔)

วันที่ 12 มีนาคม 

ทรมานกายด้วยการอดอาหาร

เมื่อเริ่มเทศกาลมหาพรต ดิฉันขออนุญาตพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของดิฉันทำการทรมานกายคราวนี้ด้วยการอดอาหาร ท่านให้ดิฉันลดอาหารแทน แต่ขณะรับประทาน ให้ดิฉันรำพึงถึงพระเยซูเจ้าขณะถูกตรึงบนไม้กางเขนว่าพระองค์ทรงรับเหล้าองุ่นผสมดีในลักษณะใด นี่จะเป็นการทรมานกายของดิฉัน ดิฉันไม่รู้หรอกว่าจะเป็นผลดีต่อวิญญาณตรงไหน ผลประโยชน์ก็คือดิฉันกำลังรำพึงถึงพระมหาทรมานของพระองค์อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเป็นเช่นนั้น ขณะรับประทานอาหารดิฉันจึงไม่ได้ติดอกติดใจกับรสชาติอาหารแต่กลับคิดใคร่ครวญถึงการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่

(บันทึกพระเมตตาในวิญญาณนักบุญโฟสตินา ข้อ ๖๑๘)

ภาวนาตอบรับพระเมตตา

พระบิดานิรันดร องค์ความเมตตามิรู้จบสิ้นและพระคลังความเมตตาอันล้นเหลือ   โปรดทอดพระเนตรอันเมตตามายังเราและโปรดเพิ่มพูนพระเมตตาของพระองค์แก่เราเถิด เพื่อว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราจะไม่สิ้นหวังหรือท้อใจ แต่เราขอมอบตัวเราด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ซึ่งก็คือความรักและพระเมตตานั่นเอง  (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๕๐) 

โอ้ความเมตตาอันสุดที่จะเข้าใจได้และไร้ซึ่งขอบเขต ใครเล่าจะเทิดทูนและนมัสการพระองค์ได้อย่างคู่ควร คุณลักษณะสูงสุดของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพคือความหวังอันหวานชื่นของคนบาป (บันทึกนักบุญโฟสตินา ข้อ ๙๕๐) 

โอ้ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อธารพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลายลูกวางใจในพระองค์!

 

อาแมน

คุณพ่อเอนก นามวงษ์

 

พระศาสนจักร


สถิติการเยี่ยมชม

3692058
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3661
6176
3661
3657463
85453
131285
3692058
Your IP: 54.146.98.143
Server Time: 2019-05-19 15:49:29
KAMSONCHAN

 

   องค์กรคาทอลิก              คณะนักบวช  
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
แผนกคริสตศาสนธรรม
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
สังฆมณฑลจันทบุรี
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
คามิลเลียนโซเชียลเซนเตอร์ ระยอง

  สังฆมณฑลนครราชสีมา                       
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี   
สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลเชียงใหม่
  สังฆมณฑลสุราษฎ์ธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุดรธานี

สภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.)
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (อุดมสาร)
  ชมรมอธิการิณีเจ้าคณะนักบวชแห่งประเทศไทย
คณะภคินีเซนต์ปอลเดอร์ชาร์ต
คณะภคินีศรีชุมพาบาล       
คณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย
คณะเซนต์คาเบรียล
คณะซาเลเซียน
คณะซาเลเซียน (ซิสเตอร์)
กางเขนแดงสาร

 JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com